Hur mycket tjänar en brandingenjör?

På denna sida kan du se hur mycket en brandingenjör tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som brandingenjör i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en brandingenjör?”

Lönestatistik för de som jobbar som brandingenjör

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln brandingenjör ingår i gruppen Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. där ytterligare 19 yrkestitlar ingår.

Inspekterar och besiktigar byggnader, anlägg­ningar m.m. Inspekterar brandskyddssystem. Informerar och ger råd vid ny- och ombyggnationer. Gör olycksutredningar och arbetar i operativ räddningstjänst i samband med räddningsinsatser.

Medellön för brandingenjör

Det finns totalt ungefär 3 400 personer i Sverige som arbetar som brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. och dessa tjänade i genomsnitt 41 600 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 90% av männens.

Tabell över medellöner för brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
41 600 kr 43 000 kr 38 900 kr

Lönespridning för brandingenjör

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket brandingenjör eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl..

Lönespridning för Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
33 100 kr/månad
Median
40 000 kr/månad
Högsta 10%
52 600 kr/månad
Tabell över löner för brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 33 100 kr/månad 33 500 kr/månad 32 700 kr/månad
25:e percentilen 36 300 kr/månad 37 000 kr/månad 35 500 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 40 000 kr/månad 41 100 kr/månad 38 400 kr/månad
75:e percentilen 45 100 kr/månad 47 300 kr/månad 42 000 kr/månad
90:e percentilen 52 600 kr/månad 56 500 kr/månad 45 600 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 33 100 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 52 600 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.59 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för brandingenjör

Hur mycket man tjänar som en brandingenjör kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 40 500 kr 41 500 kr 39 200 kr
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor 40 500 kr 41 500 kr 39 200 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 44 500 kr 45 600 kr -

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 45 800 kr/månad och minst tjänar man i Småland med öarna där medellönen ligger på 37 700 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 45 800 kr 47 300 kr 41 800 kr
Sydsverige 42 400 kr 44 400 kr 39 400 kr
Västsverige 42 100 kr 43 600 kr 39 300 kr
Övre norrland 40 000 kr 41 400 kr -
Östra mellansverige 39 000 kr 39 100 kr 38 900 kr
Norra mellansverige 39 000 kr 40 100 kr -
Mellersta norrland 38 600 kr - -
Småland med öarna 37 700 kr 39 700 kr 35 200 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 90% av männens lön.

Löneutveckling för brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. ökat med 4 500 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 12%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 41 600 kr (4%) 43 000 kr (6%) 38 900 kr (1%)
2021 39 900 kr (3%) 40 500 kr (4%) 38 700 kr (0%)
2020 38 800 kr (-) 38 900 kr (-1%) 38 800 kr (3%)
2019 38 800 kr (2%) 39 400 kr (1%) 37 700 kr (2%)
2018 38 200 kr (3%) 38 900 kr (3%) 36 900 kr (3%)
2017 37 100 kr (-) 37 700 kr (-) 35 900 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som brandingenjör

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 75% av dom som jobbar som brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 906 991 915
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 1 010 644 366
Gymnasial utbildning, 3 år 535 477 58
Gymnasial utbildning, högst 2 år 354 329 25
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 93 78 15
Forskarutbildning 16 13 3
Uppgift om utbildningsnivå saknas 2 1 1
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1 1 0

Är du intresserad av att arbeta som brandingenjör? Hitta en utbildning som brandingenjör på antagning.se.

Yrken som liknar brandingenjör

Om du är intresserad av vad en brandingenjör tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.