Yrken med högst lön

I vilka yrken tjänar man mest? Här har du en lista med de 100 yrkesgrupper, och dess tillhörande yrkestitlar, som har den högsta medellönen.

Om du är intresserad av ett jobb med hög lön så är det att rekommendera att satsa på att bli chef av något slag. De flesta yrkesgrupper som ligger högt upp på listan över yrken med högst lön är nämligen just chefsjobb. Allra bäst betalt är det i yrkesgruppen Chefer inom bank, finans och försäkring där meddelönen ligger på hela 150 100 kr/månad. Den bäst betalda yrkesgruppen som inte innehåller chefsjobb är Specialistläkare som tjänar nästan 80 000 kr/månad i genomsnitt.

Topplista över de bäst betalda yrkesgrupperna

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Topplistan över högsta löner är baserad på medelönerna för dessa yrkesgrupper.

 1. 72 000 kr/månad
 2. Övriga chefer inom samhällsservice - nivå 1
  Arbetsförmedlingschef, funktions- eller mellanchef, Arkivchef, funktions- eller mellanchef, Bibliotekschef, funktions- eller mellanchef, Biblioteksråd, funktions- eller mellanchef, Brandchef, funktions- eller mellanchef, Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef, Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef, Featurechef, funktions- eller mellanchef, Fögderidirektör, funktions- eller mellanchef, Förlagschef, funktions- eller mellanchef, Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef, Kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef, Kontorschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef, Kriminalvårdsdirektör, funktions- eller mellanchef, Kriminalvårdsinspektör, funktions- eller mellanchef, Kronodirektör, funktions- eller mellanchef, Kultur- och fritidschef, funktions- eller mellanchef, Kulturchef, funktions- eller mellanchef, Kyrkokamrer, funktions- eller mellanchef, Landsantikvarie, funktions- eller mellanchef, Landsarkivarie, funktions- eller mellanchef, Länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef, Länsmuseichef, funktions- eller mellanchef, Museichef, offentlig förvaltning, funktions- eller mellanchef, Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef, Polischef, funktions- eller mellanchef, Polisintendent, funktions- eller mellanchef, Polismästare, funktions- eller mellanchef, Polissekreterare, funktions- eller mellanchef, Redaktionschef, funktions- eller mellanchef, Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef, Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef, Regionmuseichef, funktions- eller mellanchef, Räddningschef, funktions- eller mellanchef, Skattedirektör, funktions- eller mellanchef, Stadsarkivarie, funktions- eller mellanchef, Tulldirektör, funktions- eller mellanchef, TV-chef, övrig, funktions- eller mellanchef, Uppbördsdirektör, funktions- eller mellanchef, Överbibliotekarie, funktions- eller mellanchef, Överintendent, övrig, funktions- eller mellanchef
  69 600 kr/månad
 3. Chefer och ledare inom trossamfund
  63 100 kr/månad
 4. 57 900 kr/månad
 5. St-läkare
  53 000 kr/månad
 6. Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice - nivå 2
  Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef, Arkivchef, verksamhetsnära chef, Bibliotekschef, verksamhetsnära chef, Biblioteksråd, verksamhetsnära chef, Brandchef, verksamhetsnära chef, Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef, Chefskronofogde, verksamhetsnära chef, Featurechef, verksamhetsnära chef, Funktionschef, offentlig verksamhet, verksamhetsnära chef, Fögderidirektör, verksamhetsnära chef, Förlagschef, verksamhetsnära chef, Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef, Försäkringskassechef, Kamrer, kyrko-, verksamhetsnära chef, Kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef, Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef, Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef, Kronodirektör, verksamhetsnära chef, Kultur- och fritidschef, verksamhetsnära chef, Kulturchef, verksamhetsnära chef, Kyrkokamrer, verksamhetsnära chef, Landsantikvarie, verksamhetsnära chef, Landsarkivarie, verksamhetsnära chef, Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef, Länsmuseichef, verksamhetsnära chef, Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef, Polischef, verksamhetsnära chef, Polisintendent, verksamhetsnära chef, Polismästare, verksamhetsnära chef, Polissekreterare, verksamhetsnära chef, Redaktionschef, verksamhetsnära chef, Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef, Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef, Regionmuseichef, verksamhetsnära chef, Räddningschef, verksamhetsnära chef, Skattedirektör, verksamhetsnära chef, Stadsarkivarie, verksamhetsnära chef, Tulldirektör, verksamhetsnära chef, TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef, Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef, Överbibliotekarie, verksamhetsnära chef, Överintendent, övrig, verksamhetsnära chef
  52 400 kr/månad
 7. Civilingenjörsyrken inom elektroteknik
  Applikationsingenjör (elektronik), civilingenjör, Applikationsingenjör (telekommunikation), civilingenjör, Beräkningsingenjör (elektronik), civilingenjör, Beräkningsingenjör (elkraft), civilingenjör, Beräkningsingenjör (telekommunikation), civilingenjör, Civilingenjör, datateknik, hårdvara, Civilingenjör, elektronik, Civilingenjör, elektroteknik, Civilingenjör, elkraft, Civilingenjör, informationsteknologi, hårdvara, Civilingenjör, rymdteknik, Civilingenjör, telekommunikation, Dataingenjör, (elektronik), civilingenjör, Dataingenjör, (telekommunikation), civilingenjör, Driftingenjör (elektronik), civilingenjör, Driftingenjör (telekommunikation), civilingenjör, Elektronikingenjör, civilingenjör, Elektronikkonstruktör, civilingenjör, Elkraftingenjör, civilingenjör, Experimentingenjör, elektronik, Experimentingenjör, telekommunikation, Forskare, mikroelektronik, Forskningsingenjör, elektronik, Forskningsingenjör, elkraft, Forskningsingenjör, telekommunikation, Granskningsingenjör, elektronik, Granskningsingenjör, telekommunikation, Hårdvarukonstruktör, Konstruktör (telekommunikation), civilingenjör, Konstruktör (elektronik), civilingenjör, Kvalitetskoordinator, elektronik, Kvalitetskoordinator, elkraft, Kvalitetskoordinator, telekommunikation, Kvalitetssamordnare, elektronik, Kvalitetssamordnare, elkraft, Kvalitetssamordnare, telekommunikation, Monteringsingenjör, elektronik, Monteringsingenjör, telekommunikation, Planeringsingenjör (elektronik), civilingenjör, Planeringsingenjör (telekommunikation), civilingenjör, Processingenjör (elektronik), civilingenjör, Processingenjör (elkraft), civilingenjör, Processingenjör (telekommunikation), civilingenjör, Produktionsingenjör (elektronik), civilingenjör, Produktionsingenjör (telekommunikation), civilingenjör, Produktionsutvecklare, elektronik, Produktionsutvecklare, telekommunikation, Produktutvecklare, elektronik, Produktutvecklare, elkraft, Produktutvecklare, telekommunikation, Projekteringsingenjör, elkraft, Radioingenjör, Rymdingenjör, Standardiseringsingenjör, elkraft, Underhållsingenjör, elkraft, Utvecklingschef, elkraft, Utvecklingsingenjör, elektronik, Utvecklingsingenjör, elkraft, Utvecklingsingenjör, telekommunikation
  51 800 kr/månad
 8. Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.
  App utvecklare, Applikationsingenjör, programmering, Applikationsprogrammerare, Applikationsspecialist, Applikationsutvecklare, Civilingenjör, systemutveckling, Data Warehouse specialist, Databasanalytiker, Databasdesigner, Databasprogrammerare, Databasutvecklare, Datakonsult applikationsprogrammerare, Datakonsult, databasutveckling, Datakonsult, systemutveckling, Datakonsult, webb- och multimedia, Dataprogrammerare, IT projektledare applikationsprogrammerare, IT projektledare, databasutveckling, IT projektledare, systemutveckling, IT projektledare, webb- och multimedia, IT-konsult applikationsprogrammerare, IT-konsult, databasutveckling, IT-konsult, systemutveckling, IT-konsult, webb- och multimedia, IT-utvecklare, Javautvecklare, Konsult, data applikationsprogrammerare, Konsult, data, databasutveckling, Konsult, data, systemutveckling, Konsult, data, webb- och multimedia, Konsult, IT applikationsprogrammerare, Konsult, IT, databasutveckling, Konsult, IT, systemutveckling, Konsult, IT, webb- och multimedia, Mjukvarudesigner, Mjukvaruingenjör, Mjukvarukonstruktör, Mjukvaruutvecklare, Mobilutvecklare, Produktägare, IT, Programmerare, data, Programutvecklare, Programvarukonstruktör, Programvaruutvecklare, Projektledare, IT applikationsprogrammerare, Projektledare, IT, databasutveckling, Projektledare, IT, programvaruutveckling, Projektledare, IT, systemutveckling, Projektledare, IT, webb- och multimedia, Projektledare, systemutveckling, Softwaredesigner, Systemdesigner, Systemerare, Systemkonstruktör, Systemprogrammerare, Systemutvecklare, Webbprogrammerare, Webbutvecklare
  50 700 kr/månad
 9. Övriga läkare
  48 400 kr/månad
 10. 46 800 kr/månad
 11. Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
  Anläggningsingenjör, elkraft, Applikationsingenjör, högskoleingenjör, Automationstekniker, el, Automationstekniker, elektronik, Beredningsingenjör, elektronik, Beredningsingenjör, elkraft, Beredningsingenjör, telekommunikation, Beräkningsingenjör (elektronik), högskoleingenjör, Beräkningsingenjör (elkraft), högskoleingenjör, Beräkningsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör, Besiktningsingenjör, elkraft, CAD-ritare, elektronik, CAD-ritare, elkraft, CAD-ritare, telekommunikation, Dataingenjör, (elektronik), högskoleingenjör, Dataingenjör, (telekommunikation), högskoleingenjör, Driftingenjör (elektronik), högskoleingenjör, Driftingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör, Driftingenjör, elkraft, Elektronikingenjör, högskoleingenjör, Elektronikkonstruktör, högskoleingenjör, Elingenjör, övrig, Elkonstruktör, Elkraftingenjör, högskoleingenjör, Eltekniker, konstruktion m.m., Högskoleingenjör, elektronik, Högskoleingenjör, elkraft, Högskoleingenjör, telekommunikation, Ingenjör, elektronik, Ingenjör, elkraft, Ingenjör, telekommunikation, Installationsingenjör, Instrumentingenjör, styr- o. reglerteknik, Konstruktör (elektronik), högskoleingenjör, Konstruktör (telekommunikation), högskoleingenjör, Konstruktör, elkraft, Kontrollingenjör, elektronik, Kontrollingenjör, elkraft, Kontrollingenjör, telekommunikation, Kontrolltekniker, elektronik, Kontrolltekniker, elkraft, Kontrolltekniker, telekommunikation, Kretskortsdesigner, Kretskortskonstruktör, Kvalitetsingenjör, elektronik, Kvalitetsingenjör, elkraft, Kvalitetsingenjör, telekommunikation, Kvalitetstekniker, elektronik, Kvalitetstekniker, elkraft, Kvalitetstekniker, telekommunikation, Linjeingenjör, Montageingenjör, elkraft, Mätingenjör, elkraft, Nätplanerare, Planerare, elkraft, Planeringsingenjör (elektronik), högskoleingenjör, Planeringsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör, Planeringsingenjör, elkraft, Planeringstekniker, elektronik, Planeringstekniker, elkraft, Planeringstekniker, telekommunikation, Processingenjör (elektronik), högskoleingenjör, Processingenjör (elkraft), högskoleingenjör, Processingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör, Produktberedare, elektronik, Produktberedare, elkraft, Produktberedare, telekommunikation, Produktionsberedare, elektronik, Produktionsberedare, elkraft, Produktionsberedare, telekommunikation, Produktionsingenjör (elektronik), högskoleingenjör, Produktionsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör, Produktionsingenjör, elkraft, Produktionsplanerare, elektronik, Produktionsplanerare, elkraft, Produktionsplanerare, telekommunikation, Produktionstekniker, elektronik, Produktionstekniker, elkraft, Produktionstekniker, telekommunikation, Provningsingenjör, elektronik, Provningsingenjör, elkraft, Provningsingenjör, telekommunikation, Rationaliseringstekniker, elektronik, Rationaliseringstekniker, elkraft, Rationaliseringstekniker, telekommunikation, RF-ingenjör, Ritare, elektronik, Ritare, elkraft, Ritare, telekommunikation, Serviceingenjör, elektronik, Serviceingenjör, elkraft, Serviceingenjör, telekommunikation, Signalingenjör, Signalprojektör, Signaltekniker, försvaret, Styr- och regleringenjör, Supporttekniker, styrsystem, Teleingenjör, Telekommunikationstekniker, Testingenjör, elektronik, Testingenjör, telekommunikation, Tidsstudieingenjör, elektronik, Tidsstudieingenjör, telekommunikation, Transformatorkonstruktör, Underhållschef, elektronik, Underhållschef, elkraft, Underhållschef, telekommunikation, Utvecklingstekniker, elkraft, Verifieringsingenjör, elektronik, Verifieringsingenjör, telekommunikation
  46 600 kr/månad
 12. 46 500 kr/månad