Hur mycket tjänar en advokat?

På denna sida kan du se hur mycket en advokat tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som advokat i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en advokat?”

Lönestatistik för de som jobbar som advokat

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln advokat ingår i gruppen Advokater där ytterligare 2 yrkestitlar ingår.

Tolkar lagar och avtal. Förbereder processer och företräder part vid tvist och förhandling. För parts talan i domstol. Ger råd och upprättar juridiska handlingar.

Medellön för advokat

Personer som jobbade som advokater tjänade i genomsnitt 57 900 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 93% av männens.

Tabell över medellöner för advokater år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
57 900 kr 60 000 kr 55 700 kr

Lönespridning för advokat

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket advokat eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen advokater.

Lönespridning för Advokater - Meddellön per månad

Lägsta 10%
40 000 kr/månad
Median
52 300 kr/månad
Högsta 10%
82 000 kr/månad
Tabell över löner för advokater, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 40 000 kr/månad - 40 000 kr/månad
25:e percentilen 43 000 kr/månad - 42 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 52 300 kr/månad - 50 000 kr/månad
75:e percentilen 70 100 kr/månad 70 500 kr/månad 67 000 kr/månad
90:e percentilen 82 000 kr/månad 85 800 kr/månad 76 300 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 40 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 82 000 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.05 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för advokat

Hur mycket man tjänar som en advokat kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för advokater påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som advokater inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Advokater inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Advokater, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 57 900 kr 60 000 kr 55 700 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Advokater beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 63 000 kr/månad och minst tjänar man i Sydsverige där medellönen ligger på 54 400 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Advokater inom olika regioner

Tabell över medellöner för Advokater, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 63 000 kr 60 900 kr 66 900 kr
Sydsverige 54 400 kr - -
Östra mellansverige - - -
Småland med öarna - - -
Västsverige - - -
Norra mellansverige - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som advokater tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 93% av männens lön.

Löneutveckling för advokater

Mellan åren 2018 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för advokater ökat med 700 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 1%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Advokater mellan åren 2018 och 2022

Tabell över löneutveckling för Advokater, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 57 900 kr (-5%) 60 000 kr (-6%) 55 700 kr (-3%)
2021 60 800 kr (9%) 63 600 kr (14%) 57 700 kr (5%)
2020 55 600 kr (9%) 56 000 kr (2%) 55 100 kr (22%)
2019 50 900 kr (-11%) 55 000 kr (-5%) 45 200 kr (-19%)
2018 57 200 kr (-) 58 200 kr (-) 56 100 kr (7%)
2017 - (-) - (-) 52 400 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som advokat

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som advokater är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 100% av dom som jobbar som advokater har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen advokater

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med advokater, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 3 564 2 002 1 562
Forskarutbildning 17 15 2
Gymnasial utbildning, 3 år 11 2 9
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 11 1 10
Uppgift om utbildningsnivå saknas 6 4 2
Gymnasial utbildning, högst 2 år 3 0 3
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som advokat? Hitta en utbildning som advokat på antagning.se.

Yrken som liknar advokat

Om du är intresserad av vad en advokat tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.