Hur mycket tjänar en livscoach?

På denna sida kan du se hur mycket en livscoach tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som livscoach i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en livscoach?”

Lönestatistik för de som jobbar som livscoach

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln livscoach ingår i gruppen Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. där ytterligare 14 yrkestitlar ingår.

Planerar, leder och organiserar friskvårdsinsatser. Utreder behovet av friskvård samt utformar policy och planer för hälsofrämjande insatser i företag och organisationer.

Medellön för livscoach

Vi saknar tyvärr data för vad medellönen för personer som jobbade som friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. var år 2022.

Lönespridning för livscoach

Det finns väldigt stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket livscoach eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl..

Lönespridning för Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
27 900 kr/månad
Median
-
Högsta 10%
80 000 kr/månad
Tabell över löner för friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 27 900 kr/månad 30 500 kr/månad 27 700 kr/månad
25:e percentilen 31 200 kr/månad 32 000 kr/månad 31 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) - 40 000 kr/månad -
75:e percentilen - 40 000 kr/månad -
90:e percentilen 80 000 kr/månad 45 700 kr/månad 80 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 27 900 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 80 000 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.87 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för livscoach

Hur mycket man tjänar som en livscoach kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. inom statlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. inom kommunal sektor.

Meddellön per månad för Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 36 600 kr 37 300 kr 36 500 kr
- Statlig sektor 40 200 kr 41 200 kr 39 700 kr
- Kommunal sektor 35 600 kr 34 700 kr 35 700 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor - - -

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 39 700 kr/månad och minst tjänar man i Östra mellansverige där medellönen ligger på 33 700 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 39 700 kr - 39 800 kr
Östra mellansverige 33 700 kr - 33 700 kr
Övre norrland - - -
Mellersta norrland - - -
Norra mellansverige - - -
Västsverige - - -
Sydsverige - - -
Småland med öarna - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Vi saknar tyvärr information om löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl..

Löneutveckling för friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl.

Mellan åren 2017 och 2021 har den genomsnittliga månadslönen för friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. ökat med 2 900 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 10%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. mellan åren 2017 och 2021

Tabell över löneutveckling för Friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 - (-) 37 800 kr (7%) - (-)
2021 33 000 kr (6%) 35 300 kr (-) 32 700 kr (8%)
2020 31 000 kr (4%) - (-) 30 400 kr (2%)
2019 29 900 kr (-3%) - (-) 29 800 kr (2%)
2018 30 900 kr (3%) 34 800 kr (1%) 29 100 kr (2%)
2017 30 100 kr (-) 34 400 kr (-) 28 500 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som livscoach

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 77% av dom som jobbar som friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med friskvårdskonsulenter och hälsopedagoger m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 645 78 567
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 199 38 161
Gymnasial utbildning, 3 år 156 43 113
Gymnasial utbildning, högst 2 år 78 33 45
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 21 8 13
Forskarutbildning 6 3 3
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1 1 0
Uppgift om utbildningsnivå saknas 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som livscoach? Hitta en utbildning som livscoach på antagning.se.

Yrken som liknar livscoach

Om du är intresserad av vad en livscoach tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.