Hur mycket tjänar en arbetsledare, konfektyr?

På denna sida kan du se hur mycket en arbetsledare, konfektyr tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som arbetsledare, konfektyr i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en arbetsledare, konfektyr?”

Lönestatistik för de som jobbar som arbetsledare, konfektyr

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln arbetsledare, konfektyr ingår i gruppen Arbetsledare inom tillverkning där ytterligare 35 yrkestitlar ingår.

Medellön för arbetsledare, konfektyr

Det finns totalt ungefär 8 700 personer i Sverige som arbetar som arbetsledare inom tillverkning och dessa tjänade i genomsnitt 43 100 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 95% av männens.

Tabell över medellöner för arbetsledare inom tillverkning år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
43 100 kr 43 400 kr 41 400 kr

Lönespridning för arbetsledare, konfektyr

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket arbetsledare, konfektyr eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen arbetsledare inom tillverkning.

Lönespridning för Arbetsledare inom tillverkning - Meddellön per månad

Lägsta 10%
33 400 kr/månad
Median
41 500 kr/månad
Högsta 10%
53 500 kr/månad
Tabell över löner för arbetsledare inom tillverkning, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 33 400 kr/månad 34 000 kr/månad 31 600 kr/månad
25:e percentilen 37 100 kr/månad 37 600 kr/månad 35 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 41 500 kr/månad 41 700 kr/månad 40 000 kr/månad
75:e percentilen 46 800 kr/månad 46 900 kr/månad 45 800 kr/månad
90:e percentilen 53 500 kr/månad 54 000 kr/månad 52 400 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 33 400 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 53 500 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.6 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för arbetsledare, konfektyr

Hur mycket man tjänar som en arbetsledare, konfektyr kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för arbetsledare inom tillverkning påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som arbetsledare inom tillverkning inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som arbetsledare inom tillverkning inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Arbetsledare inom tillverkning inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Arbetsledare inom tillverkning, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 41 400 kr 41 400 kr 41 700 kr
- Statlig sektor 41 400 kr 41 400 kr 41 700 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 43 100 kr 43 500 kr 41 400 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Arbetsledare inom tillverkning beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 46 000 kr/månad och minst tjänar man i Småland med öarna där medellönen ligger på 41 500 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Arbetsledare inom tillverkning inom olika regioner

Tabell över medellöner för Arbetsledare inom tillverkning, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 46 000 kr 45 900 kr 46 400 kr
Västsverige 43 700 kr 44 100 kr 41 500 kr
Övre norrland 42 900 kr 42 800 kr -
Sydsverige 42 300 kr 42 500 kr 41 200 kr
Norra mellansverige 42 200 kr 42 600 kr -
Östra mellansverige 42 100 kr 42 400 kr 40 600 kr
Småland med öarna 41 500 kr 42 100 kr 38 100 kr
Mellersta norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som arbetsledare inom tillverkning tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 95% av männens lön.

Löneutveckling för arbetsledare inom tillverkning

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för arbetsledare inom tillverkning ökat med 4 900 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 13%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Arbetsledare inom tillverkning mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Arbetsledare inom tillverkning, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 43 100 kr (4%) 43 400 kr (4%) 41 400 kr (5%)
2021 41 400 kr (3%) 41 800 kr (3%) 39 300 kr (2%)
2020 40 200 kr (1%) 40 500 kr (1%) 38 700 kr (1%)
2019 39 700 kr (1%) 40 100 kr (1%) 38 200 kr (1%)
2018 39 400 kr (3%) 39 700 kr (3%) 37 900 kr (7%)
2017 38 200 kr (-) 38 700 kr (-) 35 400 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som arbetsledare, konfektyr

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som arbetsledare inom tillverkning är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 23% av dom som jobbar som arbetsledare inom tillverkning har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen arbetsledare inom tillverkning

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med arbetsledare inom tillverkning, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 3 268 2 713 555
Gymnasial utbildning, högst 2 år 2 642 2 386 256
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 1 144 906 238
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 998 893 105
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 908 598 310
Uppgift om utbildningsnivå saknas 38 29 9
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 35 34 1
Forskarutbildning 25 14 11

Är du intresserad av att arbeta som arbetsledare, konfektyr? Hitta en utbildning som arbetsledare, konfektyr på antagning.se.

Yrken som liknar arbetsledare, konfektyr

Om du är intresserad av vad en arbetsledare, konfektyr tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.