Hur mycket tjänar en artistproducent?

På denna sida kan du se hur mycket en artistproducent tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som artistproducent i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en artistproducent?”

Lönestatistik för de som jobbar som artistproducent

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln artistproducent ingår i gruppen Övriga förmedlare där ytterligare 46 yrkestitlar ingår.

Medellön för artistproducent

Det finns totalt ungefär 2 300 personer i Sverige som arbetar som övriga förmedlare och dessa tjänade i genomsnitt 39 400 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade bättre än män och hade en medellön som var 105% av männens.

Tabell över medellöner för övriga förmedlare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
39 400 kr 38 300 kr 40 300 kr

Lönespridning för artistproducent

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket artistproducent eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen övriga förmedlare.

Lönespridning för Övriga förmedlare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
29 000 kr/månad
Median
36 000 kr/månad
Högsta 10%
51 100 kr/månad
Tabell över löner för övriga förmedlare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 29 000 kr/månad 28 500 kr/månad 30 000 kr/månad
25:e percentilen 32 300 kr/månad 30 300 kr/månad -
Medianlön (50: percentilen) 36 000 kr/månad - 37 700 kr/månad
75:e percentilen 45 500 kr/månad 42 000 kr/månad 46 500 kr/månad
90:e percentilen 51 100 kr/månad 55 100 kr/månad 50 300 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 29 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 51 100 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.76 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för artistproducent

Hur mycket man tjänar som en artistproducent kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för övriga förmedlare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som övriga förmedlare inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som övriga förmedlare inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Övriga förmedlare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Övriga förmedlare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 31 600 kr - -
- Statlig sektor 31 600 kr - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 39 400 kr 38 300 kr 40 300 kr

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som övriga förmedlare.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som övriga förmedlare tjänar kvinnorna i regel lite mer än männen. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 105% av männens lön.

Löneutveckling för övriga förmedlare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för övriga förmedlare ökat med 4 700 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 14%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Övriga förmedlare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Övriga förmedlare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 39 400 kr (11%) 38 300 kr (5%) 40 300 kr (16%)
2021 35 600 kr (5%) 36 400 kr (7%) 34 800 kr (4%)
2020 33 800 kr (-1%) 34 100 kr (-2%) 33 500 kr (-1%)
2019 34 200 kr (8%) 34 900 kr (2%) 33 700 kr (12%)
2018 31 700 kr (-9%) 34 100 kr (-4%) 30 000 kr (-12%)
2017 34 700 kr (-) 35 400 kr (-) 34 100 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som artistproducent

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som övriga förmedlare är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 39% av dom som jobbar som övriga förmedlare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen övriga förmedlare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med Övriga förmedlare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 1 334 762 572
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 717 244 473
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 676 219 457
Gymnasial utbildning, högst 2 år 589 444 145
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 263 208 55
Uppgift om utbildningsnivå saknas 39 30 9
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 18 15 3
Forskarutbildning 2 1 1

Är du intresserad av att arbeta som artistproducent? Hitta en utbildning som artistproducent på antagning.se.

Yrken som liknar artistproducent

Om du är intresserad av vad en artistproducent tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.