Hur mycket tjänar en bostadsuthyrare?

På denna sida kan du se hur mycket en bostadsuthyrare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som bostadsuthyrare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en bostadsuthyrare?”

Lönestatistik för de som jobbar som bostadsuthyrare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln bostadsuthyrare ingår i gruppen Övriga kontorsassistenter och sekreterare där ytterligare 63 yrkestitlar ingår.

Utför annat kontorsarbete än inom 4111-4117 Exempel på arbetsuppgifter: Sköter löpande ärenden inom administration. Kontrollerar, kompletterar, registrerar, besvarar förfrågningar m.m. Skriver protokoll, brev, tabeller och andra dokument. Gör uträkningar och avstämningar.

Medellön för bostadsuthyrare

Det finns totalt ungefär 67 200 personer i Sverige som arbetar som övriga kontorsassistenter och sekreterare och dessa tjänade i genomsnitt 33 000 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor och män tjänade ungefär lika mycket.

Tabell över medellöner för övriga kontorsassistenter och sekreterare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
33 000 kr 33 400 kr 32 900 kr

Lönespridning för bostadsuthyrare

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket bostadsuthyrare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen övriga kontorsassistenter och sekreterare.

Lönespridning för Övriga kontorsassistenter och sekreterare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
25 000 kr/månad
Median
32 000 kr/månad
Högsta 10%
41 700 kr/månad
Tabell över löner för övriga kontorsassistenter och sekreterare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 25 000 kr/månad 23 500 kr/månad 25 000 kr/månad
25:e percentilen 28 600 kr/månad 27 700 kr/månad 28 800 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 32 000 kr/månad 32 700 kr/månad 32 000 kr/månad
75:e percentilen 36 100 kr/månad 37 800 kr/månad 36 000 kr/månad
90:e percentilen 41 700 kr/månad 43 000 kr/månad 41 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 25 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 41 700 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.67 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för bostadsuthyrare

Hur mycket man tjänar som en bostadsuthyrare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för övriga kontorsassistenter och sekreterare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som övriga kontorsassistenter och sekreterare inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som övriga kontorsassistenter och sekreterare inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Övriga kontorsassistenter och sekreterare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Övriga kontorsassistenter och sekreterare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 31 500 kr 31 400 kr 31 500 kr
- Statlig sektor 33 500 kr 33 800 kr 33 400 kr
- Kommunal sektor 31 700 kr 31 700 kr 31 800 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 33 700 kr 34 000 kr 33 600 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Övriga kontorsassistenter och sekreterare beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 35 100 kr/månad och minst tjänar man i Mellersta norrland där medellönen ligger på 30 000 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Övriga kontorsassistenter och sekreterare inom olika regioner

Tabell över medellöner för Övriga kontorsassistenter och sekreterare, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 35 100 kr 34 400 kr 35 300 kr
Östra mellansverige 33 000 kr 34 000 kr 32 800 kr
Västsverige 32 600 kr 32 300 kr 32 700 kr
Småland med öarna 32 300 kr 33 800 kr 32 100 kr
Sydsverige 31 600 kr 32 100 kr 31 500 kr
Norra mellansverige 31 200 kr 31 500 kr 31 100 kr
Övre norrland 31 100 kr - 29 400 kr
Mellersta norrland 30 000 kr 31 000 kr 29 700 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som övriga kontorsassistenter och sekreterare tjänar kvinnorna och männen ungefär lika mycket. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 99% av männens lön.

Löneutveckling för övriga kontorsassistenter och sekreterare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för övriga kontorsassistenter och sekreterare ökat med 4 100 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 14%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Övriga kontorsassistenter och sekreterare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Övriga kontorsassistenter och sekreterare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 33 000 kr (3%) 33 400 kr (2%) 32 900 kr (3%)
2021 32 000 kr (1%) 32 700 kr (4%) 31 800 kr (-)
2020 31 700 kr (4%) 31 500 kr (4%) 31 800 kr (4%)
2019 30 600 kr (3%) 30 200 kr (2%) 30 700 kr (3%)
2018 29 800 kr (3%) 29 600 kr (5%) 29 900 kr (3%)
2017 28 900 kr (-) 28 300 kr (-) 29 100 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som bostadsuthyrare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som övriga kontorsassistenter och sekreterare är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 43% av dom som jobbar som övriga kontorsassistenter och sekreterare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen övriga kontorsassistenter och sekreterare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med Övriga kontorsassistenter och sekreterare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 22 487 4 287 18 200
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 14 361 3 117 11 244
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 12 740 2 774 9 966
Gymnasial utbildning, högst 2 år 10 786 2 357 8 429
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 3 236 1 006 2 230
Uppgift om utbildningsnivå saknas 280 84 196
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 217 72 145
Forskarutbildning 136 55 81

Yrken som liknar bostadsuthyrare

Om du är intresserad av vad en bostadsuthyrare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.