Hur mycket tjänar en gycklare?

På denna sida kan du se hur mycket en gycklare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som gycklare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en gycklare?”

Lönestatistik för de som jobbar som gycklare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln gycklare ingår i gruppen Övriga yrken inom kultur och underhållning där ytterligare 36 yrkestitlar ingår.

Utför övrigt arbete inom kultur och underhållning än inom 3431-3433. Exempel på arbetsuppgifter: Framför cirkuskonster och illusionsnummer. Jonglerar, imiterar m.m. Agerar i farliga sekvenser på film. Presenterar program i radio och TV.

Medellön för gycklare

Personer som jobbade som övriga yrken inom kultur och underhållning tjänade i genomsnitt 36 200 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade bättre än män och hade en medellön som var 108% av männens.

Tabell över medellöner för övriga yrken inom kultur och underhållning år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
36 200 kr 35 000 kr 37 700 kr

Lönespridning för gycklare

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket gycklare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen övriga yrken inom kultur och underhållning.

Lönespridning för Övriga yrken inom kultur och underhållning - Meddellön per månad

Lägsta 10%
25 000 kr/månad
Median
-
Högsta 10%
48 800 kr/månad
Tabell över löner för övriga yrken inom kultur och underhållning, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 25 000 kr/månad - 23 500 kr/månad
25:e percentilen - - -
Medianlön (50: percentilen) - - -
75:e percentilen - - 41 900 kr/månad
90:e percentilen 48 800 kr/månad 46 000 kr/månad 51 300 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 25 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 48 800 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.95 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för gycklare

Hur mycket man tjänar som en gycklare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för övriga yrken inom kultur och underhållning påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som övriga yrken inom kultur och underhållning inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som övriga yrken inom kultur och underhållning inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Övriga yrken inom kultur och underhållning inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Övriga yrken inom kultur och underhållning, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 31 000 kr - 31 000 kr
- Statlig sektor 31 000 kr - 31 000 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 36 200 kr 35 000 kr 37 700 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Övriga yrken inom kultur och underhållning är mycket beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 40 400 kr/månad och minst tjänar man i Östra mellansverige där medellönen ligger på 30 300 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Övriga yrken inom kultur och underhållning inom olika regioner

Tabell över medellöner för Övriga yrken inom kultur och underhållning, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 40 400 kr - 38 700 kr
Östra mellansverige 30 300 kr - -
Småland med öarna - - -
Sydsverige - - -
Västsverige - - -
Norra mellansverige - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som övriga yrken inom kultur och underhållning tjänar kvinnorna i regel mer än männen. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 108% av männens lön.

Löneutveckling för övriga yrken inom kultur och underhållning

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för övriga yrken inom kultur och underhållning ökat med 5 100 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 16%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Övriga yrken inom kultur och underhållning mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Övriga yrken inom kultur och underhållning, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 36 200 kr (-) 35 000 kr (13%) 37 700 kr (-)
2021 - (-) 31 100 kr (-27%) - (-)
2020 37 200 kr (-) 42 500 kr (-) 34 100 kr (13%)
2019 - (-) - (-) 30 100 kr (-22%)
2018 46 200 kr (49%) - (-) 38 500 kr (15%)
2017 31 100 kr (-) 30 300 kr (-) 33 500 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som gycklare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som övriga yrken inom kultur och underhållning är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 58% av dom som jobbar som övriga yrken inom kultur och underhållning har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen övriga yrken inom kultur och underhållning

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med Övriga yrken inom kultur och underhållning, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 315 131 184
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 287 141 146
Gymnasial utbildning, 3 år 281 188 93
Gymnasial utbildning, högst 2 år 84 59 25
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 75 53 22
Forskarutbildning 8 2 6
Uppgift om utbildningsnivå saknas 6 5 1
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 2 1 1

Är du intresserad av att arbeta som gycklare? Hitta en utbildning som gycklare på antagning.se.

Yrken som liknar gycklare

Om du är intresserad av vad en gycklare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.