Hur mycket tjänar en familjerättssekreterare?

På denna sida kan du se hur mycket en familjerättssekreterare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som familjerättssekreterare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en familjerättssekreterare?”

Lönestatistik för de som jobbar som familjerättssekreterare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln familjerättssekreterare ingår i gruppen Socialsekreterare där ytterligare 30 yrkestitlar ingår.

Medellön för familjerättssekreterare

Det finns totalt ungefär 22 400 personer i Sverige som arbetar som socialsekreterare och dessa tjänade i genomsnitt 37 500 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade bättre än män och hade en medellön som var 102% av männens.

Tabell över medellöner för socialsekreterare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
37 500 kr 37 000 kr 37 600 kr

Lönespridning för familjerättssekreterare

Det finns små löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket familjerättssekreterare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen socialsekreterare.

Lönespridning för Socialsekreterare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
32 000 kr/månad
Median
37 000 kr/månad
Högsta 10%
43 400 kr/månad
Tabell över löner för socialsekreterare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 32 000 kr/månad 31 700 kr/månad 32 000 kr/månad
25:e percentilen 34 200 kr/månad 33 800 kr/månad 34 300 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 37 000 kr/månad 36 500 kr/månad 37 000 kr/månad
75:e percentilen 40 200 kr/månad 39 700 kr/månad 40 300 kr/månad
90:e percentilen 43 400 kr/månad 42 900 kr/månad 43 500 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 32 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 43 400 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.36 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för familjerättssekreterare

Hur mycket man tjänar som en familjerättssekreterare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för socialsekreterare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som socialsekreterare inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som socialsekreterare inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Socialsekreterare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Socialsekreterare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 37 400 kr 36 800 kr 37 500 kr
- Statlig sektor 35 100 kr 35 300 kr 35 000 kr
- Kommunal sektor 37 500 kr 37 000 kr 37 600 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 40 000 kr - -

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Socialsekreterare beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 39 100 kr/månad och minst tjänar man i Mellersta norrland där medellönen ligger på 35 900 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Socialsekreterare inom olika regioner

Tabell över medellöner för Socialsekreterare, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 39 100 kr 39 000 kr 39 100 kr
Västsverige 38 300 kr 37 600 kr 38 500 kr
Småland med öarna 37 400 kr 37 000 kr 37 500 kr
Övre norrland 36 700 kr 36 600 kr 36 700 kr
Sydsverige 36 600 kr 36 000 kr 36 700 kr
Östra mellansverige 36 300 kr 35 600 kr 36 400 kr
Norra mellansverige 36 200 kr 35 400 kr 36 300 kr
Mellersta norrland 35 900 kr - 36 000 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som socialsekreterare tjänar kvinnorna i regel lite mer än männen. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 102% av männens lön.

Löneutveckling för socialsekreterare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för socialsekreterare ökat med 3 700 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 11%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Socialsekreterare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Socialsekreterare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 37 500 kr (2%) 37 000 kr (2%) 37 600 kr (2%)
2021 36 800 kr (2%) 36 300 kr (2%) 36 900 kr (2%)
2020 36 100 kr (2%) 35 700 kr (2%) 36 200 kr (2%)
2019 35 400 kr (1%) 34 900 kr (0%) 35 500 kr (2%)
2018 34 900 kr (3%) 35 000 kr (4%) 34 900 kr (3%)
2017 33 800 kr (-) 33 800 kr (-) 33 800 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som familjerättssekreterare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som socialsekreterare är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 98% av dom som jobbar som socialsekreterare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen socialsekreterare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med socialsekreterare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 24 498 2 851 21 647
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 1 281 328 953
Gymnasial utbildning, 3 år 301 99 202
Gymnasial utbildning, högst 2 år 227 89 138
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 74 38 36
Forskarutbildning 30 11 19
Uppgift om utbildningsnivå saknas 6 2 4
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 5 4 1

Är du intresserad av att arbeta som familjerättssekreterare? Hitta en utbildning som familjerättssekreterare på antagning.se.

Yrken som liknar familjerättssekreterare

Om du är intresserad av vad en familjerättssekreterare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.