Hur mycket tjänar en filminspicient?

På denna sida kan du se hur mycket en filminspicient tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som filminspicient i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en filminspicient?”

Lönestatistik för de som jobbar som filminspicient

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln filminspicient ingår i gruppen Inspicienter och scriptor m.fl. där ytterligare 27 yrkestitlar ingår.

Ansvarar för de praktiska detaljerna i arbetet med att sätta upp en teaterföreställning eller vid en inspelning. Ser till att personer och föremål finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Läser manus, antecknar önskemål om ljus, effekter, musik m.m. Handlägger licens- och royaltyfrågor.

Medellön för filminspicient

Personer som jobbade som inspicienter och scriptor m.fl. tjänade i genomsnitt 34 200 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor och män tjänade ungefär lika mycket.

Tabell över medellöner för inspicienter och scriptor m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
34 200 kr 34 000 kr 34 300 kr

Lönespridning för filminspicient

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket filminspicient eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen inspicienter och scriptor m.fl..

Lönespridning för Inspicienter och scriptor m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
23 800 kr/månad
Median
32 600 kr/månad
Högsta 10%
45 000 kr/månad
Tabell över löner för inspicienter och scriptor m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 23 800 kr/månad - 24 300 kr/månad
25:e percentilen 29 000 kr/månad - 29 500 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 32 600 kr/månad 32 200 kr/månad 32 900 kr/månad
75:e percentilen 38 300 kr/månad 38 000 kr/månad 38 400 kr/månad
90:e percentilen 45 000 kr/månad 49 300 kr/månad 44 900 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 23 800 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 45 000 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.89 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för filminspicient

Hur mycket man tjänar som en filminspicient kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för inspicienter och scriptor m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som inspicienter och scriptor m.fl. inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Inspicienter och scriptor m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Inspicienter och scriptor m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 34 200 kr 34 000 kr 34 300 kr

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som inspicienter och scriptor m.fl..

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som inspicienter och scriptor m.fl. tjänar kvinnorna och männen ungefär lika mycket. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 101% av männens lön.

Löneutveckling för inspicienter och scriptor m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för inspicienter och scriptor m.fl. ökat med 1 200 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 4%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Inspicienter och scriptor m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Inspicienter och scriptor m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 34 200 kr (6%) 34 000 kr (-) 34 300 kr (6%)
2021 32 200 kr (4%) - (-) 32 300 kr (3%)
2020 31 100 kr (2%) 30 600 kr (1%) 31 300 kr (2%)
2019 30 600 kr (-8%) 30 200 kr (-) 30 800 kr (-6%)
2018 33 300 kr (1%) - (-) 32 600 kr (1%)
2017 33 000 kr (-) - (-) 32 200 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som filminspicient

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som inspicienter och scriptor m.fl. är eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år.

Ungefär 63% av dom som jobbar som inspicienter och scriptor m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen inspicienter och scriptor m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med inspicienter och scriptor m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 330 88 242
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 270 71 199
Gymnasial utbildning, 3 år 243 77 166
Gymnasial utbildning, högst 2 år 93 31 62
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 21 11 10
Forskarutbildning 2 0 2
Uppgift om utbildningsnivå saknas 2 0 2
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som filminspicient? Hitta en utbildning som filminspicient på antagning.se.

Yrken som liknar filminspicient

Om du är intresserad av vad en filminspicient tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.