Hur mycket tjänar en konsult, verksamhets-?

På denna sida kan du se hur mycket en konsult, verksamhets- tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som konsult, verksamhets- i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en konsult, verksamhets-?”

Lönestatistik för de som jobbar som konsult, verksamhets-

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln konsult, verksamhets- ingår i gruppen Lednings- och organisationsutvecklare där ytterligare 28 yrkestitlar ingår.

Medellön för konsult, verksamhets-

Det finns totalt ungefär 47 400 personer i Sverige som arbetar som lednings- och organisationsutvecklare och dessa tjänade i genomsnitt 54 300 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 85% av männens.

Tabell över medellöner för lednings- och organisationsutvecklare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
54 300 kr 58 500 kr 49 900 kr

Lönespridning för konsult, verksamhets-

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket konsult, verksamhets- eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen lednings- och organisationsutvecklare.

Lönespridning för Lednings- och organisationsutvecklare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
36 700 kr/månad
Median
48 600 kr/månad
Högsta 10%
77 100 kr/månad
Tabell över löner för lednings- och organisationsutvecklare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 36 700 kr/månad 37 500 kr/månad 35 500 kr/månad
25:e percentilen 41 700 kr/månad 44 000 kr/månad 40 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 48 600 kr/månad 52 300 kr/månad 47 000 kr/månad
75:e percentilen 60 300 kr/månad 65 200 kr/månad 55 000 kr/månad
90:e percentilen 77 100 kr/månad 85 000 kr/månad 68 800 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 36 700 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 77 100 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.1 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för konsult, verksamhets-

Hur mycket man tjänar som en konsult, verksamhets- kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för lednings- och organisationsutvecklare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som lednings- och organisationsutvecklare inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som lednings- och organisationsutvecklare inom kommunal sektor.

Meddellön per månad för Lednings- och organisationsutvecklare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Lednings- och organisationsutvecklare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 46 400 kr 48 400 kr 45 700 kr
- Statlig sektor 51 600 kr 52 100 kr 51 200 kr
- Kommunal sektor 45 000 kr 46 500 kr 44 400 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 56 700 kr 60 100 kr 52 000 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Lednings- och organisationsutvecklare är mycket beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 60 200 kr/månad och minst tjänar man i Övre norrland där medellönen ligger på 45 700 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Lednings- och organisationsutvecklare inom olika regioner

Tabell över medellöner för Lednings- och organisationsutvecklare, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 60 200 kr 64 600 kr 54 900 kr
Småland med öarna 49 500 kr 52 200 kr 46 700 kr
Sydsverige 49 300 kr 53 300 kr 45 200 kr
Norra mellansverige 48 900 kr 51 600 kr 46 500 kr
Västsverige 48 800 kr 51 800 kr 46 100 kr
Mellersta norrland 48 400 kr 52 500 kr 45 400 kr
Östra mellansverige 45 900 kr 49 200 kr 43 500 kr
Övre norrland 45 700 kr 46 700 kr 44 600 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som lednings- och organisationsutvecklare tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 85% av männens lön.

Löneutveckling för lednings- och organisationsutvecklare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för lednings- och organisationsutvecklare ökat med 3 900 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 8%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Lednings- och organisationsutvecklare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Lednings- och organisationsutvecklare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 54 300 kr (4%) 58 500 kr (4%) 49 900 kr (4%)
2021 52 100 kr (3%) 56 000 kr (4%) 48 100 kr (3%)
2020 50 600 kr (1%) 54 100 kr (1%) 46 900 kr (1%)
2019 50 300 kr (2%) 53 800 kr (2%) 46 500 kr (2%)
2018 49 100 kr (-3%) 52 700 kr (0%) 45 400 kr (-5%)
2017 50 400 kr (-) 52 500 kr (-) 47 600 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som konsult, verksamhets-

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som lednings- och organisationsutvecklare är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 85% av dom som jobbar som lednings- och organisationsutvecklare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen lednings- och organisationsutvecklare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med lednings- och organisationsutvecklare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 24 487 11 490 12 997
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 5 852 3 401 2 451
Gymnasial utbildning, 3 år 3 660 2 162 1 498
Gymnasial utbildning, högst 2 år 1 454 932 522
Forskarutbildning 754 404 350
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 413 276 137
Uppgift om utbildningsnivå saknas 252 135 117
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 5 4 1

Är du intresserad av att arbeta som konsult, verksamhets-? Hitta en utbildning som konsult, verksamhets- på antagning.se.

Yrken som liknar konsult, verksamhets-

Om du är intresserad av vad en konsult, verksamhets- tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.