Hur mycket tjänar en bilskollärare?

På denna sida kan du se hur mycket en bilskollärare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som bilskollärare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en bilskollärare?”

Lönestatistik för de som jobbar som bilskollärare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln bilskollärare ingår i gruppen Trafiklärare där ytterligare 5 yrkestitlar ingår.

Genomför teoretisk och praktisk körkortsutbildning för motorfordon. Lär ut trafikregler, körteknik och trafiksäkerhet.

Medellön för bilskollärare

Vi saknar tyvärr data för vad medellönen för personer som jobbade som trafiklärare var år 2022.

Lönespridning för bilskollärare

Vi känner tyvärr inte till hur lönespridningen ser ut.

Löneskillnader för bilskollärare

Hur mycket man tjänar som en bilskollärare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för trafiklärare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

Vi saknar tyvärr data om hur lönespridningen för de som jobbar som trafiklärare i olika sektorer ser ut.

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som trafiklärare.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Vi saknar tyvärr information om löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som trafiklärare.

Löneutveckling för trafiklärare

Vi saknar tyvärr data om löneutveckling för trafiklärare.

Utbildningsnivå bland de som jobbar som bilskollärare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som trafiklärare är eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år.

Ungefär 60% av dom som jobbar som trafiklärare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen trafiklärare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med trafiklärare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 897 535 362
Gymnasial utbildning, 3 år 482 326 156
Gymnasial utbildning, högst 2 år 146 122 24
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 87 68 19
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 19 14 5
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1 1 0
Forskarutbildning 0 0 0
Uppgift om utbildningsnivå saknas 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som bilskollärare? Hitta en utbildning som bilskollärare på antagning.se.

Yrken som liknar bilskollärare

Om du är intresserad av vad en bilskollärare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.