Hur mycket tjänar en hyreskonsulent?

På denna sida kan du se hur mycket en hyreskonsulent tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som hyreskonsulent i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en hyreskonsulent?”

Lönestatistik för de som jobbar som hyreskonsulent

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln hyreskonsulent ingår i gruppen Fastighetsförvaltare där ytterligare 27 yrkestitlar ingår.

Medellön för hyreskonsulent

Det finns totalt ungefär 9 600 personer i Sverige som arbetar som fastighetsförvaltare och dessa tjänade i genomsnitt 48 800 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 97% av männens.

Tabell över medellöner för fastighetsförvaltare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
48 800 kr 49 300 kr 47 900 kr

Lönespridning för hyreskonsulent

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket hyreskonsulent eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen fastighetsförvaltare.

Lönespridning för Fastighetsförvaltare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
33 000 kr/månad
Median
45 400 kr/månad
Högsta 10%
68 300 kr/månad
Tabell över löner för fastighetsförvaltare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 33 000 kr/månad 33 000 kr/månad 33 100 kr/månad
25:e percentilen 39 000 kr/månad 39 600 kr/månad 39 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 45 400 kr/månad 45 000 kr/månad 45 500 kr/månad
75:e percentilen 53 200 kr/månad 54 000 kr/månad 53 000 kr/månad
90:e percentilen 68 300 kr/månad 67 900 kr/månad -

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 33 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 68 300 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.07 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för hyreskonsulent

Hur mycket man tjänar som en hyreskonsulent kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för fastighetsförvaltare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som fastighetsförvaltare inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som fastighetsförvaltare inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Fastighetsförvaltare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Fastighetsförvaltare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 46 600 kr 46 700 kr 46 500 kr
- Statlig sektor 46 600 kr 46 700 kr 46 500 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 48 900 kr 49 300 kr 47 900 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Fastighetsförvaltare är mycket beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Västsverige där man i genomsnitt tjänar 55 600 kr/månad och minst tjänar man i Östra mellansverige där medellönen ligger på 41 500 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Fastighetsförvaltare inom olika regioner

Tabell över medellöner för Fastighetsförvaltare, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Västsverige 55 600 kr 53 600 kr -
Stockholm 48 800 kr - 47 200 kr
Norra mellansverige 46 600 kr - -
Östra mellansverige 41 500 kr 43 500 kr 38 300 kr
Övre norrland - - -
Mellersta norrland - - -
Sydsverige - - -
Småland med öarna - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som fastighetsförvaltare tjänar männen i regel lite mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 97% av männens lön.

Löneutveckling för fastighetsförvaltare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för fastighetsförvaltare ökat med 5 900 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 14%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Fastighetsförvaltare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Fastighetsförvaltare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 48 800 kr (11%) 49 300 kr (11%) 47 900 kr (11%)
2021 44 100 kr (8%) 44 600 kr (9%) 43 100 kr (5%)
2020 41 000 kr (-3%) 40 900 kr (-1%) 41 200 kr (-4%)
2019 42 100 kr (1%) 41 500 kr (-4%) 43 100 kr (12%)
2018 41 600 kr (-3%) 43 200 kr (-1%) 38 600 kr (-6%)
2017 42 900 kr (-) 43 800 kr (-) 41 000 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som hyreskonsulent

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som fastighetsförvaltare är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 56% av dom som jobbar som fastighetsförvaltare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen fastighetsförvaltare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med fastighetsförvaltare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 2 153 1 053 1 100
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 1 887 1 253 634
Gymnasial utbildning, 3 år 1 574 1 003 571
Gymnasial utbildning, högst 2 år 1 324 1 099 225
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 345 294 51
Uppgift om utbildningsnivå saknas 19 15 4
Forskarutbildning 14 9 5
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 7 5 2

Är du intresserad av att arbeta som hyreskonsulent? Hitta en utbildning som hyreskonsulent på antagning.se.

Yrken som liknar hyreskonsulent

Om du är intresserad av vad en hyreskonsulent tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.