Hur mycket tjänar en näringsfrihetsombudsman?

På denna sida kan du se hur mycket en näringsfrihetsombudsman tjänar i månadslön före skatt. Här hittar du lönestatistik, lönespridning och löneutveckling för den som jobbar som näringsfrihetsombudsman i Sverige. Du kan se hur mycket lönen skiljer sig åt för män och kvinnor, samt inom olika sektorer och regioner i Sverige. Här nedan hittar du helt enkelt svaret på frågan ”vad tjänar en näringsfrihetsombudsman?”

Lönestatistik för de som jobbar som näringsfrihetsombudsman

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln näringsfrihetsombudsman ingår i gruppen General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. där ytterligare 46 yrkestitlar ingår.

Medellön för näringsfrihetsombudsman

Det finns totalt ungefär 1 000 personer i Sverige som arbetar som general-, landstings- och kommundirektörer m.fl. och dessa tjänade i genomsnitt 102 400 kr/månad innan skatt år 2022. Kvinnor tjänade sämre än män och hade en medellön som endast var 98% av männens.

Tabell över medellöner för general-, landstings- och kommundirektörer m.fl. år 2022, uppdelat efter kön.
Månadslön Sverige Månadslön män Månadslön kvinnor
102 400 kr 103 300 kr 101 400 kr

Lönespridning för näringsfrihetsombudsman

Det finns stora löneskillnader mellan de högst och lägst betalda personer med yrket näringsfrihetsombudsman eller något annat av de yrken som ingår i yrkesgruppen general-, landstings- och kommundirektörer m.fl..

Lönespridning för General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. - Meddellön per månad

Lägsta 10%
75 000 kr/månad
Median
98 800 kr/månad
Högsta 10%
131 300 kr/månad
Tabell över löner för general-, landstings- och kommundirektörer m.fl., uppdelat i alla, män samt kvinnor.
Alla Män Kvinnor
10:e percentilen 75 000 kr/månad 76 000 kr/månad 74 900 kr/månad
25:e percentilen 87 900 kr/månad 89 400 kr/månad 87 000 kr/månad
Medianlön (50: percentilen) 98 800 kr/månad 99 100 kr/månad 98 100 kr/månad
75:e percentilen 117 500 kr/månad 119 500 kr/månad 116 200 kr/månad
90:e percentilen 131 300 kr/månad 134 600 kr/månad 128 000 kr/månad

Den 10:e percentilen, alltså de 10% med lägst lön, inom denna yrkesgrupp tjänar 75 000 kr/månad medan den 90:e percentilen, de 10% som med högst lön, tjänar 131 300 kr/månad. De 10% som tjänar mest har då en månadslön som är 1.75 gånger så stor som de som tjänar minst.

Löneskillnader för näringsfrihetsombudsman

Hur mycket man tjänar som en näringsfrihetsombudsman kan bero på en mängd olika faktorer. Till exempel finns det inom vissa yrken stora löneskillnader beroende av var i Sverige man jobbar. Lönerna för de flesta yrken är högre i storstadsområden än på landsbygden. Det kan även finnas skillnader i lön mellan olika sektorer och mellan kön.

Här nedanför kan du se hur lönen för general-, landstings- och kommundirektörer m.fl. påverkas av vilken sektor man jobbar inom, var i landet man jobbar samt om man är kvinna eller man.

Löneskillnader inom olika sektorer

De som jobbar som general-, landstings- och kommundirektörer m.fl. inom statlig sektor har i genomsnitt en högre lön än de som jobbar inom andra sektorer. Lägst månadslön har dom som jobbar som general-, landstings- och kommundirektörer m.fl. inom kommunal sektor.

Meddellön per månad för General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. inom olika sektorer

Tabell över medellöner för General-, landstings- och kommundirektörer m.fl., uppdelat efter sektor.
Sektor Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Offentlig sektor 102 800 kr 103 900 kr 101 600 kr
- Statlig sektor 110 700 kr 111 900 kr 109 500 kr
- Kommunal sektor 95 500 kr 96 100 kr 94 900 kr
- Regionsektorn - - -
Privat sektor - - -

Löneskillnader i olika regioner

Hur mycket man tjänar som General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. beror till viss del på var i landet man bor. Mest tjänar man i Stockholm där man i genomsnitt tjänar 113 600 kr/månad och minst tjänar man i Västsverige där medellönen ligger på 96 300 kr/månad.

Du kan se hur regionerna är uppdelade på sidan FAQ/Vanliga frågor.

Meddellön per månad för General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. inom olika regioner

Tabell över medellöner för General-, landstings- och kommundirektörer m.fl., uppdelat efter region och sorterat i ordning efter den region där man tjänar mest.
Region Månadslön total Månadslön män Månadslön kvinnor
Stockholm 113 600 kr 114 300 kr 113 000 kr
Östra mellansverige 105 600 kr - -
Sydsverige 102 200 kr - -
Västsverige 96 300 kr - -
Småland med öarna - - -
Norra mellansverige - - -
Mellersta norrland - - -
Övre norrland - - -

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Bland dom som arbetar som general-, landstings- och kommundirektörer m.fl. tjänar männen i regel lite mer än kvinnorna. Kvinnornas meddelön är i genomsnitt 98% av männens lön.

Löneutveckling för general-, landstings- och kommundirektörer m.fl.

Mellan åren 2017 och 2022 har den genomsnittliga månadslönen för general-, landstings- och kommundirektörer m.fl. ökat med 26 000 kronor sett till hela riket. Det är en löneökning med 34%.
Här nedanför kan du se hur medellönen har förändrats år för år, både totalt sätt men även för kvinnor respektive män.

Meddellön per månad för General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. mellan åren 2017 och 2022

Tabell över löneutveckling för General-, landstings- och kommundirektörer m.fl., uppdelat efter kön. Siffra inom parantes anger förändring (oftast en löneökning) jämfört med föregående år.
År Månadslön alla Månadslön män Månadslön kvinnor
2022 102 400 kr (3%) 103 300 kr (3%) 101 400 kr (2%)
2021 99 900 kr (5%) 100 600 kr (5%) 99 200 kr (4%)
2020 95 500 kr (3%) 95 400 kr (3%) 95 500 kr (3%)
2019 92 600 kr (5%) 92 500 kr (5%) 92 700 kr (5%)
2018 88 400 kr (16%) 88 400 kr (15%) 88 600 kr (17%)
2017 76 400 kr (-) 76 900 kr (-) 75 800 kr (-)

Utbildningsnivå bland de som jobbar som näringsfrihetsombudsman

Den vanligaste högsta genomförda utbildningen för de som arbetar som general-, landstings- och kommundirektörer m.fl. är eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer.

Ungefär 93% av dom som jobbar som general-, landstings- och kommundirektörer m.fl. har någon form av eftergymnasial utbildning. Till eftergymnasial utbildning räknas högskoleutbildning samt olika typer av yrkesutbildningar, till exempel kvalificerad yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, militära utbildningar och polisutbildning.

Högsta genomförda utbildningen för de som jobbar med något yrke inom gruppen general-, landstings- och kommundirektörer m.fl.

Tabell över utbildningsnivå för de som jobbar med general-, landstings- och kommundirektörer m.fl., uppdelat efter kön.
Utbildningsnivå Antal totalt Antal män Antal kvinnor
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 747 445 302
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 152 88 64
Forskarutbildning 97 73 24
Gymnasial utbildning, 3 år 39 31 8
Gymnasial utbildning, högst 2 år 28 23 5
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 4 4 0
Uppgift om utbildningsnivå saknas 2 2 0
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 0 0 0

Är du intresserad av att arbeta som näringsfrihetsombudsman? Hitta en utbildning som näringsfrihetsombudsman på antagning.se.

Yrken som liknar näringsfrihetsombudsman

Om du är intresserad av vad en näringsfrihetsombudsman tjänar kanske du även är nyfiken på hur mycket man tjänar inom följande yrken:

Lönestatistiken kommer från SCB och gäller för år 2022. Lönestatistik för år 2023 förväntas komma i juni/juli 2024.