• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en hr-direktör, verksamhetsnära chef?

Hur mycket tjänar en hr-direktör, verksamhetsnära chef?

På denna sida kan du se hur mycket en hr-direktör, verksamhetsnära chef tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som hr-direktör, verksamhetsnära chef i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en hr-direktör, verksamhetsnära chef?”

Lönestatistik för de som jobbar som hr-direktör, verksamhetsnära chef

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln hr-direktör, verksamhetsnära chef ingår i gruppen Personal- och hr-chefer (nivå 2) där ytterligare 11 yrkestitlar ingår.

Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom personaladministration. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på personalfunktionen.

Medellön för hr-direktör, verksamhetsnära chef

Det finns totalt ungefär 5 100 personer i Sverige som arbetar som personal- och hr-chefer (nivå 2) och dessa tjänade i genomsnitt 64 900 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 97% av männens.

Tabell över medellöner för personal- och hr-chefer (nivå 2) år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
64 900 kr 66 300 kr 64 400 kr

Lönespridning för hr-direktör, verksamhetsnära chef

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket hr-direktör, verksamhetsnära chef eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen personal- och hr-chefer (nivå 2).

Lönespridning för Personal- och hr-chefer (nivå 2) - Meddellön per månad

Lägsta 10%
41 300 kr/månad
Median
60 300 kr/månad
Högsta 10%
90 000 kr/månad
Tabell över löner för personal- och hr-chefer (nivå 2), uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 41 300 kr/månad 40 000 kr/månad 41 600 kr/månad
25:e percentilen 49 200 kr/månad 46 200 kr/månad 50 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 60 300 kr/månad 60 000 kr/månad 60 500 kr/månad
75:e percentilen 75 200 kr/månad 73 500 kr/månad 75 600 kr/månad
90:e percentilen 90 000 kr/månad 97 100 kr/månad 88 600 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 41 300 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 90 000 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.18 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för hr-direktör, verksamhetsnära chef

Hur mycket man tjänar som en hr-direktör, verksamhetsnära chef kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för personal- och hr-chefer (nivå 2) påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som personal- och hr-chefer (nivå 2) inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som personal- och hr-chefer (nivå 2) inom kommunal sektor.

Meddellön per månad för Personal- och hr-chefer (nivå 2) inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Personal- och hr-chefer (nivå 2), uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 60 200 kr 60 900 kr 60 000 kr
- Statlig sektor 61 400 kr 61 700 kr 61 300 kr
- Kommunal sektor 58 000 kr 57 900 kr 58 000 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 65 900 kr 67 300 kr 65 400 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Personal- och hr-chefer (nivå 2) skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 72 300 kr/månad och minst tjänar man i Norra mellansverige där medellönen ligger på 56 300 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Personal- och hr-chefer (nivå 2) inom olika regioner

Tabell över medellöner för Personal- och hr-chefer (nivå 2), uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 72 300 kr 76 100 kr 71 500 kr
Sydsverige 67 200 kr - 64 700 kr
Västsverige 65 200 kr 68 500 kr 64 100 kr
Småland med öarna 62 000 kr - 61 100 kr
Östra mellansverige 56 900 kr - 56 100 kr
Norra mellansverige 56 300 kr - 56 800 kr
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som personal- och hr-chefer (nivå 2) tjänar männen i regel lite mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 97% av männens lön.

Löneutveckling för personal- och hr-chefer (nivå 2)

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för personal- och hr-chefer (nivå 2) ökat med 7 500 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 13%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Personal- och hr-chefer (nivå 2) mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Personal- och hr-chefer (nivå 2), uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 64 900 kr (6%) 66 300 kr (6%) 64 400 kr (6%)
2021 61 400 kr (2%) 62 600 kr (7%) 60 800 kr (-1%)
2020 60 400 kr (8%) 58 300 kr (6%) 61 700 kr (10%)
2019 55 800 kr (-4%) 54 900 kr (-9%) 56 100 kr (-2%)
2018 57 900 kr (1%) 60 000 kr (6%) 57 000 kr (-1%)
2017 57 400 kr (-) 56 800 kr (-) 57 700 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som hr-direktör, verksamhetsnära chef

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som personal- och hr-chefer (nivå 2) är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 68% av dom som jobbar som personal- och hr-chefer (nivå 2) har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen personal- och hr-chefer (nivå 2)

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med personal- och hr-chefer (nivå 2), uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 2 892 754 2 138
Gymnasial utbildning, 3 år 1 034 478 556
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 885 347 538
Gymnasial utbildning, högst 2 år 540 360 180
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 183 120 63
Uppgift om utbildningsnivå saknas 41 22 19
Forskarutbildning 23 11 12
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 16 12 4

Är du intresserad av att arbeta som hr-direktör, verksamhetsnära chef? Hitta en utbildning som hr-direktör, verksamhetsnära chef på antagning.se.

Yrken som liknar hr-direktör, verksamhetsnära chef

Om du är intresserad av vad en hr-direktör, verksamhetsnära chef tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.