Hur mycket tjänar en makroanalytiker?

På denna sida kan du se hur mycket en makroanalytiker tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som makroanalytiker i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en makroanalytiker?”

Lönestatistik för de som jobbar som makroanalytiker

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln makroanalytiker ingår i gruppen Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. där ytterligare 9 yrkestitlar ingår.

Studerar, analyserar, utvecklar och förklarar ekonomiska drivkrafter utifrån nationalekonomiska teorier och modeller. Jämför samhällsekonomiska teorier och modeller för att analysera och prognostisera beteenden och fenomen på individ-, företags- och samhällsnivå, exempelvis arbetslöshet, inflation, investeringar och ekonomisk tillväxt. Analyserar stora världshändelser och länders förhållanden. Föreslår och värderar utfallet av politiska reformer och åtgärder. Utvecklar nya ekonomiska modeller.

Medellön för makroanalytiker

Det finns totalt ungefär 1 600 personer i Sverige som arbetar som nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. och dessa tjänade i genomsnitt 47 800 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 87% av männens.

Tabell över medellöner för nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
47 800 kr 51 400 kr 44 700 kr

Lönespridning för makroanalytiker

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket makroanalytiker eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen nationalekonomer och makroanalytiker m.fl..

Lönespridning för Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
31 300 kr/månad
Median
43 600 kr/månad
Högsta 10%
67 400 kr/månad
Tabell över löner för nationalekonomer och makroanalytiker m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 31 300 kr/månad 32 000 kr/månad 31 000 kr/månad
25:e percentilen 35 600 kr/månad 38 400 kr/månad 34 300 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 43 600 kr/månad 46 500 kr/månad 42 000 kr/månad
75:e percentilen 53 700 kr/månad 58 500 kr/månad 48 800 kr/månad
90:e percentilen 67 400 kr/månad - 61 400 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 31 300 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 67 400 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.15 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för makroanalytiker

Hur mycket man tjänar som en makroanalytiker kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 43 100 kr 45 600 kr 41 300 kr
- Statlig sektor 43 100 kr 45 600 kr 41 300 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 58 900 kr - -

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. är mycket beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 50 300 kr/månad och minst tjänar man i Sydsverige där medellönen ligger på 37 000 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 50 300 kr 53 800 kr 47 100 kr
Östra mellansverige 48 400 kr - -
Sydsverige 37 000 kr - 36 900 kr
Övre norrland - - -
Mellersta norrland - - -
Norra mellansverige - - -
Västsverige - - -
Småland med öarna - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 87% av männens lön.

Löneutveckling för nationalekonomer och makroanalytiker m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. ökat med 1 900 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 4%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 47 800 kr (1%) 51 400 kr (0%) 44 700 kr (2%)
2021 47 500 kr (-6%) 51 600 kr (-5%) 43 700 kr (-9%)
2020 50 500 kr (1%) 54 100 kr (7%) 47 900 kr (-3%)
2019 49 900 kr (4%) 50 600 kr (4%) 49 300 kr (4%)
2018 47 800 kr (4%) 48 600 kr (1%) 47 200 kr (8%)
2017 45 900 kr (-) 48 300 kr (-) 43 800 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som makroanalytiker

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 97% av dom som jobbar som nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen nationalekonomer och makroanalytiker m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med nationalekonomer och makroanalytiker m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 1 064 461 603
Forskarutbildning 356 218 138
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 89 40 49
Gymnasial utbildning, 3 år 40 19 21
Uppgift om utbildningsnivå saknas 11 6 5
Gymnasial utbildning, högst 2 år 10 7 3
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 1 0 1
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som makroanalytiker? Hitta en utbildning som makroanalytiker på antagning.se.

Yrken som liknar makroanalytiker

Om du är intresserad av vad en makroanalytiker tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.