• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en hr-chef, funktions- eller mellanchef?

Hur mycket tjänar en hr-chef, funktions- eller mellanchef?

På denna sida kan du se hur mycket en hr-chef, funktions- eller mellanchef tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som hr-chef, funktions- eller mellanchef i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en hr-chef, funktions- eller mellanchef?”

Lönestatistik för de som jobbar som hr-chef, funktions- eller mellanchef

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln hr-chef, funktions- eller mellanchef ingår i gruppen Personal- och hr-chefer (nivå 1) där ytterligare 9 yrkestitlar ingår.

Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna personaladministrativa verksamheten i ett företag eller organisation i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.

Medellön för hr-chef, funktions- eller mellanchef

Det finns totalt ungefär 4 600 personer i Sverige som arbetar som personal- och hr-chefer (nivå 1) och dessa tjänade i genomsnitt 68 200 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 83% av männens.

Tabell över medellöner för personal- och hr-chefer (nivå 1) år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
68 200 kr 79 200 kr 65 700 kr

Lönespridning för hr-chef, funktions- eller mellanchef

Vi har tyvärr inte fullständig data för att kunna veta hur stora löneskillnaderna mellan de högst och lägst betalda personerna med yrket hr-chef, funktions- eller mellanchef eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen personal- och hr-chefer (nivå 1) är.

Lönespridning för Personal- och hr-chefer (nivå 1) - Meddellön per månad

Lägsta 10%
-
Median
61 900 kr/månad
Högsta 10%
106 300 kr/månad
Tabell över löner för personal- och hr-chefer (nivå 1), uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen - 42 100 kr/månad -
25:e percentilen - 55 000 kr/månad -
Medianlön (50: percentilen) 61 900 kr/månad 70 500 kr/månad 60 200 kr/månad
75:e percentilen 80 000 kr/månad 93 200 kr/månad 77 900 kr/månad
90:e percentilen 106 300 kr/månad 126 600 kr/månad 101 500 kr/månad

Löneskillnader för hr-chef, funktions- eller mellanchef

Hur mycket man tjänar som en hr-chef, funktions- eller mellanchef kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för personal- och hr-chefer (nivå 1) påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som personal- och hr-chefer (nivå 1) inom statlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som personal- och hr-chefer (nivå 1) inom privat sektor.

Meddellön per månad för Personal- och hr-chefer (nivå 1) inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Personal- och hr-chefer (nivå 1), uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 72 500 kr 74 400 kr 71 900 kr
- Statlig sektor 79 100 kr 79 800 kr 78 800 kr
- Kommunal sektor 69 200 kr 71 100 kr 68 600 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 67 700 kr 79 900 kr 65 000 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Personal- och hr-chefer (nivå 1) skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Sydsverige där man i genomsnitt tjänar 72 300 kr/månad och minst tjänar man i Östra mellansverige där medellönen ligger på 56 900 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Personal- och hr-chefer (nivå 1) inom olika regioner

Tabell över medellöner för Personal- och hr-chefer (nivå 1), uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Sydsverige 72 300 kr - 71 600 kr
Västsverige 70 300 kr - 68 100 kr
Norra mellansverige 68 900 kr - -
Östra mellansverige 56 900 kr - 54 900 kr
Stockholm - 94 800 kr -
Småland med öarna - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som personal- och hr-chefer (nivå 1) tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 83% av männens lön.

Löneutveckling för personal- och hr-chefer (nivå 1)

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för personal- och hr-chefer (nivå 1) ökat med 4 100 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 6%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Personal- och hr-chefer (nivå 1) mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Personal- och hr-chefer (nivå 1), uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 68 200 kr (-3%) 79 200 kr (8%) 65 700 kr (-6%)
2021 70 600 kr (2%) 73 500 kr (9%) 69 700 kr (-1%)
2020 69 300 kr (4%) 67 400 kr (2%) 70 400 kr (5%)
2019 66 900 kr (-1%) 66 200 kr (-5%) 67 300 kr (2%)
2018 67 600 kr (5%) 69 800 kr (-) 66 300 kr (-1%)
2017 64 100 kr (-) - (-) 66 800 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som hr-chef, funktions- eller mellanchef

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som personal- och hr-chefer (nivå 1) är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 78% av dom som jobbar som personal- och hr-chefer (nivå 1) har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen personal- och hr-chefer (nivå 1)

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med personal- och hr-chefer (nivå 1), uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 2 037 516 1 521
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 446 151 295
Gymnasial utbildning, 3 år 399 142 257
Gymnasial utbildning, högst 2 år 218 116 102
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 61 33 28
Uppgift om utbildningsnivå saknas 25 10 15
Forskarutbildning 17 12 5
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 9 3 6

Är du intresserad av att arbeta som hr-chef, funktions- eller mellanchef? Hitta en utbildning som hr-chef, funktions- eller mellanchef på antagning.se.

Yrken som liknar hr-chef, funktions- eller mellanchef

Om du är intresserad av vad en hr-chef, funktions- eller mellanchef tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.