• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en kustbevakningstjänsteman?

Hur mycket tjänar en kustbevakningstjänsteman?

På denna sida kan du se hur mycket en kustbevakningstjänsteman tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som kustbevakningstjänsteman i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en kustbevakningstjänsteman?”

Lönestatistik för de som jobbar som kustbevakningstjänsteman

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln kustbevakningstjänsteman ingår i gruppen Tull- och kustbevakningstjänstemän där ytterligare 15 yrkestitlar ingår.

Övervakar person- och godstrafik vid rikets gränser och kontrollerar att tullbestämmelser efterlevs. Bevakar att tull, mervärdesskatt och andra avgifter betalas vid import. Övervakar sjötrafik samt säkerheten och miljöskyddet till sjöss. Kontrollerar att fiskeregler följs.

Medellön för kustbevakningstjänsteman

Det finns totalt ungefär 1 600 personer i Sverige som arbetar som tull- och kustbevakningstjänstemän och dessa tjänade i genomsnitt 38 300 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 92% av männens.

Tabell över medellöner för tull- och kustbevakningstjänstemän år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
38 300 kr 39 500 kr 36 500 kr

Lönespridning för kustbevakningstjänsteman

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket kustbevakningstjänsteman eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen tull- och kustbevakningstjänstemän.

Lönespridning för Tull- och kustbevakningstjänstemän - Meddellön per månad

Lägsta 10%
31 600 kr/månad
Median
37 300 kr/månad
Högsta 10%
46 900 kr/månad
Tabell över löner för tull- och kustbevakningstjänstemän, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 31 600 kr/månad 31 700 kr/månad 31 400 kr/månad
25:e percentilen 34 200 kr/månad 34 500 kr/månad 33 900 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 37 300 kr/månad 38 600 kr/månad 36 000 kr/månad
75:e percentilen 41 500 kr/månad 43 800 kr/månad 39 000 kr/månad
90:e percentilen 46 900 kr/månad 48 600 kr/månad 42 800 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 31 600 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 46 900 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.48 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för kustbevakningstjänsteman

Hur mycket man tjänar som en kustbevakningstjänsteman kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för tull- och kustbevakningstjänstemän påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som tull- och kustbevakningstjänstemän inom statlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som tull- och kustbevakningstjänstemän inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Tull- och kustbevakningstjänstemän inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Tull- och kustbevakningstjänstemän, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 38 300 kr 39 500 kr 36 500 kr
- Statlig sektor 38 300 kr 39 500 kr 36 500 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor - - -

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Tull- och kustbevakningstjänstemän är inte särskilt beroende av var i landet man bor. Lönerna är ungefär dom samma över hela Sverige. Mest tjänar man i Västsverige där man i genomsnitt tjänar 38 700 kr/månad och minst tjänar man i Sydsverige där medellönen ligger på 37 000 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Tull- och kustbevakningstjänstemän inom olika regioner

Tabell över medellöner för Tull- och kustbevakningstjänstemän, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Västsverige 38 700 kr 39 900 kr 37 200 kr
Stockholm 38 400 kr 39 800 kr 36 700 kr
Sydsverige 37 000 kr 37 900 kr 35 800 kr
Övre norrland - - -
Mellersta norrland - - -
Norra mellansverige - - -
Småland med öarna - - -
Östra mellansverige - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som tull- och kustbevakningstjänstemän tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 92% av männens lön.

Löneutveckling för tull- och kustbevakningstjänstemän

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för tull- och kustbevakningstjänstemän ökat med 1 300 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 4%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Tull- och kustbevakningstjänstemän mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Tull- och kustbevakningstjänstemän, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 38 300 kr (2%) 39 500 kr (2%) 36 500 kr (2%)
2021 37 500 kr (3%) 38 600 kr (3%) 35 700 kr (3%)
2020 36 400 kr (0%) 37 500 kr (0%) 34 500 kr (-)
2019 36 500 kr (1%) 37 600 kr (1%) 34 500 kr (2%)
2018 36 100 kr (-2%) 37 300 kr (-4%) 33 800 kr (1%)
2017 37 000 kr (-) 38 800 kr (-) 33 600 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som kustbevakningstjänsteman

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som tull- och kustbevakningstjänstemän är eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år.

Ungefär 69% av dom som jobbar som tull- och kustbevakningstjänstemän har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen tull- och kustbevakningstjänstemän

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med tull- och kustbevakningstjänstemän, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 769 467 302
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 404 213 191
Gymnasial utbildning, 3 år 384 225 159
Gymnasial utbildning, högst 2 år 142 102 40
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 11 6 5
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0
Forskarutbildning 0 0 0
Uppgift om utbildningsnivå saknas 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som kustbevakningstjänsteman? Hitta en utbildning som kustbevakningstjänsteman på antagning.se.

Yrken som liknar kustbevakningstjänsteman

Om du är intresserad av vad en kustbevakningstjänsteman tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.