Hur mycket tjänar en montageledare, bygg?

På denna sida kan du se hur mycket en montageledare, bygg tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som montageledare, bygg i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en montageledare, bygg?”

Lönestatistik för de som jobbar som montageledare, bygg

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln montageledare, bygg ingår i gruppen Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning där ytterligare 66 yrkestitlar ingår.

Utför tekniskt arbete i samband med konstruktion, nybyggnation, underhåll och reparation av byggnader och anläggningar. Utför mätnings-, konstruktions- och beräkningsarbete samt upprättar arbets- och detaljritningar. Deltar i kontroll och slutgranskning av bygg- och anläggningsprojekt. Utvecklar drift- och underhållsverksamheten för att optimera fastigheters tekniska system.

 1. Anbudsingenjör, bygg och anläggning
 2. Anläggningsingenjör (bygg), högskoleingenjör
 3. Arbetsingenjör
 4. Beredningsingenjör, bygg och anläggning
 5. Beräkningsingenjör (bygg), högskoleingenjör
 6. Betongingenjör
 7. Broingenjör
 8. Byggledare
 9. Byggnadsingenjör, högskoleingenjör
 10. Byggnadskalkylator
 11. Byggnadskonstruktör
 12. Byggnadskonsult, högskoleingenjör
 13. Byggnadsmiljötekniker
 14. Byggnadsritare
 15. Byggnadstekniker
 16. Byggprojektledare
 17. CAD-ritare, bygg och anläggning
 18. Driftingenjör, bygg
 19. Drifttekniker, bygg
 20. Entreprenadingenjör
 21. Fastighetsingenjör
 22. Garantiingenjör, bygg
 23. Gatuingenjör
 24. Hamningenjör
 25. Högskoleingenjör, bygg och anläggning
 26. Ingenjör, bygg och anläggning
 27. Järnvägsingenjör
 28. Kalkylator, bygg och anläggning
 29. Kalkylchef, bygg och anläggning
 30. Kalkylingenjör, bygg och anläggning
 31. Konstruktör, bygg och anläggning
 32. Konsult, byggnads-, övrig
 33. Kontrollingenjör, bygg och anläggning
 34. Kontrolltekniker, bygg
 35. Kvalitetsingenjör, bygg och anläggning
 36. Markingenjör
 37. Montageingenjör, bygg
 38. Montageledare, bygg
 39. Mätningsingenjör, bygg och anläggning
 40. Mätningsledare
 41. Mätningstekniker
 42. Mättekniker, bygg och anläggning
 43. Mättekniker, termografi
 44. Planerare, bygg
 45. Planeringsingenjör, bygg och anläggning
 46. Planeringstekniker, bygg och anläggning
 47. Processingenjör (bygg), högskoleingenjör
 48. Produktionsingenjör, bygg och anläggning
 49. Produktionstekniker, bygg och anläggning
 50. Projektledare, bygg och anläggning
 51. Provningsingenjör, bygg
 52. Rationaliseringstekniker, bygg och anläggning
 53. Ritare, bygg och anläggning
 54. Spåringenjör
 55. Spårtekniker
 56. Stadsingenjör
 57. Trafikingenjör
 58. Underhållsingenjör, bygg och anläggning
 59. Underhållsplanerare, bygg och anläggning
 60. Utrustningsingenjör, bygg
 61. Utsättare
 62. VA-ingenjör
 63. VA-inspektör
 64. Väg- och vattenbyggnadsingenjör
 65. Vägingenjör
 66. Vägmästare
 67. Vägtekniker

Medellön för montageledare, bygg

Det finns totalt ungefär 27 600 personer i Sverige som arbetar som ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning och dessa tjänade i genomsnitt 45 900 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 93% av männens.

Tabell över medellöner för ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
45 900 kr 46 600 kr 43 300 kr

Lönespridning för montageledare, bygg

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket montageledare, bygg eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning.

Lönespridning för Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning - Meddellön per månad

Lägsta 10%
32 700 kr/månad
Median
44 000 kr/månad
Högsta 10%
61 200 kr/månad
Tabell över löner för ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning, uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 32 700 kr/månad 32 900 kr/månad 32 500 kr/månad
25:e percentilen 37 500 kr/månad 37 700 kr/månad 36 500 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 44 000 kr/månad 44 500 kr/månad 42 200 kr/månad
75:e percentilen 51 400 kr/månad 52 400 kr/månad 47 200 kr/månad
90:e percentilen 61 200 kr/månad 63 200 kr/månad 55 500 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 32 700 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 61 200 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.87 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för montageledare, bygg

Hur mycket man tjänar som en montageledare, bygg kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning inom privat sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning inom kommunal sektor.

Meddellön per månad för Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning inom olika sektorer

Tabell över medellöner för Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning, uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 44 600 kr 44 900 kr 44 000 kr
- Statlig sektor 44 500 kr 44 700 kr 43 300 kr
- Kommunal sektor 44 200 kr 44 400 kr 43 900 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor 46 100 kr 46 900 kr 43 000 kr

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning är mycket beroende av var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 51 000 kr/månad och minst tjänar man i Småland med öarna där medellönen ligger på 37 600 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning inom olika regioner

Tabell över medellöner för Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning, uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 51 000 kr 52 000 kr 47 600 kr
Östra mellansverige 46 900 kr 48 200 kr 42 100 kr
Västsverige 44 700 kr 45 900 kr 41 800 kr
Sydsverige 44 700 kr 45 200 kr 42 600 kr
Övre norrland 43 800 kr 44 400 kr 43 000 kr
Norra mellansverige 42 200 kr 43 200 kr 38 400 kr
Mellersta norrland 41 600 kr 42 100 kr 40 100 kr
Småland med öarna 37 600 kr 37 400 kr 39 500 kr

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning tjänar männen i regel mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 93% av männens lön.

Löneutveckling för ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning ökat med 4 800 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 12%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning, uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 45 900 kr (4%) 46 600 kr (3%) 43 300 kr (8%)
2021 44 000 kr (4%) 45 200 kr (4%) 40 200 kr (3%)
2020 42 500 kr (3%) 43 500 kr (4%) 38 900 kr (1%)
2019 41 300 kr (0%) 42 000 kr (-1%) 38 400 kr (0%)
2018 41 400 kr (1%) 42 300 kr (1%) 38 500 kr (-2%)
2017 41 100 kr (-) 41 700 kr (-) 39 200 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som montageledare, bygg

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 67% av dom som jobbar som ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning, uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 10 840 6 338 4 502
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 7 803 6 131 1 672
Gymnasial utbildning, 3 år 4 777 4 230 547
Gymnasial utbildning, högst 2 år 3 520 3 349 171
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 832 786 46
Forskarutbildning 144 89 55
Uppgift om utbildningsnivå saknas 140 117 23
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 14 14 0

Är du intresserad av att arbeta som montageledare, bygg? Hitta en utbildning som montageledare, bygg på antagning.se.

Yrken som liknar montageledare, bygg

Om du är intresserad av vad en montageledare, bygg tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.