Hur mycket tjänar en dekoratör, affär?

På denna sida kan du se hur mycket en dekoratör, affär tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som dekoratör, affär i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en dekoratör, affär?”

Lönestatistik för de som jobbar som dekoratör, affär

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln dekoratör, affär ingår i gruppen Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. där ytterligare 36 yrkestitlar ingår.

Medellön för dekoratör, affär

Personer som jobbade som inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. tjänade i genomsnitt 38 300 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 93% av männens.

Tabell över medellöner för inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
38 300 kr 40 600 kr 37 900 kr

Lönespridning för dekoratör, affär

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket dekoratör, affär eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen inredare, dekoratörer och scenografer m.fl..

Lönespridning för Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
27 000 kr/månad
Median
36 900 kr/månad
Högsta 10%
47 300 kr/månad
Tabell över löner för inredare, dekoratörer och scenografer m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 27 000 kr/månad 27 600 kr/månad 27 000 kr/månad
25:e percentilen 30 700 kr/månad 30 900 kr/månad 30 700 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 36 900 kr/månad 35 000 kr/månad -
75:e percentilen 43 000 kr/månad 45 000 kr/månad 43 000 kr/månad
90:e percentilen 47 300 kr/månad 63 900 kr/månad 46 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 27 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 47 300 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.75 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för dekoratör, affär

Hur mycket man tjänar som en dekoratör, affär kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. inom statlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. inom privat sektor.

Meddellön per månad för Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 39 300 kr 40 100 kr 38 700 kr
- Statlig sektor 39 300 kr 40 100 kr 38 700 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 38 300 kr 40 600 kr 37 900 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Småland med öarna där man i genomsnitt tjänar 42 400 kr/månad och minst tjänar man i Östra mellansverige där medellönen ligger på 34 500 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Småland med öarna 42 400 kr - 41 400 kr
Stockholm 38 600 kr - 38 000 kr
Västsverige 34 900 kr - 34 800 kr
Sydsverige 34 600 kr - 33 200 kr
Östra mellansverige 34 500 kr - -
Norra mellansverige - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 93% av männens lön.

Löneutveckling för inredare, dekoratörer och scenografer m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. ökat med 7 300 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 24%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Inredare, dekoratörer och scenografer m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 38 300 kr (5%) 40 600 kr (-10%) 37 900 kr (7%)
2021 36 500 kr (0%) 44 900 kr (14%) 35 500 kr (-1%)
2020 36 400 kr (3%) 39 500 kr (9%) 35 900 kr (2%)
2019 35 400 kr (11%) 36 400 kr (6%) 35 200 kr (12%)
2018 31 900 kr (3%) 34 500 kr (4%) 31 400 kr (2%)
2017 31 000 kr (-) 33 100 kr (-) 30 800 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som dekoratör, affär

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 47% av dom som jobbar som inredare, dekoratörer och scenografer m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen inredare, dekoratörer och scenografer m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med inredare, dekoratörer och scenografer m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 940 179 761
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 732 78 654
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 464 83 381
Gymnasial utbildning, högst 2 år 328 96 232
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 100 37 63
Uppgift om utbildningsnivå saknas 37 12 25
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 3 3 0
Forskarutbildning 2 2 0

Är du intresserad av att arbeta som dekoratör, affär? Hitta en utbildning som dekoratör, affär på antagning.se.

Yrken som liknar dekoratör, affär

Om du är intresserad av vad en dekoratör, affär tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.