• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en folkbokföringshandläggare?

Hur mycket tjänar en folkbokföringshandläggare?

På denna sida kan du se hur mycket en folkbokföringshandläggare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som folkbokföringshandläggare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en folkbokföringshandläggare?”

Lönestatistik för de som jobbar som folkbokföringshandläggare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln folkbokföringshandläggare ingår i gruppen Skattehandläggare där ytterligare 5 yrkestitlar ingår.

Granskar deklarationer, köpebrev och andra dokument för att bestämma skatter m.m. Kontrollerar inbetalningar av bl.a. mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.

Medellön för folkbokföringshandläggare

Det finns totalt ungefär 4 000 personer i Sverige som arbetar som skattehandläggare och dessa tjänade i genomsnitt 34 400 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 97% av männens.

Tabell över medellöner för skattehandläggare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
34 400 kr 35 000 kr 34 100 kr

Lönespridning för folkbokföringshandläggare

Det finns små löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket folkbokföringshandläggare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen skattehandläggare.

Lönespridning för Skattehandläggare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
29 400 kr/månad
Median
33 500 kr/månad
Högsta 10%
40 600 kr/månad
Tabell över löner för skattehandläggare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 29 400 kr/månad 29 900 kr/månad 29 200 kr/månad
25:e percentilen 31 300 kr/månad 32 000 kr/månad 31 100 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 33 500 kr/månad 34 100 kr/månad 33 300 kr/månad
75:e percentilen 36 500 kr/månad 37 600 kr/månad 36 000 kr/månad
90:e percentilen 40 600 kr/månad 41 700 kr/månad 40 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 29 400 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 40 600 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.38 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för folkbokföringshandläggare

Hur mycket man tjänar som en folkbokföringshandläggare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för skattehandläggare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som skattehandläggare inom statlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som skattehandläggare inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Skattehandläggare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Skattehandläggare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 34 400 kr 35 000 kr 34 100 kr
- Statlig sektor 34 400 kr 35 000 kr 34 100 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor - - -

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Skattehandläggare beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 36 300 kr/månad och minst tjänar man i Övre norrland där medellönen ligger på 32 300 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Skattehandläggare inom olika regioner

Tabell över medellöner för Skattehandläggare, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 36 300 kr 36 900 kr 36 100 kr
Sydsverige 34 500 kr 35 200 kr 34 100 kr
Västsverige 34 500 kr 34 800 kr 34 400 kr
Östra mellansverige 33 900 kr 34 600 kr 33 700 kr
Norra mellansverige 33 900 kr 34 100 kr 33 800 kr
Småland med öarna 33 200 kr 33 800 kr 33 000 kr
Mellersta norrland 33 000 kr - 32 900 kr
Övre norrland 32 300 kr - 31 800 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som skattehandläggare tjänar männen i regel lite mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 97% av männens lön.

Löneutveckling för skattehandläggare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för skattehandläggare ökat med 2 900 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 9%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Skattehandläggare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Skattehandläggare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 34 400 kr (2%) 35 000 kr (1%) 34 100 kr (2%)
2021 33 700 kr (3%) 34 500 kr (3%) 33 400 kr (3%)
2020 32 700 kr (1%) 33 400 kr (1%) 32 400 kr (1%)
2019 32 300 kr (1%) 33 000 kr (-1%) 32 000 kr (1%)
2018 32 100 kr (2%) 33 200 kr (2%) 31 600 kr (2%)
2017 31 500 kr (-) 32 500 kr (-) 31 000 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som folkbokföringshandläggare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som skattehandläggare är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 84% av dom som jobbar som skattehandläggare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen skattehandläggare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med skattehandläggare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 3 441 983 2 458
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 725 229 496
Gymnasial utbildning, 3 år 477 120 357
Gymnasial utbildning, högst 2 år 266 62 204
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 34 1 33
Forskarutbildning 4 1 3
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1 0 1
Uppgift om utbildningsnivå saknas 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som folkbokföringshandläggare? Hitta en utbildning som folkbokföringshandläggare på antagning.se.

Yrken som liknar folkbokföringshandläggare

Om du är intresserad av vad en folkbokföringshandläggare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.