Hur mycket tjänar en arbetsledare, gruvdrift?

På denna sida kan du se hur mycket en arbetsledare, gruvdrift tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som arbetsledare, gruvdrift i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en arbetsledare, gruvdrift?”

Lönestatistik för de som jobbar som arbetsledare, gruvdrift

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln arbetsledare, gruvdrift ingår i gruppen Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva där ytterligare 10 yrkestitlar ingår.

Leder och fördelar arbete på byggarbetsplats, anläggning eller gruva. Bevakar att maskiner och material finns på plats och samordnar arbete med underentreprenörer. Har ansvar för att arbetet utförs enligt gällande ritningar och anvisningar och för att säkerhetsföreskrifter följs. Har visst personalansvar.

Medellön för arbetsledare, gruvdrift

Det finns totalt ungefär 17 100 personer i Sverige som arbetar som arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva och dessa tjänade i genomsnitt 45 800 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 90% av männens.

Tabell över medellöner för arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
45 800 kr 46 400 kr 41 600 kr

Lönespridning för arbetsledare, gruvdrift

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket arbetsledare, gruvdrift eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva.

Lönespridning för Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva - Meddellön per månad

Lägsta 10%
32 000 kr/månad
Median
44 500 kr/månad
Högsta 10%
61 300 kr/månad
Tabell över löner för arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 32 000 kr/månad 32 000 kr/månad 34 700 kr/månad
25:e percentilen 39 300 kr/månad 39 500 kr/månad 38 200 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 44 500 kr/månad 45 100 kr/månad 40 700 kr/månad
75:e percentilen 51 100 kr/månad 51 700 kr/månad 43 000 kr/månad
90:e percentilen 61 300 kr/månad 62 000 kr/månad 51 500 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 32 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 61 300 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.92 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för arbetsledare, gruvdrift

Hur mycket man tjänar som en arbetsledare, gruvdrift kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 45 800 kr 46 400 kr 41 600 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Västsverige där man i genomsnitt tjänar 48 200 kr/månad och minst tjänar man i Norra mellansverige där medellönen ligger på 43 500 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva inom olika regioner

Tabell över medellöner för Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Västsverige 48 200 kr 49 400 kr 40 900 kr
Stockholm 47 200 kr 48 000 kr 41 400 kr
Övre norrland 46 300 kr 46 400 kr 45 900 kr
Östra mellansverige 46 200 kr 46 800 kr 40 400 kr
Sydsverige 45 400 kr 45 800 kr -
Mellersta norrland 44 300 kr 44 200 kr -
Norra mellansverige 43 500 kr - -
Småland med öarna - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 90% av männens lön.

Löneutveckling för arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva ökat med 6 000 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 15%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 45 800 kr (2%) 46 400 kr (2%) 41 600 kr (7%)
2021 44 700 kr (6%) 45 400 kr (7%) 39 000 kr (-1%)
2020 42 200 kr (0%) 42 500 kr (-) 39 300 kr (4%)
2019 42 000 kr (5%) 42 500 kr (5%) 37 800 kr (5%)
2018 40 000 kr (1%) 40 300 kr (0%) 36 100 kr (-)
2017 39 800 kr (-) 40 200 kr (-) 36 100 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som arbetsledare, gruvdrift

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 30% av dom som jobbar som arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med arbetsledare inom bygg, anläggning och gruva, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 5 702 5 340 362
Gymnasial utbildning, högst 2 år 4 752 4 653 99
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 3 120 2 648 472
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 921 1 276 645
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 1 572 1 531 41
Uppgift om utbildningsnivå saknas 140 131 9
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 47 47 0
Forskarutbildning 13 11 2

Är du intresserad av att arbeta som arbetsledare, gruvdrift? Hitta en utbildning som arbetsledare, gruvdrift på antagning.se.

Yrken som liknar arbetsledare, gruvdrift

Om du är intresserad av vad en arbetsledare, gruvdrift tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.