• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en centrumledare, funktions- eller mellanchef?

Hur mycket tjänar en centrumledare, funktions- eller mellanchef?

På denna sida kan du se hur mycket en centrumledare, funktions- eller mellanchef tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som centrumledare, funktions- eller mellanchef i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en centrumledare, funktions- eller mellanchef?”

Lönestatistik för de som jobbar som centrumledare, funktions- eller mellanchef

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln centrumledare, funktions- eller mellanchef ingår i gruppen Chefer inom handel (nivå 1) där ytterligare 14 yrkestitlar ingår.

Medellön för centrumledare, funktions- eller mellanchef

Det finns totalt ungefär 1 700 personer i Sverige som arbetar som chefer inom handel (nivå 1) och dessa tjänade i genomsnitt 60 200 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 88% av männens.

Tabell över medellöner för chefer inom handel (nivå 1) år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
60 200 kr 63 500 kr 56 100 kr

Lönespridning för centrumledare, funktions- eller mellanchef

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket centrumledare, funktions- eller mellanchef eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen chefer inom handel (nivå 1).

Lönespridning för Chefer inom handel (nivå 1) - Meddellön per månad

Lägsta 10%
39 700 kr/månad
Median
53 900 kr/månad
Högsta 10%
85 100 kr/månad
Tabell över löner för chefer inom handel (nivå 1), uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 39 700 kr/månad 41 700 kr/månad 38 900 kr/månad
25:e percentilen 45 100 kr/månad 48 600 kr/månad 44 100 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 53 900 kr/månad 58 200 kr/månad 49 900 kr/månad
75:e percentilen 68 400 kr/månad 71 800 kr/månad 61 000 kr/månad
90:e percentilen 85 100 kr/månad 90 000 kr/månad 80 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 39 700 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 85 100 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.14 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för centrumledare, funktions- eller mellanchef

Hur mycket man tjänar som en centrumledare, funktions- eller mellanchef kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för chefer inom handel (nivå 1) påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som chefer inom handel (nivå 1) inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Chefer inom handel (nivå 1) inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Chefer inom handel (nivå 1), uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 60 200 kr 63 500 kr 56 100 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Chefer inom handel (nivå 1) är inte särskilt beroende av var i landet man bor. Lönerna är ungefär dom samma över hela Sverige. Mest tjänar man i Västsverige där man i genomsnitt tjänar 61 500 kr/månad och minst tjänar man i Östra mellansverige där medellönen ligger på 57 800 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Chefer inom handel (nivå 1) inom olika regioner

Tabell över medellöner för Chefer inom handel (nivå 1), uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Västsverige 61 500 kr 63 100 kr -
Sydsverige 59 800 kr - -
Stockholm 59 100 kr 63 700 kr 54 600 kr
Östra mellansverige 57 800 kr - -
Småland med öarna - - -
Norra mellansverige - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som chefer inom handel (nivå 1) tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 88% av männens lön.

Löneutveckling för chefer inom handel (nivå 1)

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för chefer inom handel (nivå 1) ökat med 4 400 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 8%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Chefer inom handel (nivå 1) mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Chefer inom handel (nivå 1), uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 60 200 kr (7%) 63 500 kr (8%) 56 100 kr (5%)
2021 56 500 kr (2%) 59 000 kr (5%) 53 500 kr (-1%)
2020 55 400 kr (-7%) 56 300 kr (-10%) 54 200 kr (-2%)
2019 59 300 kr (7%) 62 600 kr (9%) 55 400 kr (5%)
2018 55 500 kr (-1%) 57 500 kr (-1%) 52 900 kr (3%)
2017 55 800 kr (-) 58 200 kr (-) 51 200 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som centrumledare, funktions- eller mellanchef

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som chefer inom handel (nivå 1) är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 40% av dom som jobbar som chefer inom handel (nivå 1) har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen chefer inom handel (nivå 1)

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med chefer inom handel (nivå 1), uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 666 389 277
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 456 196 260
Gymnasial utbildning, högst 2 år 284 205 79
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 248 138 110
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 107 77 30
Uppgift om utbildningsnivå saknas 17 10 7
Forskarutbildning 7 2 5
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1 0 1

Är du intresserad av att arbeta som centrumledare, funktions- eller mellanchef? Hitta en utbildning som centrumledare, funktions- eller mellanchef på antagning.se.

Yrken som liknar centrumledare, funktions- eller mellanchef

Om du är intresserad av vad en centrumledare, funktions- eller mellanchef tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.