Hur mycket tjänar en modersmålstränare?

På denna sida kan du se hur mycket en modersmålstränare tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som modersmålstränare i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en modersmålstränare?”

Lönestatistik för de som jobbar som modersmålstränare

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln modersmålstränare ingår i gruppen Elevassistenter m.fl. där ytterligare 15 yrkestitlar ingår.

Hjälper, stödjer och stimulerar elever i grund- och gymnasieskola med behov av särskilt stöd i skolarbetet, enskilt och i gruppsammanhang. Bistår lärare i undervisningen.

Medellön för modersmålstränare

Det finns totalt ungefär 37 300 personer i Sverige som arbetar som elevassistenter m.fl. och dessa tjänade i genomsnitt 26 600 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade bättre än män och hade en medellön som var 102% av männens.

Tabell över medellöner för elevassistenter m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
26 600 kr 26 300 kr 26 700 kr

Lönespridning för modersmålstränare

Det finns ganska stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket modersmålstränare eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen elevassistenter m.fl..

Lönespridning för Elevassistenter m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
22 000 kr/månad
Median
26 400 kr/månad
Högsta 10%
31 100 kr/månad
Tabell över löner för elevassistenter m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 22 000 kr/månad 22 000 kr/månad 22 100 kr/månad
25:e percentilen 24 000 kr/månad 23 600 kr/månad 24 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 26 400 kr/månad 26 000 kr/månad 26 600 kr/månad
75:e percentilen 28 700 kr/månad 28 400 kr/månad 28 800 kr/månad
90:e percentilen 31 100 kr/månad 31 000 kr/månad 31 100 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 22 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 31 100 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.41 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för modersmålstränare

Hur mycket man tjänar som en modersmålstränare kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för elevassistenter m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som elevassistenter m.fl. inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som elevassistenter m.fl. inom offentlig sektor.

Meddellön per månad för Elevassistenter m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Elevassistenter m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 26 500 kr 26 300 kr 26 700 kr
- Statlig sektor - - -
- Kommunal sektor 26 500 kr 26 300 kr 26 700 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 26 600 kr 26 500 kr 26 700 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Elevassistenter m.fl. är inte särskilt beroende av var i landet man bor. Lönerna är ungefär dom samma över hela Sverige. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 27 300 kr/månad och minst tjänar man i Östra mellansverige där medellönen ligger på 25 800 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Elevassistenter m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för Elevassistenter m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 27 300 kr 27 300 kr 27 400 kr
Västsverige 27 000 kr 26 700 kr 27 100 kr
Övre norrland 26 900 kr 26 600 kr 27 100 kr
Småland med öarna 26 700 kr 26 400 kr 26 800 kr
Mellersta norrland 26 400 kr 25 900 kr 26 700 kr
Sydsverige 26 200 kr 25 900 kr 26 400 kr
Norra mellansverige 25 900 kr 25 600 kr 26 100 kr
Östra mellansverige 25 800 kr 25 600 kr 26 000 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som elevassistenter m.fl. tjänar kvinnorna i regel lite mer än männen. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 102% av männens lön.

Löneutveckling för elevassistenter m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för elevassistenter m.fl. ökat med 2 700 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 11%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Elevassistenter m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Elevassistenter m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 26 600 kr (2%) 26 300 kr (2%) 26 700 kr (2%)
2021 26 000 kr (2%) 25 800 kr (2%) 26 100 kr (2%)
2020 25 500 kr (2%) 25 200 kr (2%) 25 600 kr (2%)
2019 25 000 kr (3%) 24 700 kr (3%) 25 100 kr (2%)
2018 24 300 kr (2%) 24 000 kr (2%) 24 500 kr (2%)
2017 23 900 kr (-) 23 500 kr (-) 24 100 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som modersmålstränare

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som elevassistenter m.fl. är gymnasial utbildning, 3 år.

Ungefär 31% av dom som jobbar som elevassistenter m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen elevassistenter m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med elevassistenter m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Gymnasial utbildning, 3 år 16 946 6 723 10 223
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 7 106 2 547 4 559
Gymnasial utbildning, högst 2 år 6 202 2 012 4 190
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 5 023 1 650 3 373
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 2 716 1 234 1 482
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 695 235 460
Uppgift om utbildningsnivå saknas 173 64 109
Forskarutbildning 28 18 10

Yrken som liknar modersmålstränare

Om du är intresserad av vad en modersmålstränare tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.