Hur mycket tjänar en fastighetsmäklare?

På denna sida kan du se hur mycket en fastighetsmäklare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som fastighetsmäklare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en fastighetsmäklare?”

Lönestatistik för de som jobbar som fastighetsmäklare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln fastighetsmäklare ingår i gruppen Fastighetsmäklare där ytterligare 1 yrkestitlar ingår.

Förmedlar köp, försäljning eller uthyrning av hus, bostadsrätter, industribyggnader m.m. Marknadsför och visar objekt.

  1. Fastighetsmäklare
  2. Lägenhetssäljare

Medellön för fastighetsmäklare

Personer som jobbade som fastighetsmäklare tjänade i genomsnitt 39 400 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 85% av männens.

Tabell över medellöner för fastighetsmäklare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
39 400 kr 41 800 kr 35 700 kr

Lönespridning för fastighetsmäklare

Vi har tyvärr inte fullständig data för att kunna veta hur stora löneskillnaderna mellan de högst och lägst betalda personerna med yrket fastighetsmäklare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen fastighetsmäklare är.

Lönespridning för Fastighetsmäklare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
-
Median
37 000 kr/månad
Högsta 10%
55 500 kr/månad
Tabell över löner för fastighetsmäklare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen - - -
25:e percentilen 30 000 kr/månad - -
Medianlön (50: percentilen) 37 000 kr/månad - 34 000 kr/månad
75:e percentilen 46 000 kr/månad 50 000 kr/månad 41 300 kr/månad
90:e percentilen 55 500 kr/månad 75 000 kr/månad 50 000 kr/månad

Löneskillnader för fastighetsmäklare

Hur mycket man tjänar som en fastighetsmäklare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för fastighetsmäklare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som fastighetsmäklare inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Fastighetsmäklare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Fastighetsmäklare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 39 400 kr 41 800 kr 35 700 kr

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som fastighetsmäklare.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som fastighetsmäklare tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 85% av männens lön.

Löneutveckling för fastighetsmäklare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för fastighetsmäklare minskat med 11 600 kronor sett till hela riket. Det är en löneminskning med 23%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Fastighetsmäklare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Fastighetsmäklare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 39 400 kr (-6%) 41 800 kr (-6%) 35 700 kr (-9%)
2021 41 800 kr (4%) 44 400 kr (-) 39 300 kr (7%)
2020 40 100 kr (-4%) - (-) 36 900 kr (-1%)
2019 41 600 kr (2%) 45 900 kr (-2%) 37 100 kr (2%)
2018 40 600 kr (-20%) 46 700 kr (-) 36 300 kr (-)
2017 51 000 kr (-) - (-) - (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som fastighetsmäklare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som fastighetsmäklare är eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år.

Ungefär 76% av dom som jobbar som fastighetsmäklare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen fastighetsmäklare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med fastighetsmäklare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 2 404 1 062 1 342
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 913 796 1 117
Gymnasial utbildning, 3 år 1 029 546 483
Gymnasial utbildning, högst 2 år 245 143 102
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 74 37 37
Forskarutbildning 4 3 1
Uppgift om utbildningsnivå saknas 2 2 0
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som fastighetsmäklare? Hitta en utbildning som fastighetsmäklare på antagning.se.

Yrken som liknar fastighetsmäklare

Om du är intresserad av vad en fastighetsmäklare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.