• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en besiktningsman, lägenhet?

Hur mycket tjänar en besiktningsman, lägenhet?

På denna sida kan du se hur mycket en besiktningsman, lägenhet tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som besiktningsman, lägenhet i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en besiktningsman, lägenhet?”

Lönestatistik för de som jobbar som besiktningsman, lägenhet

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln besiktningsman, lägenhet ingår i gruppen Fastighetsskötare där ytterligare 34 yrkestitlar ingår.

Medellön för besiktningsman, lägenhet

Det finns totalt ungefär 34 900 personer i Sverige som arbetar som fastighetsskötare och dessa tjänade i genomsnitt 30 300 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 97% av männens.

Tabell över medellöner för fastighetsskötare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
30 300 kr 30 400 kr 29 400 kr

Lönespridning för besiktningsman, lägenhet

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket besiktningsman, lägenhet eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen fastighetsskötare.

Lönespridning för Fastighetsskötare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
25 000 kr/månad
Median
29 600 kr/månad
Högsta 10%
36 400 kr/månad
Tabell över löner för fastighetsskötare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 25 000 kr/månad 25 000 kr/månad 24 800 kr/månad
25:e percentilen 27 000 kr/månad 27 000 kr/månad 27 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 29 600 kr/månad 29 700 kr/månad 29 400 kr/månad
75:e percentilen 32 600 kr/månad 32 900 kr/månad 31 500 kr/månad
90:e percentilen 36 400 kr/månad 36 900 kr/månad 34 100 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 25 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 36 400 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.46 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för besiktningsman, lägenhet

Hur mycket man tjänar som en besiktningsman, lägenhet kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för fastighetsskötare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som fastighetsskötare inom statlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som fastighetsskötare inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Fastighetsskötare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Fastighetsskötare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 28 900 kr 29 100 kr 27 300 kr
- Statlig sektor 35 100 kr 35 300 kr 32 600 kr
- Kommunal sektor 29 100 kr 29 200 kr 28 000 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 30 900 kr 31 000 kr 30 100 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Fastighetsskötare beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 32 100 kr/månad och minst tjänar man i Övre norrland där medellönen ligger på 28 300 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Fastighetsskötare inom olika regioner

Tabell över medellöner för Fastighetsskötare, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 32 100 kr 32 300 kr 31 000 kr
Norra mellansverige 30 900 kr 31 200 kr 28 400 kr
Västsverige 30 700 kr 30 800 kr 30 400 kr
Småland med öarna 30 000 kr 30 200 kr 28 800 kr
Sydsverige 29 600 kr 29 900 kr 27 900 kr
Östra mellansverige 29 400 kr 29 500 kr 28 500 kr
Mellersta norrland 29 200 kr 29 300 kr -
Övre norrland 28 300 kr 28 300 kr 28 900 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som fastighetsskötare tjänar männen i regel lite mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 97% av männens lön.

Löneutveckling för fastighetsskötare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för fastighetsskötare ökat med 3 100 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 11%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Fastighetsskötare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Fastighetsskötare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 30 300 kr (3%) 30 400 kr (3%) 29 400 kr (4%)
2021 29 400 kr (4%) 29 500 kr (3%) 28 300 kr (6%)
2020 28 300 kr (0%) 28 600 kr (0%) 26 800 kr (-3%)
2019 28 400 kr (2%) 28 500 kr (2%) 27 700 kr (2%)
2018 27 800 kr (2%) 27 900 kr (3%) 27 200 kr (0%)
2017 27 200 kr (-) 27 200 kr (-) 27 100 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som besiktningsman, lägenhet

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som fastighetsskötare är gymnasial utbildning, högst 2 år.

Ungefär 15% av dom som jobbar som fastighetsskötare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen fastighetsskötare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med fastighetsskötare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, högst 2 år 14 355 12 986 1 369
Gymnasial utbildning, 3 år 12 071 9 830 2 241
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 6 559 5 713 846
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 4 193 3 130 1 063
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1 995 1 260 735
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 971 1 381 590
Uppgift om utbildningsnivå saknas 494 383 111
Forskarutbildning 16 12 4

Yrken som liknar besiktningsman, lägenhet

Om du är intresserad av vad en besiktningsman, lägenhet tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.