Hur mycket tjänar en manikyrist?

På denna sida kan du se hur mycket en manikyrist tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som manikyrist i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor som jobbar som manikyrist. Du kan även se om och hur mycket lönen skiljer sig åt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en manikyrist?”

Lönestatistik för de som jobbar som manikyrist

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2020. Yrkestiteln manikyrist ingår i gruppen Övriga skönhets- och kroppsterapeuter där ytterligare 20 yrkestitlar ingår.

Utför annat skönhets- och kroppsterapeutiskt arbete än inom 5141-5144. Exempel på arbets­uppgifter: Ger vårdande behandlingar på händer naglar och nagelband. Bygger upp, förstärker, förlänger och lagar naglar med olika metoder, material och hjälpmedel. Utför spa-behandlingar. Ger råd om kläder och smink. Lägger makeup. Maskerar skådespelare m.m.

Medellöner bland de som jobbar som manikyrist

Personer som jobbade som övriga skönhets- och kroppsterapeuter tjänade i genomsnitt 25 900 kr/månad innan skatt år 2020.

Tabell över medellöner för övriga skönhets- och kroppsterapeuter år 2020, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
25 900 kr - 26 300 kr

Lönespridning bland de som jobbar som manikyrist

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket manikyrist eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen övriga skönhets- och kroppsterapeuter.

Lägsta 10%
20 100 kr/månad
Median
25 000 kr/månad
Högsta 10%
35 000 kr/månad
Tabell över löner för övriga skönhets- och kroppsterapeuter, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 20 100 kr/månad - 20 100 kr/månad
25:e percentilen 22 400 kr/månad - 23 400 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 25 000 kr/månad - 25 000 kr/månad
75:e percentilen 26 500 kr/månad - 26 800 kr/månad
90:e percentilen 35 000 kr/månad - 35 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 20 100 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 35 000 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.74 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader bland de som jobbar som manikyrist

Hur mycket man tjänar som en manikyrist kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för övriga skönhets- och kroppsterapeuter påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som övriga skönhets- och kroppsterapeuter inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer.

Tabell över medellöner för Övriga skönhets- och kroppsterapeuter, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor - - -
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 25 900 kr - 26 300 kr

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som övriga skönhets- och kroppsterapeuter.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Vi saknar tyvärr information om löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som övriga skönhets- och kroppsterapeuter.

Löneutveckling för övriga skönhets- och kroppsterapeuter

Mellan åren 2015 och 2020 har den genomsnittliga månadslönen för övriga skönhets- och kroppsterapeuter ökat med 1 500 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 6%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Tabell över löneutveckling för Övriga skönhets- och kroppsterapeuter, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2020 25 900 kr (-2%) - (-) 26 300 kr (-1%)
2019 26 300 kr (2%) - (-) 26 600 kr (2%)
2018 25 800 kr (-1%) - (-) 26 100 kr (-)
2017 26 100 kr (3%) - (-) 26 100 kr (4%)
2016 25 300 kr (4%) - (-) 25 200 kr (2%)
2015 24 400 kr (-) - (-) 24 700 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som manikyrist

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som övriga skönhets- och kroppsterapeuter är gymnasial utbildning, 3 år.
Ungefär 28% av dom som jobbar som övriga skönhets- och kroppsterapeuter har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med Övriga skönhets- och kroppsterapeuter, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 518 56 462
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 230 30 200
Gymnasial utbildning, högst 2 år 225 48 177
Uppgift om utbildningsnivå saknas 213 77 136
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 158 47 111
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 136 28 108
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 67 15 52
Forskarutbildning 3 0 3

Yrken som liknar manikyrist

Om du är intresserad av vad en manikyrist tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2020. Lönestatistik för år 2021 förväntas komma i juni/juli 2022.