• Start
  • Alla yrken
  • Hur mycket tjänar en marknadsundersökare, säljare?

Hur mycket tjänar en marknadsundersökare, säljare?

På denna sida kan du se hur mycket en marknadsundersökare, säljare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som marknadsundersökare, säljare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en marknadsundersökare, säljare?”

Lönestatistik för de som jobbar som marknadsundersökare, säljare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln marknadsundersökare, säljare ingår i gruppen Företagssäljare där ytterligare 52 yrkestitlar ingår.

Säljer produkter och tjänster till exempelvis åter­försäljare, grossister och företag genom upp­sökande verksamhet eller från kontor. Ansvarar för produkt eller distrikt. Informerar om produkter och tjänster, utarbetar kundspecifika lösningar samt tar emot beställningar. Sköter kundregister och tar fram försäljningsstatistik.

Medellön för marknadsundersökare, säljare

Det finns totalt ungefär 81 200 personer i Sverige som arbetar som företagssäljare och dessa tjänade i genomsnitt 46 700 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 87% av männens.

Tabell över medellöner för företagssäljare år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
46 700 kr 48 600 kr 42 100 kr

Lönespridning för marknadsundersökare, säljare

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket marknadsundersökare, säljare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen företagssäljare.

Lönespridning för Företagssäljare - Meddellön per månad

Lägsta 10%
29 300 kr/månad
Median
44 200 kr/månad
Högsta 10%
66 300 kr/månad
Tabell över löner för företagssäljare, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 29 300 kr/månad 31 100 kr/månad 26 400 kr/månad
25:e percentilen 35 300 kr/månad 37 800 kr/månad 32 500 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 44 200 kr/månad 46 200 kr/månad 40 000 kr/månad
75:e percentilen 54 300 kr/månad 56 100 kr/månad 48 500 kr/månad
90:e percentilen 66 300 kr/månad 68 400 kr/månad 61 400 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 29 300 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 66 300 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 2.26 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för marknadsundersökare, säljare

Hur mycket man tjänar som en marknadsundersökare, säljare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för företagssäljare påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som företagssäljare inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som företagssäljare inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Företagssäljare inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Företagssäljare, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 41 600 kr 46 700 kr 38 300 kr
- Statlig sektor 41 600 kr 46 700 kr 38 300 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 46 700 kr 48 600 kr 42 100 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Företagssäljare skiljer sig en hel del beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 52 600 kr/månad och minst tjänar man i Östra mellansverige där medellönen ligger på 42 700 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Företagssäljare inom olika regioner

Tabell över medellöner för Företagssäljare, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 52 600 kr 54 600 kr 48 200 kr
Norra mellansverige 47 500 kr 48 900 kr 40 800 kr
Mellersta norrland 47 300 kr 49 600 kr 42 100 kr
Småland med öarna 43 700 kr 44 900 kr 39 200 kr
Sydsverige 43 400 kr 44 900 kr 39 900 kr
Västsverige 42 900 kr 44 200 kr 39 300 kr
Övre norrland 42 900 kr 45 100 kr 37 500 kr
Östra mellansverige 42 700 kr 47 600 kr 34 900 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som företagssäljare tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 87% av männens lön.

Löneutveckling för företagssäljare

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för företagssäljare ökat med 4 100 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 10%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Företagssäljare mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Företagssäljare, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 46 700 kr (3%) 48 600 kr (4%) 42 100 kr (2%)
2021 45 300 kr (2%) 46 900 kr (3%) 41 400 kr (2%)
2020 44 200 kr (4%) 45 500 kr (2%) 40 400 kr (7%)
2019 42 500 kr (-3%) 44 700 kr (-1%) 37 800 kr (-6%)
2018 43 800 kr (3%) 45 200 kr (2%) 40 100 kr (7%)
2017 42 600 kr (-) 44 400 kr (-) 37 500 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som marknadsundersökare, säljare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som företagssäljare är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 40% av dom som jobbar som företagssäljare har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen företagssäljare

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med företagssäljare, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 30 519 22 225 8 294
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 17 309 12 192 5 117
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 17 008 10 126 6 882
Gymnasial utbildning, högst 2 år 15 616 13 184 2 432
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 5 310 4 411 899
Uppgift om utbildningsnivå saknas 467 308 159
Forskarutbildning 344 205 139
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 79 64 15

Är du intresserad av att arbeta som marknadsundersökare, säljare? Hitta en utbildning som marknadsundersökare, säljare på antagning.se.

Yrken som liknar marknadsundersökare, säljare

Om du är intresserad av vad en marknadsundersökare, säljare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.