• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef?

Hur mycket tjänar en byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef?

På denna sida kan du se hur mycket en byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef?”

Lönestatistik för de som jobbar som byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef ingår i gruppen Informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1) där ytterligare 8 yrkestitlar ingår.

Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande informations-, kommunikations- eller PR-verksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Medellön för byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef

Det finns totalt ungefär 1 700 personer i Sverige som arbetar som informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1) och dessa tjänade i genomsnitt 76 700 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade bättre än män och hade en medellön som var 104% av männens.

Tabell över medellöner för informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1) år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
76 700 kr 75 100 kr 77 900 kr

Lönespridning för byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef

Det finns väldigt stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1).

Lönespridning för Informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1) - Meddellön per månad

Lägsta 10%
39 000 kr/månad
Median
65 000 kr/månad
Högsta 10%
120 500 kr/månad
Tabell över löner för informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1), uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 39 000 kr/månad - -
25:e percentilen 49 400 kr/månad - 53 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 65 000 kr/månad - 66 400 kr/månad
75:e percentilen 87 000 kr/månad 89 400 kr/månad 85 500 kr/månad
90:e percentilen 120 500 kr/månad 135 300 kr/månad 116 100 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 39 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 120 500 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 3.09 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef

Hur mycket man tjänar som en byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1) påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1) inom statlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1) inom kommunal sektor.

Meddellön per månad för Informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1) inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1), uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 72 300 kr 77 600 kr 70 300 kr
- Statlig sektor 77 900 kr 82 500 kr 76 000 kr
- Kommunal sektor 67 100 kr 70 600 kr 65 800 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 77 400 kr 74 900 kr 79 600 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1) är inte särskilt beroende av var i landet man bor. Lönerna är ungefär dom samma över hela Sverige. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 72 900 kr/månad och minst tjänar man i Västsverige där medellönen ligger på 71 000 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1) inom olika regioner

Tabell över medellöner för Informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1), uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 72 900 kr 70 900 kr 74 100 kr
Västsverige 71 000 kr - -
Östra mellansverige - - -
Småland med öarna - - -
Sydsverige - - -
Norra mellansverige - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1) tjänar kvinnorna i regel lite mer än männen. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 104% av männens lön.

Löneutveckling för informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1)

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1) ökat med 12 200 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 19%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1) mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1), uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 76 700 kr (-6%) 75 100 kr (-) 77 900 kr (-3%)
2021 81 600 kr (13%) - (-) 80 300 kr (15%)
2020 71 900 kr (-2%) 75 900 kr (9%) 69 700 kr (-10%)
2019 73 700 kr (1%) 69 800 kr (-4%) 77 600 kr (6%)
2018 72 800 kr (13%) 72 700 kr (-) 73 000 kr (9%)
2017 64 500 kr (-) - (-) 67 000 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1) är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 83% av dom som jobbar som informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1) har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1)

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med informations-, kommunikations- och pr-chefer (nivå 1), uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 826 281 545
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 266 108 158
Gymnasial utbildning, 3 år 167 74 93
Gymnasial utbildning, högst 2 år 34 18 16
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 18 6 12
Forskarutbildning 11 8 3
Uppgift om utbildningsnivå saknas 8 5 3
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef? Hitta en utbildning som byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef på antagning.se.

Yrken som liknar byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef

Om du är intresserad av vad en byråchef, mediabyrå, funktions- eller mellanchef tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.