Hur mycket tjänar en inköpssamordnare?

På denna sida kan du se hur mycket en inköpssamordnare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som inköpssamordnare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en inköpssamordnare?”

Lönestatistik för de som jobbar som inköpssamordnare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln inköpssamordnare ingår i gruppen Inköpare och upphandlare där ytterligare 8 yrkestitlar ingår.

Köper in varor och tjänster. Planerar och utreder inköpsbehov och tar in anbud och offerter. Upprätthåller och söker nya kontakter med leverantör. Gör sammanställningar och kalkyler, förhandlar om pris och leveransvillkor samt fattar beslut och skriver kontrakt och sluter avtal.

Medellön för inköpssamordnare

Det finns totalt ungefär 22 800 personer i Sverige som arbetar som inköpare och upphandlare och dessa tjänade i genomsnitt 44 600 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 92% av männens.

Tabell över medellöner för inköpare och upphandlare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
44 600 kr 46 300 kr 42 700 kr

Lönespridning för inköpssamordnare

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket inköpssamordnare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen inköpare och upphandlare.

Lönespridning för Inköpare och upphandlare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
32 200 kr/månad
Median
42 000 kr/månad
Högsta 10%
60 100 kr/månad
Tabell över löner för inköpare och upphandlare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 32 200 kr/månad 33 000 kr/månad 32 000 kr/månad
25:e percentilen 35 800 kr/månad 36 000 kr/månad 35 400 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 42 000 kr/månad 43 200 kr/månad 41 200 kr/månad
75:e percentilen 50 300 kr/månad 54 000 kr/månad 47 000 kr/månad
90:e percentilen 60 100 kr/månad 64 200 kr/månad 55 700 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 32 200 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 60 100 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.87 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för inköpssamordnare

Hur mycket man tjänar som en inköpssamordnare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för inköpare och upphandlare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som inköpare och upphandlare inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som inköpare och upphandlare inom kommunal sektor.

Meddellön per månad för Inköpare och upphandlare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Inköpare och upphandlare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 43 300 kr 44 500 kr 42 600 kr
- Statlig sektor 44 200 kr 45 600 kr 43 400 kr
- Kommunal sektor 42 800 kr 43 800 kr 42 300 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 44 800 kr 46 500 kr 42 700 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Inköpare och upphandlare skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 48 100 kr/månad och minst tjänar man i Mellersta norrland där medellönen ligger på 40 400 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Inköpare och upphandlare inom olika regioner

Tabell över medellöner för Inköpare och upphandlare, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 48 100 kr 50 800 kr 45 700 kr
Sydsverige 47 500 kr 50 800 kr 43 200 kr
Småland med öarna 44 200 kr 46 800 kr 40 900 kr
Norra mellansverige 43 400 kr 44 500 kr 41 700 kr
Västsverige 43 300 kr 46 100 kr 41 100 kr
Östra mellansverige 41 100 kr 41 100 kr 41 000 kr
Övre norrland 40 900 kr 42 600 kr 38 400 kr
Mellersta norrland 40 400 kr 40 700 kr 40 000 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som inköpare och upphandlare tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 92% av männens lön.

Löneutveckling för inköpare och upphandlare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för inköpare och upphandlare ökat med 4 500 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 11%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Inköpare och upphandlare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Inköpare och upphandlare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 44 600 kr (1%) 46 300 kr (1%) 42 700 kr (1%)
2021 44 300 kr (3%) 45 900 kr (3%) 42 300 kr (4%)
2020 42 900 kr (-1%) 44 600 kr (-1%) 40 800 kr (0%)
2019 43 200 kr (5%) 45 100 kr (8%) 40 600 kr (3%)
2018 41 000 kr (2%) 41 900 kr (2%) 39 600 kr (2%)
2017 40 100 kr (-) 40 900 kr (-) 38 800 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som inköpssamordnare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som inköpare och upphandlare är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 64% av dom som jobbar som inköpare och upphandlare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen inköpare och upphandlare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med inköpare och upphandlare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 7 162 3 285 3 877
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 5 600 2 649 2 951
Gymnasial utbildning, 3 år 4 182 2 366 1 816
Gymnasial utbildning, högst 2 år 2 217 1 666 551
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 647 467 180
Uppgift om utbildningsnivå saknas 172 91 81
Forskarutbildning 54 35 19
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 17 15 2

Är du intresserad av att arbeta som inköpssamordnare? Hitta en utbildning som inköpssamordnare på antagning.se.

Yrken som liknar inköpssamordnare

Om du är intresserad av vad en inköpssamordnare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.