• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef?

Hur mycket tjänar en enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef?

På denna sida kan du se hur mycket en enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef?”

Lönestatistik för de som jobbar som enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef ingår i gruppen Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) där ytterligare 16 yrkestitlar ingår.

Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom hälso- och sjukvård. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Medellön för enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Det finns totalt ungefär 10 500 personer i Sverige som arbetar som avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) och dessa tjänade i genomsnitt 54 100 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 83% av männens.

Tabell över medellöner för avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
54 100 kr 62 800 kr 52 000 kr

Lönespridning för enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2).

Lönespridning för Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) - Meddellön per månad

Lägsta 10%
40 000 kr/månad
Median
50 700 kr/månad
Högsta 10%
70 700 kr/månad
Tabell över löner för avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2), uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 40 000 kr/månad 42 000 kr/månad 39 100 kr/månad
25:e percentilen 46 000 kr/månad 47 800 kr/månad 45 600 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 50 700 kr/månad 53 000 kr/månad 50 400 kr/månad
75:e percentilen 56 700 kr/månad 75 000 kr/månad 55 400 kr/månad
90:e percentilen 70 700 kr/månad 100 300 kr/månad 63 100 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 40 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 70 700 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.77 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Hur mycket man tjänar som en enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) inom statlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) inom kommunal sektor.

Meddellön per månad för Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2), uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 55 000 kr 63 400 kr 53 100 kr
- Statlig sektor 61 900 kr 75 500 kr 55 500 kr
- Kommunal sektor 49 700 kr 49 300 kr 49 700 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 52 000 kr 61 500 kr 49 300 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 56 900 kr/månad och minst tjänar man i Övre norrland där medellönen ligger på 48 400 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) inom olika regioner

Tabell över medellöner för Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2), uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 56 900 kr 64 500 kr 54 800 kr
Sydsverige 56 500 kr 69 700 kr 53 200 kr
Östra mellansverige 54 400 kr 68 500 kr 51 500 kr
Mellersta norrland 53 900 kr - 51 400 kr
Västsverige 52 800 kr 56 100 kr 52 100 kr
Norra mellansverige 50 700 kr 61 200 kr 48 600 kr
Småland med öarna 50 400 kr 52 200 kr 50 000 kr
Övre norrland 48 400 kr - 48 300 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 83% av männens lön.

Löneutveckling för avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2)

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) ökat med 7 900 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 17%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2), uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 54 100 kr (6%) 62 800 kr (8%) 52 000 kr (5%)
2021 51 200 kr (1%) 58 000 kr (0%) 49 600 kr (1%)
2020 50 700 kr (3%) 57 800 kr (5%) 48 900 kr (2%)
2019 49 400 kr (4%) 55 100 kr (10%) 47 900 kr (3%)
2018 47 500 kr (3%) 50 300 kr (-1%) 46 600 kr (4%)
2017 46 200 kr (-) 50 900 kr (-) 44 900 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 88% av dom som jobbar som avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2) har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2)

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård (nivå 2), uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 6 225 1 303 4 922
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 1 397 227 1 170
Gymnasial utbildning, 3 år 663 140 523
Gymnasial utbildning, högst 2 år 412 106 306
Forskarutbildning 399 206 193
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 67 19 48
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 2 2 0
Uppgift om utbildningsnivå saknas 2 2 0

Är du intresserad av att arbeta som enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef? Hitta en utbildning som enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef på antagning.se.

Yrken som liknar enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Om du är intresserad av vad en enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.