• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en försäkringstjänsteman, skadereglerare?

Hur mycket tjänar en försäkringstjänsteman, skadereglerare?

På denna sida kan du se hur mycket en försäkringstjänsteman, skadereglerare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som försäkringstjänsteman, skadereglerare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en försäkringstjänsteman, skadereglerare?”

Lönestatistik för de som jobbar som försäkringstjänsteman, skadereglerare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln försäkringstjänsteman, skadereglerare ingår i gruppen Skadereglerare och värderare där ytterligare 21 yrkestitlar ingår.

Leder, planerar och samordnar behandling av försäkringsärenden. Besiktigar och värderar försäkringsskador samt utreder skadeersättning. Uppskattar förluster som täcks av försäkringsavtal. Värderar egendom och tillhörigheter i samband med försäljning, försäkringsärende m.m.

Medellön för försäkringstjänsteman, skadereglerare

Det finns totalt ungefär 6 900 personer i Sverige som arbetar som skadereglerare och värderare och dessa tjänade i genomsnitt 39 600 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 97% av männens.

Tabell över medellöner för skadereglerare och värderare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
39 600 kr 40 200 kr 39 000 kr

Lönespridning för försäkringstjänsteman, skadereglerare

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket försäkringstjänsteman, skadereglerare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen skadereglerare och värderare.

Lönespridning för Skadereglerare och värderare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
30 100 kr/månad
Median
37 000 kr/månad
Högsta 10%
52 900 kr/månad
Tabell över löner för skadereglerare och värderare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 30 100 kr/månad 31 400 kr/månad 29 300 kr/månad
25:e percentilen 33 600 kr/månad 34 600 kr/månad 32 700 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 37 000 kr/månad 37 600 kr/månad 36 400 kr/månad
75:e percentilen 43 000 kr/månad 43 500 kr/månad 42 200 kr/månad
90:e percentilen 52 900 kr/månad 52 800 kr/månad 53 200 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 30 100 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 52 900 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.76 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för försäkringstjänsteman, skadereglerare

Hur mycket man tjänar som en försäkringstjänsteman, skadereglerare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för skadereglerare och värderare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som skadereglerare och värderare inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Skadereglerare och värderare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Skadereglerare och värderare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 39 600 kr 40 200 kr 39 000 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Skadereglerare och värderare skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 42 200 kr/månad och minst tjänar man i Övre norrland där medellönen ligger på 34 000 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Skadereglerare och värderare inom olika regioner

Tabell över medellöner för Skadereglerare och värderare, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 42 200 kr 42 300 kr 42 100 kr
Västsverige 39 400 kr 39 800 kr 38 800 kr
Östra mellansverige 39 000 kr 40 400 kr 37 500 kr
Sydsverige 38 700 kr 41 000 kr 36 600 kr
Småland med öarna 37 400 kr - -
Mellersta norrland 35 500 kr 36 900 kr 34 500 kr
Övre norrland 34 000 kr 33 700 kr 34 200 kr
Norra mellansverige - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som skadereglerare och värderare tjänar männen i regel lite mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 97% av männens lön.

Löneutveckling för skadereglerare och värderare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för skadereglerare och värderare ökat med 3 200 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 9%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Skadereglerare och värderare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Skadereglerare och värderare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 39 600 kr (-1%) 40 200 kr (-2%) 39 000 kr (1%)
2021 39 900 kr (4%) 41 200 kr (4%) 38 700 kr (3%)
2020 38 500 kr (-1%) 39 500 kr (-2%) 37 600 kr (1%)
2019 38 800 kr (3%) 40 500 kr (4%) 37 400 kr (2%)
2018 37 800 kr (4%) 38 900 kr (3%) 36 800 kr (4%)
2017 36 400 kr (-) 37 700 kr (-) 35 300 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som försäkringstjänsteman, skadereglerare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som skadereglerare och värderare är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 46% av dom som jobbar som skadereglerare och värderare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen skadereglerare och värderare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med skadereglerare och värderare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 2 163 939 1 224
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 516 517 999
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 1 304 549 755
Gymnasial utbildning, högst 2 år 855 549 306
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 255 146 109
Uppgift om utbildningsnivå saknas 8 7 1
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 5 4 1
Forskarutbildning 3 3 0

Är du intresserad av att arbeta som försäkringstjänsteman, skadereglerare? Hitta en utbildning som försäkringstjänsteman, skadereglerare på antagning.se.

Yrken som liknar försäkringstjänsteman, skadereglerare

Om du är intresserad av vad en försäkringstjänsteman, skadereglerare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.