Hur mycket tjänar en fartygsintendent?

På denna sida kan du se hur mycket en fartygsintendent tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som fartygsintendent i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en fartygsintendent?”

Lönestatistik för de som jobbar som fartygsintendent

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln fartygsintendent ingår i gruppen Storhushållsföreståndare där ytterligare 16 yrkestitlar ingår.

Ansvarar för och leder dagligt arbete i köket på ett internat eller inom storhushåll, exempelvis på en sjukhusrestaurang eller i en skolmatsal. Planerar matsedlar samt köper in varor.

Medellön för fartygsintendent

Personer som jobbade som storhushållsföreståndare tjänade i genomsnitt 40 000 kr/månad innan skatt år 2022.

Tabell över medellöner för storhushållsföreståndare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
40 000 kr - 39 900 kr

Lönespridning för fartygsintendent

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket fartygsintendent eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen storhushållsföreståndare.

Lönespridning för Storhushållsföreståndare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
29 300 kr/månad
Median
-
Högsta 10%
45 200 kr/månad
Tabell över löner för storhushållsföreståndare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 29 300 kr/månad - -
25:e percentilen 35 000 kr/månad - -
Medianlön (50: percentilen) - - -
75:e percentilen 45 200 kr/månad - 45 200 kr/månad
90:e percentilen 45 200 kr/månad - 45 200 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 29 300 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 45 200 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.54 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för fartygsintendent

Hur mycket man tjänar som en fartygsintendent kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för storhushållsföreståndare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som storhushållsföreståndare inom kommunal sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som storhushållsföreståndare inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Storhushållsföreståndare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Storhushållsföreståndare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 37 800 kr 37 300 kr 38 000 kr
- Statlig sektor 35 600 kr 36 300 kr 34 900 kr
- Kommunal sektor 39 300 kr 39 500 kr 39 200 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor - - -

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som storhushållsföreståndare.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Vi saknar tyvärr information om löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som storhushållsföreståndare.

Löneutveckling för storhushållsföreståndare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för storhushållsföreståndare ökat med 12 200 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 44%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Storhushållsföreståndare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Storhushållsföreståndare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 40 000 kr (4%) - (-) 39 900 kr (2%)
2021 38 400 kr (11%) - (-) 39 000 kr (12%)
2020 34 700 kr (12%) - (-) 34 700 kr (9%)
2019 30 900 kr (10%) - (-) 31 900 kr (13%)
2018 28 100 kr (1%) - (-) 28 200 kr (2%)
2017 27 800 kr (-) - (-) 27 600 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som fartygsintendent

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som storhushållsföreståndare är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 45% av dom som jobbar som storhushållsföreståndare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen storhushållsföreståndare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med storhushållsföreståndare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 131 11 120
Gymnasial utbildning, 3 år 119 32 87
Gymnasial utbildning, högst 2 år 112 30 82
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 85 21 64
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 33 8 25
Uppgift om utbildningsnivå saknas 9 6 3
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 3 1 2
Forskarutbildning 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som fartygsintendent? Hitta en utbildning som fartygsintendent på antagning.se.

Yrken som liknar fartygsintendent

Om du är intresserad av vad en fartygsintendent tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.