Hur mycket tjänar en beridare?

På denna sida kan du se hur mycket en beridare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som beridare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en beridare?”

Lönestatistik för de som jobbar som beridare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln beridare ingår i gruppen Professionella idrottsutövare där ytterligare 28 yrkestitlar ingår.

Medellön för beridare

Vi saknar tyvärr data för vad medellönen för personer som jobbade som professionella idrottsutövare var år 2022.

Lönespridning för beridare

Vi har tyvärr inte fullständig data för att kunna veta hur stora löneskillnaderna mellan de högst och lägst betalda personerna med yrket beridare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen professionella idrottsutövare är.

Lönespridning för Professionella idrottsutövare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
-
Median
-
Högsta 10%
50 000 kr/månad
Tabell över löner för professionella idrottsutövare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen - - -
25:e percentilen 19 000 kr/månad 18 500 kr/månad -
Medianlön (50: percentilen) - 25 000 kr/månad -
75:e percentilen - - -
90:e percentilen 50 000 kr/månad - -

Löneskillnader för beridare

Hur mycket man tjänar som en beridare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för professionella idrottsutövare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

Vi saknar tyvärr data om hur lönespridningen för de som jobbar som professionella idrottsutövare i olika sektorer ser ut.

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som professionella idrottsutövare.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Vi saknar tyvärr information om löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som professionella idrottsutövare.

Löneutveckling för professionella idrottsutövare

Mellan åren 2018 och 2019 har den genomsnittliga månadslönen för professionella idrottsutövare minskat med 2 400 kronor sett till hela riket. Det är en löneminskning med 4%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Professionella idrottsutövare mellan åren 2018 och 2019

Tabell över löneutveckling för Professionella idrottsutövare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 - (-) - (-) - (-)
2021 - (-) - (-) - (-)
2020 - (-) - (-) - (-)
2019 55 200 kr (-4%) - (-) - (-)
2018 57 600 kr (-) 59 900 kr (-) - (-)
2017 - (-) - (-) - (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som beridare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som professionella idrottsutövare är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 22% av dom som jobbar som professionella idrottsutövare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen professionella idrottsutövare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med professionella idrottsutövare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 1 135 985 150
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 274 197 77
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 230 211 19
Uppgift om utbildningsnivå saknas 169 129 40
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 153 93 60
Gymnasial utbildning, högst 2 år 119 105 14
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 13 10 3
Forskarutbildning 1 0 1

Är du intresserad av att arbeta som beridare? Hitta en utbildning som beridare på antagning.se.

Yrken som liknar beridare

Om du är intresserad av vad en beridare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.