Hur mycket tjänar en metallurg?

På denna sida kan du se hur mycket en metallurg tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som metallurg i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer åt för män och kvinnor som jobbar som metallurg. Du kan även se om och hur mycket lönen skiljer sig åt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en metallurg?”

Lönestatistik för de som jobbar som metallurg

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2020. Yrkestiteln metallurg ingår i gruppen Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi där ytterligare 19 yrkestitlar ingår.

Utvecklar metoder och produkter inom gruvtek­nik och metallurgi. Svarar för produktion och teknisk utveckling vid utvinning av metaller, olja och gas eller vid framställning av metaller, legeringar och metallurgiska produkter. Ansvarar för kvalitets- och produktkontroller.

Medellöner bland de som jobbar som metallurg

Det finns totalt ungefär 580 personer i Sverige som arbetar som civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi och dessa tjänade i genomsnitt 46 000 kr/månad innan skatt år 2020. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 90% av männens.

Tabell över medellöner för civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi år 2020, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
46 000 kr 47 200 kr 42 400 kr

Lönespridning bland de som jobbar som metallurg

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket metallurg eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi.

Lägsta 10%
35 000 kr/månad
Median
45 500 kr/månad
Högsta 10%
56 000 kr/månad
Tabell över löner för civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 35 000 kr/månad 35 200 kr/månad 32 700 kr/månad
25:e percentilen 39 000 kr/månad 40 000 kr/månad 36 800 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 45 500 kr/månad 48 300 kr/månad 40 700 kr/månad
75:e percentilen 49 800 kr/månad 49 800 kr/månad 46 500 kr/månad
90:e percentilen 56 000 kr/månad 58 000 kr/månad 53 100 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 35 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 56 000 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.6 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader bland de som jobbar som metallurg

Hur mycket man tjänar som en metallurg kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi inom statlig sektor.

Tabell över medellöner för Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 40 500 kr 41 500 kr 39 800 kr
- Statlig sektor 40 500 kr 41 500 kr 39 800 kr
- Kommunal sektor - - -
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 46 400 kr 47 400 kr 42 900 kr

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi tjänar männen i regel mycket mer mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt endast 90% av männens lön.

Löneutveckling för civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi

Mellan åren 2016 och 2020 har den genomsnittliga månadslönen för civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi ökat med 2 300 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 5%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Tabell över löneutveckling för Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2020 46 000 kr (-3%) 47 200 kr (-3%) 42 400 kr (-2%)
2019 47 200 kr (-1%) 48 700 kr (-1%) 43 300 kr (-2%)
2018 47 800 kr (9%) 49 200 kr (5%) 44 000 kr (11%)
2017 43 800 kr (0%) 46 900 kr (4%) 39 700 kr (-2%)
2016 43 700 kr (-) 45 100 kr (-) 40 400 kr (-1%)
2015 - (-) - (-) 40 700 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som metallurg

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.
Ungefär 86% av dom som jobbar som civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Är du intresserad av att arbeta som metallurg? Hitta en utbildning som metallurg på antagning.se.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 439 275 164
Forskarutbildning 101 62 39
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 84 70 14
Gymnasial utbildning, 3 år 60 52 8
Gymnasial utbildning, högst 2 år 32 30 2
Uppgift om utbildningsnivå saknas 12 6 6
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 11 10 1
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0

Yrken som liknar metallurg

Om du är intresserad av vad en metallurg tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2020. Lönestatistik för år 2021 förväntas komma i juni/juli 2022.