• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en hemtjänstassistent, vårdare?

Hur mycket tjänar en hemtjänstassistent, vårdare?

På denna sida kan du se hur mycket en hemtjänstassistent, vårdare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som hemtjänstassistent, vårdare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en hemtjänstassistent, vårdare?”

Lönestatistik för de som jobbar som hemtjänstassistent, vårdare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln hemtjänstassistent, vårdare ingår i gruppen Vårdare, boendestödjare där ytterligare 21 yrkestitlar ingår.

Ger stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Fungerar som stöd för individens självständighet genom att bistå i vardagliga sysslor i hemmet, i grupp- eller serviceboende eller inom daglig verksamhet. Hjälper till med exempelvis hygien och kommunikation samt med fritidsaktiviteter.

Medellön för hemtjänstassistent, vårdare

Det finns totalt ungefär 75 200 personer i Sverige som arbetar som vårdare, boendestödjare och dessa tjänade i genomsnitt 30 500 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor och män tjänade ungefär lika mycket.

Tabell över medellöner för vårdare, boendestödjare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
30 500 kr 30 200 kr 30 600 kr

Lönespridning för hemtjänstassistent, vårdare

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket hemtjänstassistent, vårdare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen vårdare, boendestödjare.

Lönespridning för Vårdare, boendestödjare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
25 300 kr/månad
Median
30 300 kr/månad
Högsta 10%
35 700 kr/månad
Tabell över löner för vårdare, boendestödjare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 25 300 kr/månad 24 900 kr/månad 25 500 kr/månad
25:e percentilen 27 800 kr/månad 27 400 kr/månad 27 900 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 30 300 kr/månad 30 000 kr/månad 30 400 kr/månad
75:e percentilen 33 100 kr/månad 32 900 kr/månad 33 200 kr/månad
90:e percentilen 35 700 kr/månad 35 500 kr/månad 35 800 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 25 300 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 35 700 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.41 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för hemtjänstassistent, vårdare

Hur mycket man tjänar som en hemtjänstassistent, vårdare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för vårdare, boendestödjare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som vårdare, boendestödjare inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som vårdare, boendestödjare inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Vårdare, boendestödjare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Vårdare, boendestödjare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 30 500 kr 30 100 kr 30 600 kr
- Statlig sektor 29 900 kr 29 800 kr 30 100 kr
- Kommunal sektor 30 500 kr 30 100 kr 30 600 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 30 500 kr 30 700 kr 30 500 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Vårdare, boendestödjare är inte särskilt beroende av var i landet man bor. Lönerna är ungefär dom samma över hela Sverige. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 31 300 kr/månad och minst tjänar man i Östra mellansverige där medellönen ligger på 29 700 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Vårdare, boendestödjare inom olika regioner

Tabell över medellöner för Vårdare, boendestödjare, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 31 300 kr 31 500 kr 31 200 kr
Västsverige 31 100 kr 30 800 kr 31 200 kr
Mellersta norrland 30 800 kr 30 300 kr 31 100 kr
Småland med öarna 30 500 kr 29 800 kr 30 700 kr
Norra mellansverige 30 400 kr 29 800 kr 30 500 kr
Sydsverige 30 100 kr 30 000 kr 30 200 kr
Övre norrland 30 000 kr 29 100 kr 30 300 kr
Östra mellansverige 29 700 kr 29 400 kr 29 800 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som vårdare, boendestödjare tjänar kvinnorna och männen ungefär lika mycket. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 101% av männens lön.

Löneutveckling för vårdare, boendestödjare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för vårdare, boendestödjare ökat med 3 200 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 12%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Vårdare, boendestödjare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Vårdare, boendestödjare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 30 500 kr (2%) 30 200 kr (2%) 30 600 kr (2%)
2021 30 000 kr (3%) 29 700 kr (3%) 30 100 kr (3%)
2020 29 100 kr (2%) 28 800 kr (2%) 29 200 kr (2%)
2019 28 500 kr (3%) 28 200 kr (3%) 28 600 kr (2%)
2018 27 800 kr (2%) 27 500 kr (1%) 28 000 kr (2%)
2017 27 300 kr (-) 27 100 kr (-) 27 400 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som hemtjänstassistent, vårdare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som vårdare, boendestödjare är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 29% av dom som jobbar som vårdare, boendestödjare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen vårdare, boendestödjare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med vårdare, boendestödjare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 28 246 7 003 21 243
Gymnasial utbildning, högst 2 år 15 571 4 185 11 386
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 12 250 3 522 8 728
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 7 191 2 197 4 994
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 4 303 1 539 2 764
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 497 227 270
Uppgift om utbildningsnivå saknas 343 217 126
Forskarutbildning 37 21 16

Yrken som liknar hemtjänstassistent, vårdare

Om du är intresserad av vad en hemtjänstassistent, vårdare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.