Hur mycket tjänar en livsmedelsingenjör?

På denna sida kan du se hur mycket en livsmedelsingenjör tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som livsmedelsingenjör i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en livsmedelsingenjör?”

Lönestatistik för de som jobbar som livsmedelsingenjör

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln livsmedelsingenjör ingår i gruppen Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik där ytterligare 38 yrkestitlar ingår.

Utför tekniskt arbete i samband med kemiteknisk produktion. Organiserar, leder och samordnar det praktiska arbetet vid tillverkning av petroleumprodukter, kemikalier, kemiska och kemitekniska produkter, läkemedel, syntetiska material eller livsmedel. Utför kvalitets- och produktionskontroller av kemiska och kemitekniska produkter under produktionsprocessen.

Medellön för livsmedelsingenjör

Personer som jobbade som ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik tjänade i genomsnitt 40 200 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 98% av männens.

Tabell över medellöner för ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
40 200 kr 40 600 kr 39 700 kr

Lönespridning för livsmedelsingenjör

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket livsmedelsingenjör eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik.

Lönespridning för Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik - Meddellön per månad

Lägsta 10%
32 000 kr/månad
Median
38 200 kr/månad
Högsta 10%
51 600 kr/månad
Tabell över löner för ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 32 000 kr/månad 32 000 kr/månad 31 500 kr/månad
25:e percentilen 34 500 kr/månad 34 700 kr/månad 34 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 38 200 kr/månad 38 000 kr/månad 38 400 kr/månad
75:e percentilen 43 200 kr/månad 43 900 kr/månad 43 000 kr/månad
90:e percentilen 51 600 kr/månad 52 700 kr/månad 50 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 32 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 51 600 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.61 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för livsmedelsingenjör

Hur mycket man tjänar som en livsmedelsingenjör kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik inom statlig sektor.

Meddellön per månad för Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 32 900 kr - -
- Statlig sektor 32 900 kr - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 40 200 kr 40 600 kr 39 700 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Östra mellansverige där man i genomsnitt tjänar 42 300 kr/månad och minst tjänar man i Sydsverige där medellönen ligger på 39 400 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik inom olika regioner

Tabell över medellöner för Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Östra mellansverige 42 300 kr 42 000 kr 42 500 kr
Västsverige 41 700 kr 43 700 kr 39 300 kr
Småland med öarna 39 700 kr 39 400 kr -
Stockholm 39 400 kr 39 600 kr 39 100 kr
Sydsverige 39 400 kr 39 000 kr 40 200 kr
Norra mellansverige - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik tjänar männen i regel lite mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 98% av männens lön.

Löneutveckling för ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik ökat med 3 300 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 9%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 40 200 kr (-7%) 40 600 kr (-10%) 39 700 kr (1%)
2021 43 300 kr (8%) 45 200 kr (8%) 39 300 kr (6%)
2020 40 100 kr (1%) 41 700 kr (-1%) 37 000 kr (0%)
2019 39 900 kr (3%) 42 000 kr (6%) 36 900 kr (1%)
2018 38 700 kr (5%) 39 600 kr (4%) 36 700 kr (7%)
2017 36 900 kr (-) 38 200 kr (-) 34 200 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som livsmedelsingenjör

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 63% av dom som jobbar som ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 434 563 871
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 669 442 227
Gymnasial utbildning, 3 år 640 475 165
Gymnasial utbildning, högst 2 år 495 426 69
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 143 114 29
Forskarutbildning 101 46 55
Uppgift om utbildningsnivå saknas 28 18 10
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 6 5 1

Är du intresserad av att arbeta som livsmedelsingenjör? Hitta en utbildning som livsmedelsingenjör på antagning.se.

Yrken som liknar livsmedelsingenjör

Om du är intresserad av vad en livsmedelsingenjör tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.