• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en försäljningschef, funktions- eller mellanchef?

Hur mycket tjänar en försäljningschef, funktions- eller mellanchef?

På denna sida kan du se hur mycket en försäljningschef, funktions- eller mellanchef tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som försäljningschef, funktions- eller mellanchef i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en försäljningschef, funktions- eller mellanchef?”

Lönestatistik för de som jobbar som försäljningschef, funktions- eller mellanchef

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln försäljningschef, funktions- eller mellanchef ingår i gruppen Försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) där ytterligare 10 yrkestitlar ingår.

Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande försäljnings- eller marknadsverk­samheten i företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.

Medellön för försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Det finns totalt ungefär 20 400 personer i Sverige som arbetar som försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) och dessa tjänade i genomsnitt 67 700 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 83% av männens.

Tabell över medellöner för försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
67 700 kr 71 400 kr 59 000 kr

Lönespridning för försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Vi har tyvärr inte fullständig data för att kunna veta hur stora löneskillnaderna mellan de högst och lägst betalda personerna med yrket försäljningschef, funktions- eller mellanchef eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) är.

Lönespridning för Försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) - Meddellön per månad

Lägsta 10%
-
Median
60 400 kr/månad
Högsta 10%
105 600 kr/månad
Tabell över löner för försäljnings- och marknadschefer (nivå 1), uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen - - -
25:e percentilen - - -
Medianlön (50: percentilen) 60 400 kr/månad 64 900 kr/månad -
75:e percentilen 80 000 kr/månad 83 600 kr/månad 71 000 kr/månad
90:e percentilen 105 600 kr/månad 110 200 kr/månad 90 800 kr/månad

Löneskillnader för försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Hur mycket man tjänar som en försäljningschef, funktions- eller mellanchef kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) inom statlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) inom privat sektor.

Meddellön per månad för Försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Försäljnings- och marknadschefer (nivå 1), uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 77 900 kr 81 200 kr 74 900 kr
- Statlig sektor 77 900 kr 81 200 kr 74 900 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 67 700 kr 71 400 kr 58 900 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) är mycket beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 84 200 kr/månad och minst tjänar man i Norra mellansverige där medellönen ligger på 61 300 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) inom olika regioner

Tabell över medellöner för Försäljnings- och marknadschefer (nivå 1), uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 84 200 kr 90 700 kr 72 500 kr
Östra mellansverige 71 200 kr 73 600 kr 61 800 kr
Småland med öarna 69 500 kr 70 900 kr -
Västsverige 64 100 kr 66 900 kr 56 600 kr
Övre norrland 63 600 kr 66 200 kr -
Norra mellansverige 61 300 kr 66 300 kr -
Mellersta norrland - 49 200 kr -
Sydsverige - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 83% av männens lön.

Löneutveckling för försäljnings- och marknadschefer (nivå 1)

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) ökat med 2 100 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 3%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Försäljnings- och marknadschefer (nivå 1), uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 67 700 kr (-5%) 71 400 kr (-4%) 59 000 kr (-7%)
2021 70 900 kr (3%) 74 000 kr (5%) 63 600 kr (1%)
2020 68 800 kr (1%) 70 800 kr (-1%) 62 800 kr (4%)
2019 68 400 kr (-1%) 71 200 kr (-1%) 60 400 kr (0%)
2018 69 000 kr (5%) 71 600 kr (5%) 60 700 kr (6%)
2017 65 600 kr (-) 68 000 kr (-) 57 200 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 64% av dom som jobbar som försäljnings- och marknadschefer (nivå 1) har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen försäljnings- och marknadschefer (nivå 1)

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med försäljnings- och marknadschefer (nivå 1), uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 5 421 3 388 2 033
Gymnasial utbildning, 3 år 3 008 2 267 741
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 2 829 2 109 720
Gymnasial utbildning, högst 2 år 1 383 1 183 200
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 366 298 68
Uppgift om utbildningsnivå saknas 174 123 51
Forskarutbildning 132 82 50
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 5 4 1

Är du intresserad av att arbeta som försäljningschef, funktions- eller mellanchef? Hitta en utbildning som försäljningschef, funktions- eller mellanchef på antagning.se.

Yrken som liknar försäljningschef, funktions- eller mellanchef

Om du är intresserad av vad en försäljningschef, funktions- eller mellanchef tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.