Hur mycket tjänar en muezzin?

På denna sida kan du se hur mycket en muezzin tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som muezzin i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor som jobbar som muezzin. Du kan även se om och hur mycket lönen skiljer sig åt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en muezzin?”

Lönestatistik för de som jobbar som muezzin

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2020. Yrkestiteln muezzin ingår i gruppen Pastorer m.fl. där ytterligare 13 yrkestitlar ingår.

Leder och planerar arbetet i frikyrkoförsamling. Leder gudstjänst och håller möten. Förrättar dop, vigslar och begravningar. Uttolkar bibliska skrifter och undervisar i trosfrågor. Utövar själavård.

Medellöner bland de som jobbar som muezzin

Vi saknar tyvärr data för vad medellönen för personer som jobbade som pastorer m.fl. var år 2020.

Tabell över medellöner för pastorer m.fl. år 2020, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
- - -

Lönespridning bland de som jobbar som muezzin

Vi känner tyvärr inte till hur lönespridningen ser ut.

Löneskillnader bland de som jobbar som muezzin

Hur mycket man tjänar som en muezzin kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för pastorer m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

Vi saknar tyvärr data om hur lönespridningen för de som jobbar som pastorer m.fl. i olika sektorer ser ut.

Löneskillnader i olika regioner

Vi saknar tyvärr data om regionala löneskillnader för de som arbetar som pastorer m.fl..

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Vi saknar tyvärr information om löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som pastorer m.fl..

Löneutveckling för pastorer m.fl.

Mellan åren 2015 och 2019 har den genomsnittliga månadslönen för pastorer m.fl. ökat med 1 800 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 6%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Tabell över löneutveckling för Pastorer m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2020 - (-) - (-) - (-)
2019 29 600 kr (3%) - (-) - (-)
2018 28 700 kr (2%) - (-) - (-)
2017 28 000 kr (0%) - (-) - (-)
2016 27 900 kr (0%) - (-) - (-)
2015 27 800 kr (-) - (-) - (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som muezzin

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som pastorer m.fl. är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.
Ungefär 69% av dom som jobbar som pastorer m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Är du intresserad av att arbeta som muezzin? Hitta en utbildning som muezzin på antagning.se.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med pastorer m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 511 275 236
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 193 123 70
Gymnasial utbildning, 3 år 182 126 56
Gymnasial utbildning, högst 2 år 104 76 28
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 26 23 3
Uppgift om utbildningsnivå saknas 11 8 3
Forskarutbildning 7 6 1
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 1 1 0

Yrken som liknar muezzin

Om du är intresserad av vad en muezzin tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2020. Lönestatistik för år 2021 förväntas komma i juni/juli 2022.