• Start
 • Alla yrken
 • Hur mycket tjänar en elkraftingenjör, högskoleingenjör?

Hur mycket tjänar en elkraftingenjör, högskoleingenjör?

På denna sida kan du se hur mycket en elkraftingenjör, högskoleingenjör tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som elkraftingenjör, högskoleingenjör i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en elkraftingenjör, högskoleingenjör?”

Lönestatistik för de som jobbar som elkraftingenjör, högskoleingenjör

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln elkraftingenjör, högskoleingenjör ingår i gruppen Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik där ytterligare 109 yrkestitlar ingår.

Utför tekniskt arbete i samband med konstruktion, tillverkning, montering, drift, underhåll och reparation av elektroteknisk utrustning och system. Utför konstruktions-, ritnings- och beräkningsarbete. Organiserar, leder och samordnar det praktiska arbetet vid tillverkning av elektrotekniska produkter. Provar och kontrollerar elektrotekniska produkter och anläggningar.

 1. Anläggningsingenjör, elkraft
 2. Applikationsingenjör, högskoleingenjör
 3. Automationstekniker, el
 4. Automationstekniker, elektronik
 5. Beredningsingenjör, elektronik
 6. Beredningsingenjör, elkraft
 7. Beredningsingenjör, telekommunikation
 8. Beräkningsingenjör (elektronik), högskoleingenjör
 9. Beräkningsingenjör (elkraft), högskoleingenjör
 10. Beräkningsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör
 11. Besiktningsingenjör, elkraft
 12. CAD-ritare, elektronik
 13. CAD-ritare, elkraft
 14. CAD-ritare, telekommunikation
 15. Dataingenjör, (elektronik), högskoleingenjör
 16. Dataingenjör, (telekommunikation), högskoleingenjör
 17. Driftingenjör (elektronik), högskoleingenjör
 18. Driftingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör
 19. Driftingenjör, elkraft
 20. Elektronikingenjör, högskoleingenjör
 21. Elektronikkonstruktör, högskoleingenjör
 22. Elingenjör, övrig
 23. Elkonstruktör
 24. Elkraftingenjör, högskoleingenjör
 25. Eltekniker, konstruktion m.m.
 26. Högskoleingenjör, elektronik
 27. Högskoleingenjör, elkraft
 28. Högskoleingenjör, telekommunikation
 29. Ingenjör, elektronik
 30. Ingenjör, elkraft
 31. Ingenjör, telekommunikation
 32. Installationsingenjör
 33. Instrumentingenjör, styr- o. reglerteknik
 34. Konstruktör (elektronik), högskoleingenjör
 35. Konstruktör (telekommunikation), högskoleingenjör
 36. Konstruktör, elkraft
 37. Kontrollingenjör, elektronik
 38. Kontrollingenjör, elkraft
 39. Kontrollingenjör, telekommunikation
 40. Kontrolltekniker, elektronik
 41. Kontrolltekniker, elkraft
 42. Kontrolltekniker, telekommunikation
 43. Kretskortsdesigner
 44. Kretskortskonstruktör
 45. Kvalitetsingenjör, elektronik
 46. Kvalitetsingenjör, elkraft
 47. Kvalitetsingenjör, telekommunikation
 48. Kvalitetstekniker, elektronik
 49. Kvalitetstekniker, elkraft
 50. Kvalitetstekniker, telekommunikation
 51. Linjeingenjör
 52. Montageingenjör, elkraft
 53. Mätingenjör, elkraft
 54. Nätplanerare
 55. Planerare, elkraft
 56. Planeringsingenjör (elektronik), högskoleingenjör
 57. Planeringsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör
 58. Planeringsingenjör, elkraft
 59. Planeringstekniker, elektronik
 60. Planeringstekniker, elkraft
 61. Planeringstekniker, telekommunikation
 62. Processingenjör (elektronik), högskoleingenjör
 63. Processingenjör (elkraft), högskoleingenjör
 64. Processingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör
 65. Produktberedare, elektronik
 66. Produktberedare, elkraft
 67. Produktberedare, telekommunikation
 68. Produktionsberedare, elektronik
 69. Produktionsberedare, elkraft
 70. Produktionsberedare, telekommunikation
 71. Produktionsingenjör (elektronik), högskoleingenjör
 72. Produktionsingenjör (telekommunikation), högskoleingenjör
 73. Produktionsingenjör, elkraft
 74. Produktionsplanerare, elektronik
 75. Produktionsplanerare, elkraft
 76. Produktionsplanerare, telekommunikation
 77. Produktionstekniker, elektronik
 78. Produktionstekniker, elkraft
 79. Produktionstekniker, telekommunikation
 80. Provningsingenjör, elektronik
 81. Provningsingenjör, elkraft
 82. Provningsingenjör, telekommunikation
 83. Rationaliseringstekniker, elektronik
 84. Rationaliseringstekniker, elkraft
 85. Rationaliseringstekniker, telekommunikation
 86. RF-ingenjör
 87. Ritare, elektronik
 88. Ritare, elkraft
 89. Ritare, telekommunikation
 90. Serviceingenjör, elektronik
 91. Serviceingenjör, elkraft
 92. Serviceingenjör, telekommunikation
 93. Signalingenjör
 94. Signalprojektör
 95. Signaltekniker, försvaret
 96. Styr- och regleringenjör
 97. Supporttekniker, styrsystem
 98. Teleingenjör
 99. Telekommunikationstekniker
 100. Testingenjör, elektronik
 101. Testingenjör, telekommunikation
 102. Tidsstudieingenjör, elektronik
 103. Tidsstudieingenjör, telekommunikation
 104. Transformatorkonstruktör
 105. Underhållschef, elektronik
 106. Underhållschef, elkraft
 107. Underhållschef, telekommunikation
 108. Utvecklingstekniker, elkraft
 109. Verifieringsingenjör, elektronik
 110. Verifieringsingenjör, telekommunikation

Medellön för elkraftingenjör, högskoleingenjör

Det finns totalt ungefär 30 300 personer i Sverige som arbetar som ingenjörer och tekniker inom elektroteknik och dessa tjänade i genomsnitt 46 600 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor och män tjänade ungefär lika mycket.

Tabell över medellöner för ingenjörer och tekniker inom elektroteknik år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
46 600 kr 46 700 kr 46 100 kr

Lönespridning för elkraftingenjör, högskoleingenjör

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket elkraftingenjör, högskoleingenjör eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen ingenjörer och tekniker inom elektroteknik.

Lönespridning för Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik - Meddellön per månad

Lägsta 10%
33 900 kr/månad
Median
44 500 kr/månad
Högsta 10%
62 000 kr/månad
Tabell över löner för ingenjörer och tekniker inom elektroteknik, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 33 900 kr/månad 34 000 kr/månad 32 400 kr/månad
25:e percentilen 38 000 kr/månad 38 000 kr/månad 37 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 44 500 kr/månad 44 500 kr/månad 43 400 kr/månad
75:e percentilen 51 600 kr/månad 51 500 kr/månad 52 000 kr/månad
90:e percentilen 62 000 kr/månad 62 000 kr/månad 62 500 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 33 900 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 62 000 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.83 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för elkraftingenjör, högskoleingenjör

Hur mycket man tjänar som en elkraftingenjör, högskoleingenjör kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för ingenjörer och tekniker inom elektroteknik påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som ingenjörer och tekniker inom elektroteknik inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som ingenjörer och tekniker inom elektroteknik inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 39 500 kr 39 200 kr 43 200 kr
- Statlig sektor 39 500 kr 39 200 kr 43 200 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 46 700 kr 46 800 kr 46 100 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 52 500 kr/månad och minst tjänar man i Norra mellansverige där medellönen ligger på 40 900 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik inom olika regioner

Tabell över medellöner för Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 52 500 kr 52 400 kr 53 200 kr
Sydsverige 48 500 kr 48 700 kr 46 900 kr
Västsverige 44 600 kr 44 800 kr 43 200 kr
Östra mellansverige 44 000 kr 44 600 kr 40 100 kr
Övre norrland 43 100 kr 42 900 kr 44 500 kr
Småland med öarna 43 000 kr 43 200 kr -
Mellersta norrland 42 100 kr 42 600 kr -
Norra mellansverige 40 900 kr 41 100 kr 39 500 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som ingenjörer och tekniker inom elektroteknik tjänar kvinnorna och männen ungefär lika mycket. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 99% av männens lön.

Löneutveckling för ingenjörer och tekniker inom elektroteknik

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för ingenjörer och tekniker inom elektroteknik ökat med 6 000 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 15%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 46 600 kr (3%) 46 700 kr (3%) 46 100 kr (4%)
2021 45 100 kr (4%) 45 200 kr (4%) 44 400 kr (5%)
2020 43 300 kr (3%) 43 400 kr (2%) 42 100 kr (3%)
2019 42 200 kr (-3%) 42 400 kr (-2%) 40 800 kr (-)
2018 43 600 kr (7%) 43 400 kr (6%) - (-)
2017 40 600 kr (-) 41 100 kr (-) 37 900 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som elkraftingenjör, högskoleingenjör

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som ingenjörer och tekniker inom elektroteknik är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 59% av dom som jobbar som ingenjörer och tekniker inom elektroteknik har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen ingenjörer och tekniker inom elektroteknik

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med ingenjörer och tekniker inom elektroteknik, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 10 239 7 704 2 535
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 7 482 6 583 899
Gymnasial utbildning, 3 år 6 916 6 278 638
Gymnasial utbildning, högst 2 år 4 940 4 719 221
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 760 688 72
Forskarutbildning 672 513 159
Uppgift om utbildningsnivå saknas 364 270 94
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 14 12 2

Är du intresserad av att arbeta som elkraftingenjör, högskoleingenjör? Hitta en utbildning som elkraftingenjör, högskoleingenjör på antagning.se.

Yrken som liknar elkraftingenjör, högskoleingenjör

Om du är intresserad av vad en elkraftingenjör, högskoleingenjör tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.