• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en beredningsingenjör, gruva/metallurgi?

Hur mycket tjänar en beredningsingenjör, gruva/metallurgi?

På denna sida kan du se hur mycket en beredningsingenjör, gruva/metallurgi tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som beredningsingenjör, gruva/metallurgi i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en beredningsingenjör, gruva/metallurgi?”

Lönestatistik för de som jobbar som beredningsingenjör, gruva/metallurgi

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln beredningsingenjör, gruva/metallurgi ingår i gruppen Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi där ytterligare 25 yrkestitlar ingår.

Medellön för beredningsingenjör, gruva/metallurgi

Det finns totalt ungefär 590 personer i Sverige som arbetar som ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi och dessa tjänade i genomsnitt 42 700 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 97% av männens.

Tabell över medellöner för ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
42 700 kr 43 000 kr 41 500 kr

Lönespridning för beredningsingenjör, gruva/metallurgi

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket beredningsingenjör, gruva/metallurgi eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi.

Lönespridning för Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi - Meddellön per månad

Lägsta 10%
33 900 kr/månad
Median
40 600 kr/månad
Högsta 10%
54 100 kr/månad
Tabell över löner för ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 33 900 kr/månad 34 700 kr/månad 32 100 kr/månad
25:e percentilen 37 200 kr/månad 38 000 kr/månad 34 800 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 40 600 kr/månad 40 700 kr/månad 39 200 kr/månad
75:e percentilen 46 400 kr/månad 46 600 kr/månad 45 900 kr/månad
90:e percentilen 54 100 kr/månad 54 200 kr/månad 53 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 33 900 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 54 100 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.6 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för beredningsingenjör, gruva/metallurgi

Hur mycket man tjänar som en beredningsingenjör, gruva/metallurgi kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 42 700 kr 43 000 kr 41 500 kr

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi tjänar männen i regel lite mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 97% av männens lön.

Löneutveckling för ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi ökat med 1 500 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 4%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 42 700 kr (3%) 43 000 kr (1%) 41 500 kr (7%)
2021 41 400 kr (-1%) 42 600 kr (0%) 38 700 kr (-2%)
2020 41 900 kr (-1%) 42 500 kr (-1%) 39 400 kr (1%)
2019 42 200 kr (1%) 42 900 kr (2%) 39 200 kr (-2%)
2018 41 900 kr (2%) 42 200 kr (1%) 40 100 kr (3%)
2017 41 200 kr (-) 41 700 kr (-) 38 800 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som beredningsingenjör, gruva/metallurgi

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 57% av dom som jobbar som ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 228 138 90
Gymnasial utbildning, 3 år 153 121 32
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 135 106 29
Gymnasial utbildning, högst 2 år 109 94 15
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 25 23 2
Forskarutbildning 16 10 6
Uppgift om utbildningsnivå saknas 6 5 1
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1 1 0

Är du intresserad av att arbeta som beredningsingenjör, gruva/metallurgi? Hitta en utbildning som beredningsingenjör, gruva/metallurgi på antagning.se.

Yrken som liknar beredningsingenjör, gruva/metallurgi

Om du är intresserad av vad en beredningsingenjör, gruva/metallurgi tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.