Hur mycket tjänar en åklagare?

På denna sida kan du se hur mycket en åklagare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som åklagare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer åt för män och kvinnor som jobbar som åklagare. Du kan även se om och hur mycket lönen skiljer sig åt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en åklagare?”

Lönestatistik för de som jobbar som åklagare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2020. Yrkestiteln åklagare ingår i gruppen Åklagare där ytterligare 14 yrkestitlar ingår.

Utreder brott tillsammans med polis, leder förundersökningar och beslutar om åtal. Beskriver brott, håller förhör och föreslår straff i rätten.

Medellöner bland de som jobbar som åklagare

Det finns totalt ungefär 640 personer i Sverige som arbetar som åklagare och dessa tjänade i genomsnitt 55 900 kr/månad innan skatt år 2020. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 91% av männens.

Tabell över medellöner för åklagare år 2020, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
55 900 kr 58 900 kr 53 600 kr

Lönespridning bland de som jobbar som åklagare

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket åklagare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen åklagare.

Lägsta 10%
37 000 kr/månad
Median
58 300 kr/månad
Högsta 10%
72 200 kr/månad
Tabell över löner för åklagare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 37 000 kr/månad 37 000 kr/månad 37 000 kr/månad
25:e percentilen 44 000 kr/månad 47 900 kr/månad 43 200 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 58 300 kr/månad 62 100 kr/månad 54 000 kr/månad
75:e percentilen 66 300 kr/månad 68 200 kr/månad 64 800 kr/månad
90:e percentilen 72 200 kr/månad 74 600 kr/månad 70 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 37 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 72 200 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.95 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader bland de som jobbar som åklagare

Hur mycket man tjänar som en åklagare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för åklagare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som åklagare inom statlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som åklagare inom offentlig sektor.

Tabell över medellöner för Åklagare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 55 900 kr 58 900 kr 53 600 kr
- Statlig sektor 55 900 kr 58 900 kr 53 600 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor - - -

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Åklagare är inte särskilt beroende av var i landet man bor. Lönerna är ungefär dom samma över hela Sverige. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 57 600 kr/månad och minst tjänar man i Västsverige där medellönen ligger på 54 300 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Tabell över medellöner för Åklagare, uppdelat efter region.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 57 600 kr - -
Östra mellansverige 55 900 kr - -
Västsverige 54 300 kr - -
Övre norrland - - -
Mellersta norrland - - -
Norra mellansverige - - -
Sydsverige - - -
Småland med öarna - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som åklagare tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 91% av männens lön.

Löneutveckling för åklagare

Mellan åren 2015 och 2020 har den genomsnittliga månadslönen för åklagare ökat med 3 800 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 7%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Tabell över löneutveckling för Åklagare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2020 55 900 kr (1%) 58 900 kr (1%) 53 600 kr (1%)
2019 55 400 kr (1%) 58 400 kr (3%) 53 200 kr (0%)
2018 54 700 kr (2%) 56 900 kr (1%) 53 100 kr (2%)
2017 53 700 kr (2%) 56 200 kr (1%) 51 900 kr (1%)
2016 52 900 kr (2%) 55 400 kr (2%) 51 200 kr (2%)
2015 52 100 kr (-) 54 500 kr (-) 50 300 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som åklagare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som åklagare är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.
Ungefär 100% av dom som jobbar som åklagare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Är du intresserad av att arbeta som åklagare? Hitta en utbildning som åklagare på antagning.se.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med Åklagare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 115 404 711
Forskarutbildning 1 0 1
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 0 0 0
Gymnasial utbildning, högst 2 år 0 0 0
Gymnasial utbildning, 3 år 0 0 0
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 0 0 0
Uppgift om utbildningsnivå saknas 0 0 0

Yrken som liknar åklagare

Om du är intresserad av vad en åklagare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2020. Lönestatistik för år 2021 förväntas komma i juni/juli 2022.