Hur mycket tjänar en habiliteringspedagog?

På denna sida kan du se hur mycket en habiliteringspedagog tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som habiliteringspedagog i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en habiliteringspedagog?”

Lönestatistik för de som jobbar som habiliteringspedagog

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln habiliteringspedagog ingår i gruppen Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. där ytterligare 52 yrkestitlar ingår.

Medellön för habiliteringspedagog

Det finns totalt ungefär 16 700 personer i Sverige som arbetar som behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. och dessa tjänade i genomsnitt 33 200 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor och män tjänade ungefär lika mycket.

Tabell över medellöner för behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
33 200 kr 33 100 kr 33 300 kr

Lönespridning för habiliteringspedagog

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket habiliteringspedagog eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl..

Lönespridning för Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
28 000 kr/månad
Median
32 900 kr/månad
Högsta 10%
39 500 kr/månad
Tabell över löner för behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 28 000 kr/månad 27 300 kr/månad 28 000 kr/månad
25:e percentilen 30 000 kr/månad 29 800 kr/månad 30 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 32 900 kr/månad 32 600 kr/månad 33 000 kr/månad
75:e percentilen 36 100 kr/månad 36 300 kr/månad 36 000 kr/månad
90:e percentilen 39 500 kr/månad 39 700 kr/månad 39 500 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 28 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 39 500 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.41 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för habiliteringspedagog

Hur mycket man tjänar som en habiliteringspedagog kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. inom kommunal sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 33 400 kr 33 500 kr 33 400 kr
- Statlig sektor 32 800 kr 33 000 kr 32 600 kr
- Kommunal sektor 33 600 kr 33 700 kr 33 600 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 33 000 kr 32 700 kr 33 200 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Västsverige där man i genomsnitt tjänar 34 300 kr/månad och minst tjänar man i Mellersta norrland där medellönen ligger på 28 900 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Västsverige 34 300 kr 34 300 kr 34 300 kr
Stockholm 34 200 kr 35 700 kr 33 300 kr
Sydsverige 34 000 kr 34 500 kr 33 800 kr
Småland med öarna 33 200 kr 33 100 kr 33 300 kr
Övre norrland 33 100 kr 33 900 kr 32 800 kr
Östra mellansverige 32 600 kr 32 400 kr 32 700 kr
Norra mellansverige 31 500 kr 30 500 kr 32 700 kr
Mellersta norrland 28 900 kr - 32 500 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. tjänar kvinnorna och männen ungefär lika mycket. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 101% av männens lön.

Löneutveckling för behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. ökat med 3 800 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 13%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 33 200 kr (2%) 33 100 kr (3%) 33 300 kr (2%)
2021 32 500 kr (3%) 32 000 kr (3%) 32 800 kr (3%)
2020 31 500 kr (3%) 31 100 kr (3%) 31 800 kr (3%)
2019 30 700 kr (1%) 30 300 kr (0%) 31 000 kr (2%)
2018 30 300 kr (3%) 30 200 kr (3%) 30 400 kr (3%)
2017 29 400 kr (-) 29 300 kr (-) 29 400 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som habiliteringspedagog

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 61% av dom som jobbar som behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 5 731 1 542 4 189
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 5 261 1 993 3 268
Gymnasial utbildning, 3 år 3 402 1 602 1 800
Gymnasial utbildning, högst 2 år 2 561 1 408 1 153
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 928 570 358
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 103 71 32
Forskarutbildning 31 11 20
Uppgift om utbildningsnivå saknas 31 16 15

Är du intresserad av att arbeta som habiliteringspedagog? Hitta en utbildning som habiliteringspedagog på antagning.se.

Yrken som liknar habiliteringspedagog

Om du är intresserad av vad en habiliteringspedagog tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.