Hur mycket tjänar en finansiell rådgivare?

På denna sida kan du se hur mycket en finansiell rådgivare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som finansiell rådgivare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en finansiell rådgivare?”

Lönestatistik för de som jobbar som finansiell rådgivare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln finansiell rådgivare ingår i gruppen Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. där ytterligare 13 yrkestitlar ingår.

Analyserar bolagens ekonomi, ekonomiska förutsättningar och framtidsutsikter samt affärsmöjligheter. Utvecklar finans- och investeringsstrategier för kunder. Ger råd till enskilda personer, företag och organisationer inom sparande, investeringar och försäkring samt vid köp och försäljning av värdepapper. Analyserar och utvärderar placeringsalternativ, aktier eller obligationer samt arbetar med portföljförvaltning. Lämnar råd och handlägger skatteärenden, bolagsbildning, köp och försäljning av exempelvis fast egendom.

Medellön för finansiell rådgivare

Det finns totalt ungefär 7 800 personer i Sverige som arbetar som finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. och dessa tjänade i genomsnitt 66 800 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 82% av männens.

Tabell över medellöner för finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
66 800 kr 71 000 kr 58 500 kr

Lönespridning för finansiell rådgivare

Det finns väldigt stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket finansiell rådgivare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl..

Lönespridning för Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
35 000 kr/månad
Median
57 500 kr/månad
Högsta 10%
104 800 kr/månad
Tabell över löner för finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 35 000 kr/månad 35 500 kr/månad 35 000 kr/månad
25:e percentilen 43 200 kr/månad 46 000 kr/månad -
Medianlön (50: percentilen) 57 500 kr/månad 60 000 kr/månad 51 200 kr/månad
75:e percentilen 80 000 kr/månad 82 600 kr/månad 66 300 kr/månad
90:e percentilen 104 800 kr/månad 109 900 kr/månad 85 300 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 35 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 104 800 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.99 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för finansiell rådgivare

Hur mycket man tjänar som en finansiell rådgivare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 48 900 kr 53 900 kr 47 100 kr
- Statlig sektor 48 900 kr 53 900 kr 47 100 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 66 900 kr 71 000 kr 58 600 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. är mycket beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 74 000 kr/månad och minst tjänar man i Östra mellansverige där medellönen ligger på 52 300 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 74 000 kr 77 000 kr 65 900 kr
Sydsverige 60 100 kr 71 700 kr -
Västsverige 55 000 kr 50 500 kr -
Östra mellansverige 52 300 kr - -
Småland med öarna - - -
Norra mellansverige - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 82% av männens lön.

Löneutveckling för finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. ökat med 7 800 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 13%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 66 800 kr (-2%) 71 000 kr (-1%) 58 500 kr (-6%)
2021 68 200 kr (11%) 71 900 kr (10%) 62 400 kr (18%)
2020 61 200 kr (-6%) 65 600 kr (-5%) 52 700 kr (-7%)
2019 65 000 kr (8%) 69 400 kr (3%) 56 800 kr (21%)
2018 60 200 kr (2%) 67 500 kr (6%) 47 000 kr (-3%)
2017 59 000 kr (-) 63 600 kr (-) 48 500 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som finansiell rådgivare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 86% av dom som jobbar som finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 4 201 2 764 1 437
Gymnasial utbildning, 3 år 642 455 187
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 609 376 233
Gymnasial utbildning, högst 2 år 145 101 44
Uppgift om utbildningsnivå saknas 85 47 38
Forskarutbildning 84 65 19
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 38 28 10
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1 0 1

Är du intresserad av att arbeta som finansiell rådgivare? Hitta en utbildning som finansiell rådgivare på antagning.se.

Yrken som liknar finansiell rådgivare

Om du är intresserad av vad en finansiell rådgivare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.