Hur mycket tjänar en drönaroperatör?

På denna sida kan du se hur mycket en drönaroperatör tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som drönaroperatör i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en drönaroperatör?”

Lönestatistik för de som jobbar som drönaroperatör

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln drönaroperatör ingår i gruppen Piloter m.fl. där ytterligare 17 yrkestitlar ingår.

Navigerar och styr flygplan, helikoptrar och andra luftfartyg. Ansvarar för flygning, passagerare och last. Övervakar styr- och navigeringssystem.

Medellön för drönaroperatör

Personer som jobbade som piloter m.fl. tjänade i genomsnitt 74 400 kr/månad innan skatt år 2022.

Tabell över medellöner för piloter m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
74 400 kr 74 700 kr -

Lönespridning för drönaroperatör

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket drönaroperatör eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen piloter m.fl..

Lönespridning för Piloter m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
45 000 kr/månad
Median
-
Högsta 10%
110 900 kr/månad
Tabell över löner för piloter m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 45 000 kr/månad 46 000 kr/månad -
25:e percentilen - - -
Medianlön (50: percentilen) - - -
75:e percentilen 93 900 kr/månad 94 800 kr/månad -
90:e percentilen 110 900 kr/månad 110 900 kr/månad -

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 45 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 110 900 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.46 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för drönaroperatör

Hur mycket man tjänar som en drönaroperatör kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för piloter m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som piloter m.fl. inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som piloter m.fl. inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Piloter m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Piloter m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 64 700 kr 65 500 kr 53 000 kr
- Statlig sektor 64 700 kr 65 500 kr 53 000 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 76 700 kr 76 800 kr -

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Piloter m.fl. beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 83 500 kr/månad och minst tjänar man i Västsverige där medellönen ligger på 75 400 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Piloter m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Piloter m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 83 500 kr 83 700 kr -
Västsverige 75 400 kr 76 600 kr -
Östra mellansverige - - -
Småland med öarna - - -
Sydsverige - - -
Norra mellansverige - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Vi saknar tyvärr information om löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som piloter m.fl..

Löneutveckling för piloter m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för piloter m.fl. ökat med 11 300 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 18%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Piloter m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Piloter m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 74 400 kr (-1%) 74 700 kr (-1%) - (-)
2021 74 900 kr (7%) 75 600 kr (7%) - (-)
2020 70 300 kr (-2%) 70 600 kr (-2%) - (-)
2019 72 100 kr (11%) 72 300 kr (11%) - (-)
2018 65 000 kr (3%) 65 000 kr (3%) - (-)
2017 63 100 kr (-) 63 400 kr (-) - (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som drönaroperatör

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som piloter m.fl. är eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år.

Ungefär 76% av dom som jobbar som piloter m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen piloter m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med piloter m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 917 835 82
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 328 306 22
Gymnasial utbildning, 3 år 303 287 16
Gymnasial utbildning, högst 2 år 66 65 1
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 18 16 2
Uppgift om utbildningsnivå saknas 8 8 0
Forskarutbildning 3 3 0
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1 1 0

Är du intresserad av att arbeta som drönaroperatör? Hitta en utbildning som drönaroperatör på antagning.se.

Yrken som liknar drönaroperatör

Om du är intresserad av vad en drönaroperatör tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.