Hur mycket tjänar en ledarskapsutbildare?

På denna sida kan du se hur mycket en ledarskapsutbildare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som ledarskapsutbildare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en ledarskapsutbildare?”

Lönestatistik för de som jobbar som ledarskapsutbildare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln ledarskapsutbildare ingår i gruppen Övriga utbildare och instruktörer där ytterligare 40 yrkestitlar ingår.

Leder studiecirklar och kurser utanför det reguljära utbildningsväsendet. Exempel på arbetsuppgifter: Lär ut språk, datakunskap, dans, musik, slöjd och hantverkstekniker. Undervisar på utbildningsföretag i datakunskap, ledarskap m.m. Organiserar bl.a. fortbildning av anställda inom företag.

Medellön för ledarskapsutbildare

Personer som jobbade som övriga utbildare och instruktörer tjänade i genomsnitt 41 000 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 91% av männens.

Tabell över medellöner för övriga utbildare och instruktörer år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
41 000 kr 43 500 kr 39 800 kr

Lönespridning för ledarskapsutbildare

Vi har tyvärr inte fullständig data för att kunna veta hur stora löneskillnaderna mellan de högst och lägst betalda personerna med yrket ledarskapsutbildare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen övriga utbildare och instruktörer är.

Lönespridning för Övriga utbildare och instruktörer - Meddellön per månad

Lägsta 10%
-
Median
40 000 kr/månad
Högsta 10%
60 000 kr/månad
Tabell över löner för övriga utbildare och instruktörer, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen - - -
25:e percentilen - - -
Medianlön (50: percentilen) 40 000 kr/månad 40 000 kr/månad -
75:e percentilen - - 44 100 kr/månad
90:e percentilen 60 000 kr/månad 68 200 kr/månad -

Löneskillnader för ledarskapsutbildare

Hur mycket man tjänar som en ledarskapsutbildare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för övriga utbildare och instruktörer påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som övriga utbildare och instruktörer inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som övriga utbildare och instruktörer inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Övriga utbildare och instruktörer inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Övriga utbildare och instruktörer, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 34 600 kr 34 400 kr 34 600 kr
- Statlig sektor 34 600 kr 34 400 kr 34 600 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 41 200 kr 43 700 kr 40 000 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Övriga utbildare och instruktörer är inte särskilt beroende av var i landet man bor. Lönerna är ungefär dom samma över hela Sverige. Mest tjänar man i Västsverige där man i genomsnitt tjänar 38 100 kr/månad och minst tjänar man i Östra mellansverige där medellönen ligger på 36 800 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Övriga utbildare och instruktörer inom olika regioner

Tabell över medellöner för Övriga utbildare och instruktörer, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Västsverige 38 100 kr 39 200 kr 37 400 kr
Östra mellansverige 36 800 kr - -
Småland med öarna - - -
Sydsverige - - -
Norra mellansverige - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -
Stockholm - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som övriga utbildare och instruktörer tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 91% av männens lön.

Löneutveckling för övriga utbildare och instruktörer

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för övriga utbildare och instruktörer ökat med 8 000 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 24%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Övriga utbildare och instruktörer mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Övriga utbildare och instruktörer, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 41 000 kr (0%) 43 500 kr (7%) 39 800 kr (-3%)
2021 40 900 kr (14%) 40 500 kr (8%) 41 200 kr (19%)
2020 36 000 kr (-1%) 37 500 kr (4%) 34 700 kr (-5%)
2019 36 300 kr (8%) 36 000 kr (5%) 36 600 kr (11%)
2018 33 700 kr (2%) 34 400 kr (4%) 33 100 kr (1%)
2017 33 000 kr (-) 33 200 kr (-) 32 800 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som ledarskapsutbildare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som övriga utbildare och instruktörer är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 62% av dom som jobbar som övriga utbildare och instruktörer har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen övriga utbildare och instruktörer

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med Övriga utbildare och instruktörer, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 546 622 924
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 973 491 482
Gymnasial utbildning, 3 år 882 442 440
Gymnasial utbildning, högst 2 år 513 352 161
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 142 87 55
Forskarutbildning 30 18 12
Uppgift om utbildningsnivå saknas 17 6 11
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 12 8 4

Är du intresserad av att arbeta som ledarskapsutbildare? Hitta en utbildning som ledarskapsutbildare på antagning.se.

Yrken som liknar ledarskapsutbildare

Om du är intresserad av vad en ledarskapsutbildare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.