Yrken med mest jämnställda löner

I vilka yrken är det minst löneskillnader mellan män och kvinnor?

Topplista över yrkesgrupperna med mest jämnställda löner

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK. Det som vi har jämfört är medellönen hos män med medellönen hos kvinnor som arbetar inom en viss yrkesgrupp. Vi har inte tagit någon hänsyn till utbildningsnivå, ålder, region eller sektor. Sifforna ska därför tas med en viss nypa salt då det kan finnas sådana faktorer som ligger bakom att löneskillnader.

Siffran till höger i listan anger hur många procent som skiljer i medellön mellan könen. I de flesta fall är det männen som tjänar mest.

 1. 0%
  Kvinnor: 46 800 kr/månad
  Män: 47 000 kr/månad
 2. 0%
  Kvinnor: 45 500 kr/månad
  Män: 45 300 kr/månad
 3. 0%
  Kvinnor: 40 300 kr/månad
  Män: 40 500 kr/månad
 4. 0%
  Kvinnor: 37 500 kr/månad
  Män: 37 400 kr/månad
 5. 0%
  Kvinnor: 37 800 kr/månad
  Män: 37 900 kr/månad
 6. 0%
  Kvinnor: 30 400 kr/månad
  Män: 30 500 kr/månad
 7. 0%
  Kvinnor: 23 400 kr/månad
  Män: 23 500 kr/månad
 8. 1%
  Kvinnor: 37 200 kr/månad
  Män: 37 500 kr/månad
 9. 1%
  Kvinnor: 45 200 kr/månad
  Män: 44 700 kr/månad
 10. 1%
  Kvinnor: 41 800 kr/månad
  Män: 41 400 kr/månad
 11. Gymnasielärare
  Adjunkt, gymnasieskola, Barnavårdslärare, ej yrkesundervisning, Bildlärare, gymnasieskola, Folkhögskolelärare, Fotolärare, Förstelärare, gymnasieskola, Gymnasielärare, allmänna ämnen, Gymnasielärare, estetiska o. praktiska ämnen, Gymnastikdirektör, Gymnastiklärare, gymnasieskola, Handarbetslärare, Hemspråkslärare, gymnasieskola, Hushållslärare, gymnasieskola, Idrottslärare, gymnasieskola, Komvuxlärare, gymnasielärare, allmänna ämnen, Lektor, gymnasieskola, Lärare, barn- o. ungdomskunskap, Lärare, bildämnen, gymnasieskola, Lärare, dans, teater, drama, gymnasieskola, Lärare, datakunskap (gymnasieskola), Lärare, ekonomiska ämnen, Lärare, estetiska och praktiska ämnen, gymnasieskola, Lärare, folkhögskola, Lärare, gymnasieskola, allm. ämne, Lärare, hemkunskap, gymnasieskola, Lärare, historia, filosofi, Lärare, idrott, gymnastik, hälsa, gymnasieskola, Lärare, ljud och musik, Lärare, matematik-naturvetenskapliga ämnen, gymnasieskola, Lärare, musik, gymnasieskola, Lärare, religionskunskap, Lärare, samhälls- och beteendevetenskap, Lärare, språk (gymnasieskola), Lärare, textilkunskap, gymnasieskola, Lärare, trä- och metallslöjd, gymnasieskola, Modersmålslärare, gymnasieskola, Musikdirektör, undervisning, Musikledare, Musiklärare, gymnasieskola, Musikpedagog, gymnasieskola, Rytmiklärare, Slöjdlärare, gymnasieskola, Teckningslärare, Textillärare, gymnasieskola, Textilslöjdslärare, gymnasieskola, Vävlärare, Ämneslärare, ekonomiska ämnen, Ämneslärare, gymnasieskola
  1%
  Kvinnor: 40 200 kr/månad
  Män: 39 800 kr/månad
 12. 1%
  Kvinnor: 33 600 kr/månad
  Män: 34 000 kr/månad
 13. Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik
  Anläggningsingenjör, elkraft, Applikationsingenjör, högskoleingenjör, Automationstekniker, el, Automationstekniker, elektronik, Beredningsingenjör, elektronik, Beredningsingenjör, elkraft, Beredningsingenjör, telekommunikation, Beräkningsingenjör (elektronik), högskoleingenjör, Beräkningsingenjör (elkraft), högskoleingenjör, Beräkningsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör, Besiktningsingenjör, elkraft, CAD-ritare, elektronik, CAD-ritare, elkraft, CAD-ritare, telekommunikation, Dataingenjör, (elektronik), högskoleingenjör, Dataingenjör, (telekommunikation), högskoleingenjör, Driftingenjör (elektronik), högskoleingenjör, Driftingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör, Driftingenjör, elkraft, Elektronikingenjör, högskoleingenjör, Elektronikkonstruktör, högskoleingenjör, Elingenjör, övrig, Elkonstruktör, Elkraftingenjör, högskoleingenjör, Eltekniker, konstruktion m.m., Högskoleingenjör, elektronik, Högskoleingenjör, elkraft, Högskoleingenjör, telekommunikation, Ingenjör, elektronik, Ingenjör, elkraft, Ingenjör, telekommunikation, Installationsingenjör, Instrumentingenjör, styr- o. reglerteknik, Konstruktör (elektronik), högskoleingenjör, Konstruktör (telekommunikation), högskoleingenjör, Konstruktör, elkraft, Kontrollingenjör, elektronik, Kontrollingenjör, elkraft, Kontrollingenjör, telekommunikation, Kontrolltekniker, elektronik, Kontrolltekniker, elkraft, Kontrolltekniker, telekommunikation, Kretskortsdesigner, Kretskortskonstruktör, Kvalitetsingenjör, elektronik, Kvalitetsingenjör, elkraft, Kvalitetsingenjör, telekommunikation, Kvalitetstekniker, elektronik, Kvalitetstekniker, elkraft, Kvalitetstekniker, telekommunikation, Linjeingenjör, Montageingenjör, elkraft, Mätingenjör, elkraft, Nätplanerare, Planerare, elkraft, Planeringsingenjör (elektronik), högskoleingenjör, Planeringsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör, Planeringsingenjör, elkraft, Planeringstekniker, elektronik, Planeringstekniker, elkraft, Planeringstekniker, telekommunikation, Processingenjör (elektronik), högskoleingenjör, Processingenjör (elkraft), högskoleingenjör, Processingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör, Produktberedare, elektronik, Produktberedare, elkraft, Produktberedare, telekommunikation, Produktionsberedare, elektronik, Produktionsberedare, elkraft, Produktionsberedare, telekommunikation, Produktionsingenjör (elektronik), högskoleingenjör, Produktionsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör, Produktionsingenjör, elkraft, Produktionsplanerare, elektronik, Produktionsplanerare, elkraft, Produktionsplanerare, telekommunikation, Produktionstekniker, elektronik, Produktionstekniker, elkraft, Produktionstekniker, telekommunikation, Provningsingenjör, elektronik, Provningsingenjör, elkraft, Provningsingenjör, telekommunikation, Rationaliseringstekniker, elektronik, Rationaliseringstekniker, elkraft, Rationaliseringstekniker, telekommunikation, RF-ingenjör, Ritare, elektronik, Ritare, elkraft, Ritare, telekommunikation, Serviceingenjör, elektronik, Serviceingenjör, elkraft, Serviceingenjör, telekommunikation, Signalingenjör, Signalprojektör, Signaltekniker, försvaret, Styr- och regleringenjör, Supporttekniker, styrsystem, Teleingenjör, Telekommunikationstekniker, Testingenjör, elektronik, Testingenjör, telekommunikation, Tidsstudieingenjör, elektronik, Tidsstudieingenjör, telekommunikation, Transformatorkonstruktör, Underhållschef, elektronik, Underhållschef, elkraft, Underhållschef, telekommunikation, Utvecklingstekniker, elkraft, Verifieringsingenjör, elektronik, Verifieringsingenjör, telekommunikation
  1%
  Kvinnor: 46 100 kr/månad
  Män: 46 700 kr/månad
 14. 1%
  Kvinnor: 33 500 kr/månad
  Män: 33 700 kr/månad
 15. Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m.m.
  Avsynare, tobaksvaror, Bryggeriarbetare, Brygghusarbetare, Bränneriarbetare, Brännvinsbrännare, Cigarettarbetare, Cigarettekniker, Cigarrarbetare, Diffusionsskötare, Extraherare, frukt- och grönsaksberedning, Extratörsoperatör, sockerindustri, Fruktpressare, Frörensare, Jäskällararbetare, Jästberedare, Kafferostare, Kakaorostare, Kampanjarbetare, sockerbruk, Kolonnarbetare, Konservarbetare, grönsaker, Läskedrycksberedare, Margarinberedare, Maskinförare, rosteri, Maskinoperatör, bryggeri, Maskinoperatör, frukt- o. grönsaksberedning, Maskinoperatör, konservindustri, Maskinoperatör, livsmedelsindustri, bryggeri, Maskinoperatör, livsmedelsindustri, frukt och grönsaker, Maskinoperatör, livsmedelsindustri, socker, Maskinoperatör, livsmedelsindustri, te, kaffe, kakao, Maskinoperatör, sockerindustri, Maskinoperatör, te-, kaffe- o. kakaoberedning, Maskinoperatör, tobaksindustri, Maskinskötare, margarintillverkning, Maskinskötare, rosteri, Maskinskötare, tobaksindustri, Musteriarbetare, Mältare, Oljepressare, oljeväxter, Potatismjölberedare, Processoperatör, bryggeri, Processoperatör, margarintillverkning, Processoperatör, sockerindustri, Raffinerare, sockerindustri, Rostare, kaffe, Rostare, mandel, nötter, Rosteriarbetare, RYO-tekniker, Saftberedare, sockerindustri, Saturatör, sockerindustri, Senapsberedare, Skärmaskinist, sockerindustri, Snusarbetare, Sockerberedare, Sockerbruksarbetare, Sockerkokare, Spritberedare, Tappare, bryggeri, Tappmaskinskötare, Tobaksarbetare, Tobaksberedare, Vinarbetare, Vinberedare, Vinmakare, Ärtsorterare, Ättiksberedare
  1%
  Kvinnor: 30 600 kr/månad
  Män: 30 200 kr/månad
 16. St-läkare
  2%
  Kvinnor: 52 500 kr/månad
  Män: 53 600 kr/månad
 17. 2%
  Kvinnor: 41 000 kr/månad
  Män: 41 900 kr/månad
 18. 2%
  Kvinnor: 50 900 kr/månad
  Män: 52 100 kr/månad
 19. 2%
  Kvinnor: 31 000 kr/månad
  Män: 31 600 kr/månad
 20. 2%
  Kvinnor: 35 900 kr/månad
  Män: 35 200 kr/månad
 21. 2%
  Kvinnor: 24 800 kr/månad
  Män: 25 300 kr/månad
 22. Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice - nivå 2
  Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef, Arkivchef, verksamhetsnära chef, Bibliotekschef, verksamhetsnära chef, Biblioteksråd, verksamhetsnära chef, Brandchef, verksamhetsnära chef, Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef, Chefskronofogde, verksamhetsnära chef, Featurechef, verksamhetsnära chef, Funktionschef, offentlig verksamhet, verksamhetsnära chef, Fögderidirektör, verksamhetsnära chef, Förlagschef, verksamhetsnära chef, Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef, Försäkringskassechef, Kamrer, kyrko-, verksamhetsnära chef, Kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef, Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef, Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef, Kronodirektör, verksamhetsnära chef, Kultur- och fritidschef, verksamhetsnära chef, Kulturchef, verksamhetsnära chef, Kyrkokamrer, verksamhetsnära chef, Landsantikvarie, verksamhetsnära chef, Landsarkivarie, verksamhetsnära chef, Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef, Länsmuseichef, verksamhetsnära chef, Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef, Polischef, verksamhetsnära chef, Polisintendent, verksamhetsnära chef, Polismästare, verksamhetsnära chef, Polissekreterare, verksamhetsnära chef, Redaktionschef, verksamhetsnära chef, Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef, Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef, Regionmuseichef, verksamhetsnära chef, Räddningschef, verksamhetsnära chef, Skattedirektör, verksamhetsnära chef, Stadsarkivarie, verksamhetsnära chef, Tulldirektör, verksamhetsnära chef, TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef, Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef, Överbibliotekarie, verksamhetsnära chef, Överintendent, övrig, verksamhetsnära chef
  3%
  Kvinnor: 51 700 kr/månad
  Män: 53 200 kr/månad
 23. 3%
  Kvinnor: 65 900 kr/månad
  Män: 67 900 kr/månad