Hur mycket tjänar en lantbruksdirektör?

På denna sida kan du se hur mycket en lantbruksdirektör tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som lantbruksdirektör i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en lantbruksdirektör?”

Lönestatistik för de som jobbar som lantbruksdirektör

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln lantbruksdirektör ingår i gruppen Förvaltnings- och planeringschefer där ytterligare 29 yrkestitlar ingår.

Planerar, leder och samordnar den strategiska planeringen och policyarbetet för verksamheten på företag eller organisation, underställda en verkställande direktör eller motsvarande. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Medellön för lantbruksdirektör

Det finns totalt ungefär 8 600 personer i Sverige som arbetar som förvaltnings- och planeringschefer och dessa tjänade i genomsnitt 70 200 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 94% av männens.

Tabell över medellöner för förvaltnings- och planeringschefer år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
70 200 kr 72 100 kr 68 100 kr

Lönespridning för lantbruksdirektör

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket lantbruksdirektör eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen förvaltnings- och planeringschefer.

Lönespridning för Förvaltnings- och planeringschefer - Meddellön per månad

Lägsta 10%
45 700 kr/månad
Median
65 100 kr/månad
Högsta 10%
99 000 kr/månad
Tabell över löner för förvaltnings- och planeringschefer, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 45 700 kr/månad 45 400 kr/månad 46 000 kr/månad
25:e percentilen 53 000 kr/månad 54 100 kr/månad 51 900 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 65 100 kr/månad 66 200 kr/månad 64 100 kr/månad
75:e percentilen 79 400 kr/månad 81 000 kr/månad 78 000 kr/månad
90:e percentilen 99 000 kr/månad 102 000 kr/månad 95 500 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 45 700 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 99 000 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.17 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för lantbruksdirektör

Hur mycket man tjänar som en lantbruksdirektör kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för förvaltnings- och planeringschefer påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som förvaltnings- och planeringschefer inom kommunal sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som förvaltnings- och planeringschefer inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Förvaltnings- och planeringschefer inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Förvaltnings- och planeringschefer, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 68 900 kr 71 200 kr 67 400 kr
- Statlig sektor 63 400 kr 65 600 kr 62 100 kr
- Kommunal sektor 78 400 kr 78 200 kr 78 600 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 71 900 kr 72 800 kr 69 800 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Förvaltnings- och planeringschefer skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 75 100 kr/månad och minst tjänar man i Mellersta norrland där medellönen ligger på 62 300 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Förvaltnings- och planeringschefer inom olika regioner

Tabell över medellöner för Förvaltnings- och planeringschefer, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 75 100 kr 77 800 kr 72 300 kr
Västsverige 70 300 kr 71 600 kr 68 900 kr
Sydsverige 68 900 kr 69 700 kr 67 900 kr
Småland med öarna 67 700 kr 71 600 kr 62 200 kr
Norra mellansverige 67 000 kr 68 100 kr 65 600 kr
Östra mellansverige 66 600 kr 68 200 kr 64 900 kr
Övre norrland 63 400 kr 65 200 kr 61 300 kr
Mellersta norrland 62 300 kr 63 100 kr 61 300 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som förvaltnings- och planeringschefer tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 94% av männens lön.

Löneutveckling för förvaltnings- och planeringschefer

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för förvaltnings- och planeringschefer ökat med 6 700 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 11%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Förvaltnings- och planeringschefer mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Förvaltnings- och planeringschefer, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 70 200 kr (1%) 72 100 kr (1%) 68 100 kr (3%)
2021 69 200 kr (4%) 71 600 kr (5%) 66 400 kr (3%)
2020 66 500 kr (1%) 67 900 kr (-1%) 64 700 kr (2%)
2019 66 100 kr (1%) 68 500 kr (0%) 63 200 kr (3%)
2018 65 300 kr (3%) 68 600 kr (1%) 61 200 kr (5%)
2017 63 500 kr (-) 67 900 kr (-) 58 200 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som lantbruksdirektör

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som förvaltnings- och planeringschefer är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 76% av dom som jobbar som förvaltnings- och planeringschefer har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen förvaltnings- och planeringschefer

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med förvaltnings- och planeringschefer, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 5 193 2 729 2 464
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 1 581 1 052 529
Gymnasial utbildning, 3 år 1 226 834 392
Gymnasial utbildning, högst 2 år 805 646 159
Forskarutbildning 385 227 158
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 179 137 42
Uppgift om utbildningsnivå saknas 33 24 9
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 12 5 7

Är du intresserad av att arbeta som lantbruksdirektör? Hitta en utbildning som lantbruksdirektör på antagning.se.

Yrken som liknar lantbruksdirektör

Om du är intresserad av vad en lantbruksdirektör tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.