• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en kanslichef, organisation, stor/rikstäckande?

Hur mycket tjänar en kanslichef, organisation, stor/rikstäckande?

På denna sida kan du se hur mycket en kanslichef, organisation, stor/rikstäckande tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som kanslichef, organisation, stor/rikstäckande i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en kanslichef, organisation, stor/rikstäckande?”

Lönestatistik för de som jobbar som kanslichef, organisation, stor/rikstäckande

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln kanslichef, organisation, stor/rikstäckande ingår i gruppen Chefstjänstemän i intresseorganisationer där ytterligare 13 yrkestitlar ingår.

Planerar, leder och samordnar verksamhet i intresseorganisationer. Svarar för förhandlingar, intressebevakning och information. Represen­terar organisationen och dess medlemmar i utredningar, uppvaktningar, remisser och dylikt.

Medellön för kanslichef, organisation, stor/rikstäckande

Det finns totalt ungefär 1 700 personer i Sverige som arbetar som chefstjänstemän i intresseorganisationer och dessa tjänade i genomsnitt 52 600 kr/månad innan skatt år 2022.

Tabell över medellöner för chefstjänstemän i intresseorganisationer år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
52 600 kr - 49 200 kr

Lönespridning för kanslichef, organisation, stor/rikstäckande

Vi har tyvärr inte fullständig data för att kunna veta hur stora löneskillnaderna mellan de högst och lägst betalda personerna med yrket kanslichef, organisation, stor/rikstäckande eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen chefstjänstemän i intresseorganisationer är.

Lönespridning för Chefstjänstemän i intresseorganisationer - Meddellön per månad

Lägsta 10%
-
Median
-
Högsta 10%
87 000 kr/månad
Tabell över löner för chefstjänstemän i intresseorganisationer, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen - - -
25:e percentilen - - -
Medianlön (50: percentilen) - - -
75:e percentilen 64 000 kr/månad - 56 900 kr/månad
90:e percentilen 87 000 kr/månad - 83 600 kr/månad

Löneskillnader för kanslichef, organisation, stor/rikstäckande

Hur mycket man tjänar som en kanslichef, organisation, stor/rikstäckande kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för chefstjänstemän i intresseorganisationer påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som chefstjänstemän i intresseorganisationer inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Meddellön per månad för Chefstjänstemän i intresseorganisationer inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Chefstjänstemän i intresseorganisationer, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 52 600 kr - 49 200 kr

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som chefstjänstemän i intresseorganisationer.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Vi saknar tyvärr information om löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som chefstjänstemän i intresseorganisationer.

Löneutveckling för chefstjänstemän i intresseorganisationer

Mellan åren 2018 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för chefstjänstemän i intresseorganisationer ökat med 2 500 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 5%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Chefstjänstemän i intresseorganisationer mellan åren 2018 och 2022

Tabell över löneutveckling för Chefstjänstemän i intresseorganisationer, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 52 600 kr (-2%) - (-) 49 200 kr (3%)
2021 53 700 kr (-3%) 64 100 kr (-1%) 47 900 kr (-)
2020 55 300 kr (-4%) 64 600 kr (5%) - (-)
2019 57 900 kr (16%) 61 800 kr (-) - (-)
2018 50 100 kr (-) - (-) - (-)
2017 - (-) - (-) - (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som kanslichef, organisation, stor/rikstäckande

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som chefstjänstemän i intresseorganisationer är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 74% av dom som jobbar som chefstjänstemän i intresseorganisationer har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen chefstjänstemän i intresseorganisationer

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med chefstjänstemän i intresseorganisationer, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 453 218 235
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 187 111 76
Gymnasial utbildning, 3 år 120 71 49
Gymnasial utbildning, högst 2 år 89 70 19
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 27 20 7
Forskarutbildning 24 13 11
Uppgift om utbildningsnivå saknas 1 1 0
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som kanslichef, organisation, stor/rikstäckande? Hitta en utbildning som kanslichef, organisation, stor/rikstäckande på antagning.se.

Yrken som liknar kanslichef, organisation, stor/rikstäckande

Om du är intresserad av vad en kanslichef, organisation, stor/rikstäckande tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.