Hur mycket tjänar en marknadskonsult?

På denna sida kan du se hur mycket en marknadskonsult tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som marknadskonsult i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en marknadskonsult?”

Lönestatistik för de som jobbar som marknadskonsult

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln marknadskonsult ingår i gruppen Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. där ytterligare 33 yrkestitlar ingår.

Utvecklar, planerar och samordnar reklam­kampanjer och marknadsföringsstrategier. Samlar in, bearbetar och analyserar data om marknader. Gör prognoser om framtida marknader och trender samt ger råd om försäljningsstrategier. Bedömer marknaden för nya varor och tjänster. Identifierar och utvecklar marknadsmöjligheter för nya och befintliga varor och tjänster.

Medellön för marknadskonsult

Det finns totalt ungefär 24 900 personer i Sverige som arbetar som marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. och dessa tjänade i genomsnitt 50 400 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 89% av männens.

Tabell över medellöner för marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
50 400 kr 54 000 kr 47 800 kr

Lönespridning för marknadskonsult

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket marknadskonsult eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl..

Lönespridning för Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
32 000 kr/månad
Median
46 000 kr/månad
Högsta 10%
70 100 kr/månad
Tabell över löner för marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 32 000 kr/månad 33 500 kr/månad 32 000 kr/månad
25:e percentilen 38 000 kr/månad 41 700 kr/månad 37 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 46 000 kr/månad 50 000 kr/månad 44 000 kr/månad
75:e percentilen 58 000 kr/månad 63 400 kr/månad 54 000 kr/månad
90:e percentilen 70 100 kr/månad 76 700 kr/månad 65 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 32 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 70 100 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.19 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för marknadskonsult

Hur mycket man tjänar som en marknadskonsult kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 47 700 kr 51 300 kr 46 200 kr
- Statlig sektor 47 700 kr 51 300 kr 46 200 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 50 400 kr 54 000 kr 47 800 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Mellersta norrland där man i genomsnitt tjänar 54 600 kr/månad och minst tjänar man i Småland med öarna där medellönen ligger på 46 400 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Mellersta norrland 54 600 kr - -
Stockholm 52 600 kr 55 200 kr 50 700 kr
Östra mellansverige 49 900 kr 51 700 kr 48 400 kr
Norra mellansverige 48 600 kr 54 500 kr 43 400 kr
Sydsverige 47 700 kr 55 400 kr 43 000 kr
Västsverige 46 500 kr 50 200 kr 44 200 kr
Småland med öarna 46 400 kr 47 500 kr 45 000 kr
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 89% av männens lön.

Löneutveckling för marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. ökat med 7 000 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 16%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 50 400 kr (3%) 54 000 kr (2%) 47 800 kr (5%)
2021 48 800 kr (3%) 52 800 kr (6%) 45 500 kr (0%)
2020 47 400 kr (3%) 49 700 kr (3%) 45 300 kr (3%)
2019 46 100 kr (0%) 48 300 kr (-3%) 43 900 kr (2%)
2018 46 000 kr (6%) 49 800 kr (9%) 43 200 kr (4%)
2017 43 400 kr (-) 45 500 kr (-) 41 400 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som marknadskonsult

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 78% av dom som jobbar som marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 12 482 4 820 7 662
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 5 097 2 144 2 953
Gymnasial utbildning, 3 år 3 553 1 690 1 863
Gymnasial utbildning, högst 2 år 1 033 662 371
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 355 228 127
Uppgift om utbildningsnivå saknas 342 148 194
Forskarutbildning 264 150 114
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 6 3 3

Är du intresserad av att arbeta som marknadskonsult? Hitta en utbildning som marknadskonsult på antagning.se.

Yrken som liknar marknadskonsult

Om du är intresserad av vad en marknadskonsult tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.